Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
515.68 KB
2007-03-01 15:22:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
428
3021
Rövid leírás | Teljes leírás (70.45 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. szeptember 39. szám
35-38. szám hiányzik


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAOYKANIZBA, 1907, NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM, 38. 8ZAM. BZEPTEMBEB 38-

tlöflietéíl Arik: KKén ív,, 10 ht,rt>na nefyeilív,G 2 koron. 60 f.ll. E*r« T.n*rOkn.k. Unltókr.k, J.gyiokn.k ír, álla l *vr« 6 korona, (,-t ÍVr* 3 .
ZALAI KÖZLÖNY
F41.
B^rUwtfl.ig 4. kLdohl**Ll: NWk.nl„«, tj Megjelenik minden azombaton e»tc 6 arakor.
i eitéi! otthon kellemes „szórakozással akarja ©Uölteíii, y«gysa ®gy
GRAMPiOPHONT

co
co
ca
\'co co
m HMM
na co
co
co ca
co co

STRASSER MÁRTON
lát- és műszerésznél Nagykanizsán, Fö-ut városházzal szemben),
hol már „20 koronaért" egy tökéletes hangverseny beszélő-gépet kap.
Nagy hanglemezek 4 K. 50 fillér
Nagy javitó-míiliely.
2 K. 25 fillér.

7, A I, A I K

2 I, l) N V

11)117. SZEPTEMBER \'!».


rtgy
megvédeni H Milliója igazát!
K b jd
a. elnökök stbi rostéról a tunitó se. meg a tanitói állás se várhatóit védelmei
Idiközuen u lunitói kar átalakult Kihányta macából a selejtes elemet. Uj korszak A „Qucui dii odere" elkoptatott frázis, kezdetévé vált az a néptanítói kar, amely a
A népoktatás basái.
nem tudná
g
Kz esetben mi.jd megadja méltatlanul ineghuntoll kariársának a felmentést magú a legkompetensebb fórum: a tanítóság.
Egy Unlló.
Az önkéntes tűzoltók.
de az igazsága sajnos, ma itt keserű igazság, magyar népművelésnek u Póterfy Sándorokat, i~-
A néptanító Jelfcn nagyon gyakran görnyed Somlyai Józsefeket adta. amoly Móra Istvánn-
eme keserű igazság hatása alatt. A mi népftnkjkat, (Istiluk Lajosokat nevelt. K/A a hndnen>\'*\'t
ma mtíg nom asszimilálódott annyira, hogy büszkén nevezhette <annak idején a magyar A gyón malom-égés réme-, izgalmai végig,
az iskolának és tanítónak őszinte, igaz barátjává !~kö/.üktalá«ug,v akkori feje, Wlans.cs (iyulaj hullttiiuottaí. úgyszólván u t-génz országon. Nap,,;,,,,
szegődjön. A régi ellenszenv sokkalta mélyeb-J „niunkatárhainuk" *t tárgyallak az emberek ezt az igazáu sajmtlatoM
g gy
könnyen ki lehessen onnét irtani. >.,k. s fóleg azok ny
sokból legtöbbször usftk azokat u ké l
ben gyökerezett meg lelkében, hogysem azt! . De lám, a lunúgyi hatóságuk, az iskola-1JJ*"1*^\'?1 *"•\'*« tkadt *HIBIÍÍ "ki If ne idta volu.»
nagyon könnyen ki lehessen onnét irtani, ezekek, 8 ióleg azok ülnökei nem vettek észre. „^H jC"^ Vmher «ze
A törvények, miniszteri rendeletek As\'utasitA- \'ezl az a.sszimitációt. Ók egyszerűen a slruo- ] a harmadik Kzerint podig omigy. vigy amúgy lahet-tt
az i\'inljorlulall de a legtöbb volt, hogy iiuni niA>1. mint i
[•okat és politika állasponljára lielyczkedtek. Nekik mais! volua nipgakatlályoziit
részekéi ösmeri a közönség, melyek a tanitó a régi áll»potok kellenek, amikor lelkf-tlen báb
ellen alkalmazhatók. Hányszor látunk még j volt a tanítóság a tanügyi hatóságok hatalmas
ma is elkeseredett küzdelmet tanitó és szül ók, i batiáinak kezében. Nekik
tanitó és iskolai hatóságok között. 8 a kflz-\' népnevelés. A népnevelőn
delem magva legtöbb esetben semmiség. Az,bocslrur<w tanfelügyi-lpt százszor visszasóhaj-
egymás iránti elleiinzenv a sértett ainb...