Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.44 MB
2007-03-01 15:27:13
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
357
3268
Rövid leírás | Teljes leírás (334.71 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. november - 44-48. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAGYKANIZSA, 1907.

NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM, 44. SZÁM.

NOVEMBER 9.

ZALAI KÖZLÖNY

ÉIOÍU.I..I ár.k: K„j., 4„„ 10 *o,„„,. íik„". 6 k ™,y«Ié.i. » koron. 60 dll. E„.. „ím á„ ao „, ! Tanároknak, lamlóknak. j.tt>Ml,ak •• áJl.ml lla.l.latlíknak || I avra S koron., KI ,„, g koron.

elHÓH Miarkesuó és kiadó:
Kálmán Fái.

ai.rfcMitöaag *m kl.ddhlv.l.l: Nagykanliu.
F6-U1 16. »«im. Mefjelenfk minden azomtMton eite 6 órakor.
. felolvastatolt és tudomásul vétetett, maa munkáért Lengyel Lajos fojegyaÓ jngytÖköuyvi l köatönelet kapott.
Kardos és Tsa kefegyiráoik 2000 koron* segélyt utalványoztak.
Deulsch Gyula éa taraa Ügyét egy gozfOrésx fatelep léteiiitósére — levetették napirendről.
A közkórháti kut, vízvezetéki éa villammotor bestenesére körül szenvedélyes kifakadáaok torUnt. A tanács u. i. a kórhiií bizottság anyagi felelőssegét kérte megállapítani, mire <ir. Fried Ödön erélyesen kikelt az ellen, hogy a polgármester at 6 kanapé
A Zalai Közlöny szerkesztísége é» kiadóhivatala f hó iiöl F«-ut 15. szám
alatt van.
Drága piac.
Nem vádolhatjuk mulasztásnál rendőrségünket ama visszaélésekért, amelyek egy idő óta a nagykanizsai fiiadon uralkodnak. Pedig a helyiét kezd már elviselhetetlenné lenni. Valóságos krízis fenyegeti nálunk a megélhetési viszonyokat. És mindezt tárni kénytelen a közönség, mert a reudőrségdnk-nek nem áll módjában, hogy ezt a helyietet megváltoztassa. Hiányzik a boztája szúksé-gesjogoim. Nálunk teljesen ismeretlen dolog: a piafli rend és az elővásárlási tilalom.
A közegészségagyi és közbiztonsági intézkedésekkel teljesen kimerül rendőrségünk hivatásköre a piacon. Ez azonban ma már nem elegendő. A kofauralom uj és radikális intézkedések gyors életbeléptéseit teszi szükségessé. Égető kérdés ez, melyet nem lehet tovább balasztgatni.
A megélhetési viszonyok ma már oly ilrágák nálunk, hogy nemcsak a szegénysorsu nmnkásnép, de a szorényebb viszonyok között (?16 középosztály is képtelenné lesz a háztartás legprimitívebb ellátására. A zöldség-félék, a kenyér, a bus ára nap-nap után emelkedik. Az ország valamennyi városa között Nagykanizsa piaca a legdrágább.
Ha a drágaságot természetes gazdasági jelenségek idéznék elő, ugy kénytelenek volnánk hallgatni, mert igy egy változhatat-lan helyzettol állnánk tulajdonképen szemben. Beletörődnénk a kellemetlen igazságba, de

legalább megmaradna az a vigaztalásunk, 1 hogy városi szenátusunknak oka lehetne arra,
hogy a gazdasági helyzet jobbra fordultával\', hogy a szabályrendelet életbe ne lépjen. A
megjavul minden. 1 közönség eminens érdeke megkívánja, hogy
A mi piaounk mai drágasága azonban i ez a mai rettenetes helyzet megváltozzék, nem egy ily gazdasági jelenség követkéz- j Lássuk hát ezt a szabályrendeletet I ... menye. Kedvező terméskilátásaink semmi hatással sincsenek piaci árainkra, nem pedig azért, mert a kofahad durva erőszakoskodása,;
Városi kftzgyfllés.
haszonlesése mesterségesen, fokozza az élelmiszerek drágulását.
A termelőktói közvetlenül nem is igen lehet ma már vásárolni piaounkon, minden
Nagykanizaa r. t. váró* kepv.Ml6tesU.leU hólfón d. u, köHryDléat UrloU.
A foldmivelésOgyí miniszter non leiratát, melj-ben tudatja, hogy ? Táros költségére hajlandó ? viivneték te csatornázás tanulmáuyozaaára itakértÖt
, 11 / . M 1 1 . 1 \' ? ? 1 i /? I viiveuieK eg csatornázna...