Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
937.98 KB
2008-07-03 10:56:28
 Sopron, Ógabona tér 08.jpg
 

image/jpeg
Nyilvános Nyilvános
151
614
Sopron, Ógabona tér 8.

A Lackner Kristóf utca sarkán álló jellegtelen városi lakóházon Sopron legendás polgármesterének, Lackner Kristófnak állít emléket a nagyalakú dombormű, amelynek alkotója Szakál Ernő.
Lackner Kristóf Lackner Kristóf (Sopron, 1571. november 19. – Sopron, 1631. december 29.): polgármester, városbíró, jogtudós, ötvös, író volt. Fiatalon kitanulta az ötvösséget, ezután a grazi gimnáziumban tanult, majd jogi képzettséget szerzett a padovai egyetemen. Visszatért Sopronba, és a város közügyeinek intézésében vett részt, előbb tanácstagként, majd több alkalommal városbíróként. 1613-ban polgármesternek választották, ezután többször betöltötte e tisztséget. A latinul író, német anyanyelvű, de magyarul is jól tudó polgármester szoros kapcsolatban állt a magyar főnemesekkel; legtöbb művét arisztokrata jóakaróinak dedikálta. Munkáiban (Coronae Hungariae emblematica descriptio, Lavingae, 1615; Maiestatis Hungariae Aquila, 1617) az Illésházyék támogatásával trónra került II. Mátyás biztosítékokkal megkötött kormányzatát tekintette példának. II. Mátyástól nemességet is kapott. Több latin nyelvű iskoladrámát is írt, ezeket a soproni diákság előadta.
Végrendeletében vagyonát három egyenlő részre osztotta: a török fogságban lévő soproniak kiszabadítására vagy a szegény lányok kiházasítására; a soproni ifjak külföldi taníttatására és az ispotályban lévő betegek gondozására.

A kép 2008 júniusában készült.

Felh. irod.:

Czellár Katalin: Sopron. 3. jav. kiad. Bp. Panoráma, 2000
http://hu.wikipedia.org/wiki/Lackner_Krist%C3%B3f