Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
9.36 MB
2015-02-05 17:36:25
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
640
3299
Rövid leírás | Teljes leírás (206.24 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. február - 5-6,8. szám
7. szám hiányzik


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, 1807.
NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM, 6. SZÁM.
FEBRUAh 2.
ElöflzoIdoI Arak: Kgísi ¿v»c 10 korona, félévro 6 korona, i| ».gyedívre 2 korona 60 flll. Egye« azAm Ara 20 flll. j TanAroknak, tanítóknak, jegyzőknek is Állami tlaztvlselöknek I Avro 6 korona, fól ávro 3 korona.
Ftíltílőö KzerkeKztó és kiadó:
Kálmán Pál.
Sxorkosxtoség és kiadóhivatal: Nagykanizsa, Eizsóbot-lór (caoporthéz.) Megjelenik minden szombaton eate 6 órakor.
A főkapitány ügye.
Beteljesedett a közmondás: akit az Isten büntetni akar. nem vori bottal. Lám, Deák-Péter is mily irtózatosan bűnhődik egy ballépéséért Két évi lelki gyötrelmek után — ennyi ideig tartott a fegyelmi vizsgálat — a közigazgatási bizottság drákói szigorúsággal halált mondott az őszülő tisztviselő fejére.
Hogy ez az itólet mily szigorú es mily sérelmes, azt a Zalai Közlöny, cáfolhatatlan érvek alapján, már kimutatta. Nem is állott szándékunkban újra bolygatni az ügyet, de most kétszeres okunk van reá. Első az, hogy a „Zalamegye" t. laptársunk felel a mi cikkünkre. Ezt írja:
A nagykanizsai főkapitány Ugye. Deák Péter. Nagykanizsa város rendőrfőkapitányát a közigazgatási bizottság hivatalvesztésre Ítélte a város pöcegödörliszlitási vállalatának kezelése körül tapasztalt szabálytalanságok s különösen a Kesseldorfer gyepmeslorrel lótartásra, fuvarozásra vonatkozólag kötött ügyletek miatt. A szabálytalanságok a bevótelok felületes naplózásában az ellenőrzés elmulasztásában állanak. Hogy fjól\'re ne értessünk, kiemeljük az itólet indokolásából azt, hogy a város kárt nem szonvodett s aini csekély hiány mutatkozott, azt Deák Péter mti\'glér i tette. Ami a gyepmesterrel kötött ügyleteket illeti, ezeknek az a történetük, hogy a főkapitány két lovat vett ki tartásra a honvédhuszároktól, ezeket később átadta Kesseldorfernok olyan formán, hogy ha kiszolgálnak, egyik a főkapitányé lesz, egyik a gyepmostoré.
A „Zalai Közlöny" utolsó száma szerint az Ítélet ollen Nagykanizsán nagy a felháborodás s érdemes laptársuuk vezércikkben utazik neki a közigazgatási bizottságnak, amely ilyen Ítéletet mert hozni.
Azt szinte vártuk, hogy a fegyolmi Ítéletet
politikai boszuuak tartsák A közigazgatási bizottság pedig — határozott tudomásunk szerint — minden módon kizárta a kérdésből a politikai vonatkozásokat.
Aki azt a fegyolmi Ítéletet elolvassa, kommentár nélkül rájöhet, hogy a közigazgatási bizottság nom arra fektette a főmilyt, hogy mennyiben mulasztotta el a főkapitány az ellenőrzést, a pücegödörtisztitási dijak kezelésé körüli felügyeletet; károsodott-e a város vagy nem? Az Ítélet .súlypontja azon nyugszik: vétett-e a főkapitány a hivatalos állás tekintélye ellen ? A közigazgatási bizottság Bbban a nézetben volt, hogy súlyosan vétett és nézetének a konzekvenciáit levonta. Hogy a legsúlyosabb konzekvenciáját vonta lo ? Hát ehhez feltétlen joga volt, mert a kezébe leszi a törvény a fegyolmi; hatalmat.
Telekiabálni a világot azzal, hogy ez az ítélet az anurkia kozdete, az igazság arculcsapása, hogy a közigazgatási bizottság egy ártatlan embert megfoszt a kenyorétől és á becsületétől, nagyon vakmerő dolog. A bírák felelősek a lelkiismeretüknek s aki fel meri tételezni, hogy lelkiismeret ellen Ítéltek, az galádul rágalma^.
Mit bizonyít az, hogy Deák Péterre előbb csak egy-két korona pénzbüntetést szablak volna, míg mo-t hivatalvesztést mondott ki az ítélet? Csak azt, hogy most szigorúbban fogják t\'ul a tisztviselőnek állásával, a társadalommal s önmagával szemben tartozó kötelességeit. Klóbb csak a nagy bűnösöket látták meg, most a kisebb hibákat is észreveszik.
Hál ez nem ha- taarLi^ hanem a tisztultabb közélet kezdete. Hogy szükség van szigo...