Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.85 MB
2007-03-01 15:10:40
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
518
5856
Rövid leírás | Teljes leírás (249.48 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. április - 14-17. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

N AOTKAKIZSA, 1007.

NEGYVENHATODUL ÉVFOLTAM, 14. 8ZAH.

ÁFBXLI* 9.

ZALAI KÖZLÖNY

CUdMlOl irak: Kjé.. í.ie 10 korona. i.Kvic 5 korona.
Mgyeocvra 9 korona SP flll. Egyaa aiám ára 30 flll.
Tmtroknak, tanítóknak, jafyiöknakéa állami liaitviaaloknak
I é</f 0 korona, fal évre 3 korona.

KeMó« 1-u.rlu-Mli\'i é. kiailé:
Kiírnia Pál.

8iarkssi»ee( <a kladohlvalal: Nafykanliaa, bisebel-Mr (e.oporthu.)
i! Megjelenik minden uomtMton mta 6 órakor.
Tisztelettel értesítjük a n. é. Ik«rd*«. hogy miként ji.tott felszínre az égte közönséget, hogy a Kövesdi Kálmán-féle helyiséget átvettük s
azt teljesen újonnan berendezve megnyitottuk
_: agy ? Mórt nem áll a?., hogy az újságok ezt osnt ugy a levejfAból véllek. Hónapukkal ezelólt suttoglak róla. i\'e akkor megcáfolták. Azián újból elterjedi a hír. hogy viszik a
Piry es Horváth
divat, vászon és kész fehór-nemüek áruháza
a „Szép juhasznö"-höz.
Braiibat-tér 1.
NIRCS baj.
Mikur legjobban báüurgoti ia tenger in a magasra töri hullámok már-már maguk alá leniének a hánykolódó hajót, az Istenek uiegkOii) örültök a jajveszekelu népen es leintenél a haragon vizot. Mikor azián szerencsésen pártol érlek uz utaaok éa a biztos, odrai laüjt érették lábuk alatt, lltyniálódra említetlek a kedélyes kalandot es holmidnak uiulállak 11 hajó kapitányai, aki aniivir* fél-lelte ók cl, bugy már a mentő rsuiiakukul is li\'CTUhZlalla. Jlire való vull a sok IIMIIU? — kérdezlek egj-niattlól. Anelkill is itt volnánk.
Kz a kis mese. jellemzi lepjoblian Nagykanizsa kepd az eln.ull hélról. A keddi va-rusi értekezlet luegn.vugtulln a kedélyeket. Juli a megnyugtatás ningiu), magasabb és legnjugasablj bolyról. Ilivalalosnn. félhivatalosan és priváluin jelenteilék ki. hogy az egész luozgóposta-Ogy vak lárma volt, amcljr-Wl egy árva szó som igaz.
Az egyik kijelentette,, hogy „ezek a nagy-
"»ju újságírók forgatják fel fenekestül a fa
rum- . — a másik ~ aki közben bevallotta,
liogy több dolga volt újsággal, mint nekünk,
kik ebból ólflnk. — ujiy vélekedett, bogy
"\'in állunk feladatunk magaslatán, slli A
\'elelolbeu megclózólt bennünket dr. Kried
"\'lön v. képviselő, aki eáfollialalluntll bizo-
iiyilotla, bogy jobb korán megijedni, mini
\'•\'"ón gyászolni. >"*•
KszOnke jul az egyszeri falusi biró. •kihez beállitoll az egyik polgár azzal a Innaszszal. liogy a pajtása agyonOtéssel íe-njegcii.
— Mit akar kendi* — rivallt a pol-í"ra. Iliisze- még kulyaliaja tiines. Majd lla ngyonúiötlék kendet, akkor panaszkodjék!
Hál, ugy-e kérem jobb lett volna ball-r!>tni. KAérlunk volna lamentálni akkor is. "•ikor már megtörtént a baj.
Mert háromféle eset lehetséges. Vagy egyáltalán nem volt szó a mozgóposta elvi-•oléról, vagy mái\' tervbe vették, vagy pedig "to «l i» határozták és usak a végrehajtás \'olt bálra. Ha áll az első, akkor felmerül a

Yasvármegye ée Stájerország határán fekvő Pereuc-falvától, etuleg Muraaumballól keidv. ? magyar illamvsautak esáktoruya-ukkl vooaláotk Alsó-Leadva állomásán, ugy a cí. és kir. szabadalmazol! déli vwut Nagjrkaoiua állomásán il a dunántúli belyi érdekli fasulak keszlbely— lapolcai aiakaszáuak Keszthely
mozgópostát Még pedig igen illetékes helyen I allomMin urjedó, Mura-8sombai. llratio.
Kbób l ól ó E *ll^"d" •\'\'»» fnd«Ujl.lu Krk
ia Kobóban. volt róla szó. Kkkor azián a lapok vették át a szót. H...