Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.11 MB
2007-03-01 15:12:34
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
543
4484
Rövid leírás | Teljes leírás (293.36 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. május - 18-21. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

MAOTKAHIZ8A, 1907,

NEOTVENHATODIK ÉVFOLTAM, 18. SZÁM.

MÁJTUB 4.

ZALAI KÖZLÖNY


?löfl«té»l Arak: Kg ét* í.n 10 korona, Hit*,* 6 korona,
„lyeiltoo 2 korona 60 flll. - Egftt ti ám ára 20 fill.
Ttnároknak, tanítóknak, j«gyxökn«k ál áJlaml litiívl••löknek I
I évr« 0 korona, Ml évr* 8 korona. j
Városunk tisztasága.
(N. Ii.) Nono 1 Hogy nekiszaladt a pennám I Még kepeit volna olyasmiről irni, ami nálunk untif iilealiler létezik. Vagy tán még ugy se
Istenem I De hát minek is feszegeim a dolgot? Ha valabol nem érzik valaminek a szükséges voltát, annak a hiányzó valaminek » kierőszakolása egyszerűen — szamárság. Hát bizony nekem nem is fáj a fejein azért, hogy Nagykanizsa város fófó utcáin a nyugot-niagyarországi számum Unom kvarcszeniek helyeit papirrongyot, szalma és szénahulladé-Jtui vagdal a mi korzómi szerető elegáns közönségünk szemébe. Kn inkább csak le-niegezein a város „fej lódésének" bizonyara illetékes dokumentumaként azokat a jelenségekel, amelyek nem ugyan a kritikái, a világért se a kritikát hivják ki maguk ellen, hanem csupán gyöngéden figyelmeztetik a .mérvadó" köröket kegyes körill tekintésre.
Igen bizony, a mérvadó köröket. Szegény mérvadó körök! Ne bolygasd ókét kanizsai Mimiim, boszorkánytáncot járó papirrongy, s más egyéb, utoai tisztasághoz nem való piszok káonz; nagyon érzékenyek ók, s vajból van a fejők, mihelyt napfényre kerülnek. Meg aztán hát igazuk is van! Mi a haragos istennyilának való az a felette nagy tisztnság? falán a „Csoporlház\'-hoz tabló kellene? No bizony ! Jól nézne ki Nagykanizsa, ha valamelyes ideális tisztasága dacára is ott gubbasztana területének legszebb részén n poloskák és patkányok milliói és ezreinek eme hatalmas aziluma !
Ylt\'ló* *2erkt!szlú in kiadó:
Kálmán Fii.
SiarkaaztOaag *? kiadóhivatal; Nagykanlit.,
Erziabat-tai- (caoportház.) Megjelenik minden szombaton eate 6 órakor.
Azután meg hiszen nem okos dolog az a k ||Qft#fl|
gyors tempóban való fejlódés. A radikális |IBIsa»ai
irány nem magyar ember természetéhez való. Egy Ízben már megírtuk, hogy a pacaaiak
Csak hajt hoz az mindig, társadalomban,\' i«\'»»biroíágot kérnek. Hogy njra foglalkozunk vele, tudományban és politikába* egyaránt. Ks i X\'eb.w" ,°ád"iu^Zn \\T uZgUb* T " éppen ennek a ténynek tulajdonítható, hogy a\' p„.sai,k hamarosau meg i. kapiak a járásbíróságot, mi intézó kúreink, (mi\'rvadó nagyfejnek, Ki uekonk nem jeleni ogyebet, minthogy néhány habilnék, notabilitások slbi.) inkább a lassú, községet ^vesznek a mi járásbíróságunk ugyköréból.
de biztos konzervativizmus kitaposott ösvényin haladnak, nem hadüzenettel, hanem méltánylásban még eddig alig részesített nagyfokú humanizmussal kegyelme! iitlván az életéért
Vécsey Zsigtuoud polgármesternek erre vonatkozó nyilatkozata tavaly decemberben jelent meg lapunkban, mely szerint a terv fonnál] ét) uekunk minden erdőkkel törekednünk kell, hogy megakadályoMuk est. Nos bát, kíváncsiak vagyunk, mit fog tenui városunk vezetó- : séfte, IIOKJ ezt megakadályozza. Mert ax természetesen
remegő — piszoknak.
mocsárillal, a nagyjaink nevét
; viselő utcákban, piszok és szenny erre-arra, !állőmásnélkuli kis faluba. Pacsa községbe menün
melegen üdvözöllek benneteket I Ti az örőkélet1 , Nagykanizsa és Keszthely van érdekeire a
. ....,...,..,. „ , dologbau. Zalaegerszeget nem bánfák a kegyes megyei
eszményét képviselitek Kanizsán és így a vallá- „„,. Tolónk olya., községeket vonnának el, melyek
sos hitben való ingadozást teszitek sz...