Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.45 MB
2007-02-16 14:14:52
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
501
4071
Rövid leírás | Teljes leírás (209.35 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. február - 5-6,8. szám
7. szám hiányzik


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

HAOYKANIZBA, 1907.

NEGYVENHATODIK ÉVF01TAM, 5. 8ZÁM.

FEBRUÁR 3.ZALAI

Ul irak: IÍJJÍM ivie 10 korona, fÉlévto 6 korona, e 2 korona 50 flll. Égre. .rám ir« 20 flll. i«k, tanlfóknuk, jegyzőknek él állami tltitvlielöknek

t\'líflös t-ze.rW\'iató\' i\'H kiadó:
Eálm&n Pál.

Síorketitölig él kiadóhivatal: NagykAnUat,
E,i»*bet-t4r (cíoporlhii.) Megjelenik minden szombaton eale 6 órakor.A főkapitány ügye.
Butoljusodoll a közmondás: akit az Isten büntetni akar. nem veri bottal. Jjáin. Deák-Péter is mily írtózatosan bűnhődik egy ballépéséért Kőt évi It\'lki gyótreliuok után — ennyi ideig larlott a fegyelmi vizsgálat — a közigazgatási bizottság drákói szigorúsággal halált mondott az ÓKzÜlfi tisztviselő fejére.
Hogy ez nz Ítélet mily szigorú cs mily sérelmes, azt a Zului Közlöny, cáfolhatatlan érvek alapján, mar kimutatta. Nem is állott szándékunkéin újra bolygatni az figyel, de most kétszeres okunk van roá. Etsó az, liog.v a „Zalnmegvo" t. táplálnunk fele) A mi cikkünkre. Ext iija:
A nagykoniiaai főkapitány Ugye. Deák Fútt-r. NagyUuiiau város rendőr főkapitány át a közigazgatási hizoLUág hivalalvosittitiru itólle a váron pOconödörtÍH?,liti\'isi vállalatának kezelése körül topas&lalt szabálytalanságok s kulönösüti a Keasoldorfer gyepm OH torról lótai-tásra, fuvarozásra vonatkozólag kötött ügyletük miatt. A szabálytalanságok a bevételük telílletes naplózásában az ellouőrzétj elmulaüzlitábau állanak. Hogy ttjjfo ne (iríüsallnk, k iomtilji) k az ítélet íudoko-láuából a ti, hogy a vároa kárt nem szenvedett s ami usokély hiány mutatkozott, azt í)oák l\'étur me\'gl ór i LoLto. Ami a gyepmesterrel kytölt íigyloteket illoli, eteknek az a tőrtéiiülíik, hogy a főkapitány kát lorat veit ki larltWa a lioiivédhuszároktól, ezoket később átadta Kesseldorfernok olyan formán, liogy ha kiszolgálnak, egyik a főkapitányá IIÍSZ, egyik a gyepmoHtoró.
A „Zalai Közlöny utolsó számú szerint az itólet ellen Nagykanizsán nagy a felháborodás s érdemei* lajiiármiuk vezércikkben utazik neki a közigazgatás bizottságnak, amely ilyen ítéletet merL hozni,
Azt sitinto viirluk, liogy a fegyelmi keletet


igy határozott állást még .s*jnki neru futfliilhal, mi ugyanazzal a joggal mondhatnánk, hogy t. laptársunk rágalmaz .gáládul." Mi azonban nem szoktunk ilyen éles fegyverekkel doígozui Csak érvelünk. Ha ezzel nem birunlc győzni és ha az ellenérvekkel meggyőznek bennünket, akkor lerakjuk a fegyvert
Ebben az (igybori azonban t. laptársunk korántsem győzött meg bennünket. A bihnr-omági korrupt állapotokat nem lehet példának
polilikni buszúnak túrtak A közigazgatási bizottság pedig — határozott ludomáauuk szerint — minden módon kitárta a kérdésből a politikai vonatkozásokat.
Aki azt a fegyelmi Ítéletet elolvassa, koniiúeii-Lár nélkül rájöhet, hogy a közigazgatás bizottság nem nrrit fektelle s fónUlyt, liogy mennyiben mulasztotta el H fókupilány u7, ellenőrzőt, a pHcegödörlisitílábi dijak kezelésit körüli íelilgycle-tol; károfiOilolt-D a város vagy m-m? Az kutat súlypontja azon nyugatik: vétette :i főkapitány a hivatalos állta tekintélye cl km ? A k<Jz igazgatási
bizottság abban a nézetben \\olt, hogy Kulyosun venni. Ott igenis vétettük a tisztvisolÓk a
vételt é» nézetének » konzekvenoiAil levontu |,iVRta|os Ailás\' tekintélye ellen. Do azért nem
lloer 11 legstilyoHabh konzekvenciáját vonla e? , ,11 ,
Ili" »l,li« Miit jW volt. „UTI . k«ÍL. io8«i m\'""k el °«ot som-
a lorvriif a ri\...