Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
13.24 MB
2015-02-05 17:50:45
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
810
3474
Rövid leírás | Teljes leírás (294.13 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. május - 18-21. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAGYKANIZSA, 1907.
NEGYVENHATODIK ÉVFOLYAM, 18. SZÁM.
MÁJUS 4.
ZALAI KÖZLÖNY
fclöfU«té»l árak: Kg*« trro 10 korona, filévro fi korona, Miyedévio 2 korona 60 flll. - Egye* axám ára 20 fill. Tanároknak, tanítóknak, jagyzOknek ¿a állami tiaztvIaalOknek \' I évre 0 korona, fél évre 3 korona.
Felelős szerkesztő és kiadó:
Kálmán Pál.
SzerkeaztOaég éa kiadóhivatal: Nagykanizaa, Erzsébet-tér (ccoportház.)
Megjelenik minden szombaton este 6 órakor.
Városunk tisztasága.
(X. L.)Nono I Hogy nekiszaladt a pennáin t Még képes volna olyasmiről Írni. ami nálunk csak itleáliter létezik. Vagy tán még ugy se
Istenem I De hát minek is feszegetni a dolgot V Ha valaliol nem érzik valaminek a szúkseges voltát, annak a hiányzó valaminek a kierőszakolása egyszerűen — szamárság. Hát bizony nekem nem is fáj a fejem azért, liogy Nagykanizsa város fófő utcáin a nyugot-magyarországi számum linóm kvarcszemek helyett papirrongyot, szalma és szénahulladé-kot vagdal a mi korzózni szerető elegáns közönségünk szemébe. Én inkább csak le-szegezera a város „fejlődésének" bizonyara illetékes dokumentumaként azokat a jelenségeket, amelyek nem ugyan a kritikát, a világért se a kritikát hivják ki maguk ellen, hanem csupán gyöngéden figyelmeztetik a .mérvadó" köröket kegyes körültekintésre.
Igen bizony, a mérvadó köröket. Szegény mérvadó körök I Ne bolygasd őket kanizsai számum, boszorkánytáncot járó papirrongy, s más egyéb, utcai tisztasághoz nem való piszok káosz; nagyon érzékenyek ók, s vajból van a fejők, mihelyt napfényre kerülnek. Meg aztán hát igazuk is van! Mi a haragos istennyilának való az a felette nagy tisztaság? lalán a „Csoportház\'-hoz tabló kellene? No bizony! Jól nézne ki Nagykanizsa, ha valamelyes ideális tisztasága dacára is ott gubbasztana területének legszebb részén a poloskák és patkányok milliói és ezreinek eme hatalmas aziluma!
A pacsal járásbíróság.
Azután meg hiszen nem okos dolog az a gyors tempóban való fejlódés. A radikális irány nem magyar ember természetéhez való. Csak bajt hoz az mindig, társadalomban, tudományban és politikában egyaránt. És1 éppen ennek a ténynek tulajdonítható, hogy a mi intéző köreink, (mérvadó nagyfejüek, habitnék. notabilitások síbi.) inkább a lassú, de biztos konzervativizmus kitaposott óavényin haladnak, nem hadüzenettel, hanem méltánylásban még eddig alig részesített nagyfokú humanizmussal kegyelmet adván az életéért remegő — piszoknak.
Bűzös mocsárillat, a nagyjálnk nevét viselő utcákban, piszok és szenny erre-arra, melegen üdvözöllek benneteket! Ti az örökélet eszményét képviselitek Kanizsán és igy a vallásos hitben való ingadozást teszitek szilárddá azok lelkében, akik in bianoo hinni nem mernek. A misera plebs minden egyes mtlvészi köpése a forumon, minden trágyahulladék a járdákon megcáfolása csupán annak a borközi nótának, hogy a világ „eloszlik mint a buborék" . . . Van örökkévalóság igenis! Legalább a kanizsai piszok, ugye tisztelt, tekintetes és nagyságos mérvadó urai, — örökéletű?
— A zalamegyei 48-as függetlenségi párt értekezlete. A zalamegyei -H-a« függetlenségi párt f. evi május hó 12-én nagyobb arányú pártérlekezletet tart, melyre a függetlenségi érzelmi) polgárokat meghívja. Az értekezletet Zalaegerszegen az ipartestület diszlermébeu tartják meg.
Egy izben már megírtuk, hogy a paesaíak járásbíróságot kérnek. Hogy újra foglalkozunk vele, anuak az az oka, mert a terv most már nagyon is előrehaladt stádiumban van és meglehet, hogy a paesaíak hamarosan meg ia kapják a járásbíróságot. Ez nekünk nein jelent egyebet, minthogy néhány községet elvestnek a mí járásbíróságunk Ugykőróból. Vécsey Zsigmond polgármesternek erre vonatkozó nyilatkozata tavaly decem...