Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
599.68 KB
2008-07-03 10:04:50
 Sopron, Fő tér 08. 10.kép.jpg
 

image/jpeg
Nyilvános Nyilvános
200
615
Fő tér 8. Storno-ház

Sopron városközpontjának egyik szép műemléke a középkori eredetű kétemeletes Storno–ház, amely mai formáját 1720 körül kapta. A történelmi múltú házban 1482-1483 telén hosszabb ideig tartózkodott Mátyás király, innét intézte bécsi hadjáratának ügyeit. Az eseményt a homlokzaton emléktábla örökíti meg. Az épület 1698-tól 1872-ig a Festetich család tulajdona volt. 1872-ben id. Storno Ferenc festőművész, restaurátor vette meg családi otthonnak, s itt helyezte el műgyűjteményét.
A Storno–ház ma múzeum. Első emeletén a Soproni Múzeum várostörténeti kiállítása kapott helyet. A Storno–ház ma múzeum. Első emeletén a Soproni Múzeum várostörténeti kiállítása kapott helyet. Egy vitrinben Liszt Ferenccel kapcsolatos tárgyakat, dokumentumokat is őriznek. Látható itt többek között Liszt 1840-es soproni hangversenyének egy eredeti plakátja, 1874-es hangversenyének (lásd: Sopron, Széchenyi tér 15.) egy belépőjegye, a soproni Dalfüzér kórushoz 1880-ban írott levele, s a horpácsi plébánosnak ottani tartózkodásának emlékére (lásd: Sopronhorpács, Fő u. 2.) 1874-ben dedikált fényképe.
A múzeum több értékes relikviát őriz a város zenei múltjából. A kiállításon megtekinthető az 1689-ből származó híres Stark–féle virginálkönyv (lásd: Sopron, Várkerület 55.), valamint jelentős helyi muzsikusok, Rauch András és Kusser János műveinek szintén az 1600-as évekből származó korabeli kiadásai. Ifj. Kurzweil Ferenc ajándékozta a múzeumnak azt a viola d’amore-t, amely Haydn kismartoni zenekarának egyik hangszere volt. Ismeretlen soproni festő készítette Liebhardt Lujza, a soproni egyesületi zeneiskolából elindult jeles szoprán portréját 1843-ban, első színpadi fellépésének évében. Plakátok, dísztárgyak, fényképek emlékeztetnek a XX. század első felében a városban működött különböző zenei együttesekre is.
A képen a helytörténeti kiállítás keretében látogatható kiváló helytörténész–muzeológus, Csatkai Endre emlékszobája látható a tudós lakásának (lásd: Sopron, Előkapu 10.) eredeti berendezési tárgyaival, könyveivel. Csatkai jelentős alapkutatásokkal járult hozzá Sopron és környéke zenei és

A kép 2008 júniusában készült.

Felh.irod.:

Czellár Katalin: Sopron. 3. jav. kiad. Bp. Panoráma, 2000
Askercz Éva: Storno–gyűjtemény. Bp. TKM 1987 /Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára 276./