Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
11.22 MB
2015-02-05 18:10:16
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
623
2822
Rövid leírás | Teljes leírás (254.46 KB)

Zalai Közlöny
1907, 46. évfolyam

Zalai Közlöny 1907. december - 49-52. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


NAOTKANIZ8A, 1807.
___^ötvenhatodik évfolyam, 48. szám.
DEOEMBEB 7.
ZALAI KÖZLÖNY
fclöflxeUsI árak: Egéw érre 10 koron». f«l«rre 6 koron* ,«|jre<U»re 2 koron» 60 011. Egy«. ,*im ir4 20 fill Tanároknak, tanítóknak, Jegyzőknek és állami tisztviselőknek I ívre « korona, fél ívre 3 korona.
Kelflós hzerkexttó és kiadó:
Kálmán Pál.
Szerkesztőség 4» kiadóhivatal: Nagyktnlzea, Fő-ut 16. szám. Megjelenik minden szombaton este 6 órakor.
MEG VAN OLDVA / A mi szegénységünk.
Nem kell a fejünket törni, hogy mit vegyünk kedveltjeinknek
karácsonyi ajándékul,
mikor ily remek kiállítású
Beszélőgépet 20 kor.-ért
Kerékpárt 40 kor.-ért
.3 íiioptiroN r fp
iSl • foíe\'kMIn ifc.\'J .. .
ál
Fényképező gépet 5 kor.-ért, Laterna maglkát 1 kor.-ért
lehet kapni
Strasser Márton
lát- Ó8 műszerésznél Magyl«"ni«in, újonnan gyárilag berendezve Fő-ut (városházzal »zemben.i
Nagy karácsonyi kiállítás.
A nyugodt önmegelégültseg hangján, nem ritkán bizonyos rátarios elbizakodottsággal is halljuk, mint szeretnek sokan eldicsekedni — szerénységből nem a maguk, de — az úgynevezett „jelen kor- és .mai társadalom" .civilizációjával," „fólvilágosultsagával," „műveltségével,- .intelligenciájával.- Pedig igaz értékűk szerint becsülve e kvalitásokat, ugy vagyunk ezekkel, mint — bocsánat az izlestelen hasonlatért — a megzavarodott, nagyzási hóbortban szenvedő szegény beteg, aki azt tartja magáról, hogy !> egy gazdag, hatalmas, tekintélyes, mindeneknek parancsoló király. Közülünk is soliun csak igy minden alap nélkül tartják önmagukat vagy korunk tarsadalmát műveltnek.
Mert ne ragadtassuk el magunkat. Kset-leges nagy olvasottságunk, elónyös vagyoni állásunk, tekintélyes hivatali tisztünk. Ízléses öltözet, finom modor, de még a puszta tudományos készültség és hatalmas alkotásaink sem tesznek igazán .felvilágosultakká" (sokak előtt ez a legfelsőbb fokozata a szellemi értékelésnek.) intelligensekké, műveltekké.
A\'z igazi felvilágosultság ugyanis nem abban áll csupán, hogy a kultura hatalmas alkotásait ismerjük, azokban gyönyörködünk, azokat magasztaljuk — ez olyan, mint mikor csak a tenger szinváltozatos felszínének szemlélésében vagyunk elmerülve — az igazi felvilágosultig le is hatol a mélyre. Miként a tenger természeti szépségének igazi dicsőítője a tenger mélységeinek megismerésére is lörckszik s leszáll annak fenekéig, ugy az igazi felvilágosult, civilizált ember is törődik a társadalmi lét mélységeivel, a nyomorral, a szenvedéssel, ínséggel is.
Az igazi intelligencia nem abból áll, hogy ékesszólóan tudunk szavalni, kedvesen csevegni, finoman modoroskodni, hanem abból, hogy tudunk komolyan gondolkodni afelett, mit kellene ós hogyan cselekedni a nyomor enyhítésére, másoknak, bajokkal küzködőknek felsegélyezésére.
Az igazi műveltség a lélek nemes érzelme, a szívnek, észnek humánus, embertársi szeretol gyakorlására vonatkozó elhatározása.
Nincs is semmi alkotásnak, vívmánynak, sikernek igazi — abszolút — értéke, ha nem az emberek egyes személyeinok vagy tömegé-
nek jólétét szolgálják, mozdítják előbbre. Emelhetünk felhőkarcoló épületeket, építhetünk víz alatt vezető utakat, felfedezhetünk a levegőt metsző biztos járműveket, létesitsen bár a tudomány és művészet bármily nagyszerűt és gyönyörkődtetöt, ha ezen vívmányok a szegény könnyét nem száritják, ha a panaszos sóhajt el nem hallgattatják, nincs igazi nagy becsük.
Csak ha a felebaráti szeretet indítéka a cselekvéseknek, csak ha ugy alkotunk, létesítünk valamit, hogy általa boldogítjuk embertársainkat: akkor cselekedtünk igazán jól.
Csak ahol van az egyes szivében, c...