Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
4.46 MB
2007-08-31 10:40:50
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
854
7479
Rövid leírás | Teljes leírás (545.74 KB)

Zala politikai napilap
1945. április 001-018. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Felelős kiadó: A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
Szerkesztésért felel: dr. Soltész Imre
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

7Í.ÍUO-

50« évfolyam.

Nagykanizsa, 1915. április 7. szombatZALA

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja.
Szerkeszti: dr. Soltész Imre főszerkesztő
Szerkesztőség éf kiadóhivatal: Fö-íit h. szám. Telefon: 7a.
Nagykanizsa lakosságához!
fog veani a hitlen Néraetorizág vég-
A nagykan izisai Nemzeti Bizottság
Rosettberg Jenő Balost tózsef
Szabó Maite Temesi Gyula
Gáspár József Modrovics János
Németh István
Nagykanizsa felszabadulása .
A nyilasok még szombat éjszaka magukkal akarták vinni Nagykanizsa egész potgári
lakosságát — A vörös hadsereg mentette -neg a nagykanizsai nőket és a gyermekeket
— A vörös hadsereg továbbra is védelmezi Nagykanizsát a fasiszta rablóktól
Üdvözöljük a Vörös Hadsereget Nagykanizsán
Történelmi napja volt Nagykanizsa váron lakosságának 1945. április 1-én, amikor a hitleri Sémetország elleni diadalmas és győzelmes hadjárata sorún a Vörös Hadsereg bevonult Sagykanizsára. A Sors különös kegyelme folytán a farosban har~ cok nem t\'oltak, mert a Vörös Hadsereg elöl a hitleri Xémet-orszúg ittórédjéi fejvesztetten menekültek. A diadalmas és győzelmes Vörös Hadsereget Sagykanizsa lakossága az öröm r\'\'s boldogság hangján üdrözlL Nagykanizsa város lakossága
A Polgármester
közleményei
Hirdetmény.
Felhív
kútfa&tftét. íi^y rn«xn!ii
iií s k3rba^c:y,
cilt, terek tiszlogttísira !. hó 7 í\\6l *
további intéxkedfcsiz
f-riiak 16 évlúí 5U érié Upittal,
ník IT éftól 40 érig acprÖrcl «s vödörre! jelentkezzenek.
Férfiak gyüeltcióhelye remei 8 ót&Vor a ritc»báia udmin (Horthy Mikiós n().
Nfik Eraiekei6he:yí refige. 8 ínkor a rcrxiorkapiUnys&g udv«7Ín.
A tzaknmkís« és mesltrek ■ Su-ái-
ut 18 Sí. a!dt i bii uííirin jc\'eaikczie-
ntk, U(fy mint eddig. műiden nap rcEgel
113 urakor i
Aiok is tartóinak a feníj mtWoo jclcr.t-
keini, akik mlr ralah.it diódák és
k hlük k
iksra
jelentkezni nem kdl.
Inttotratoyek. üemek cs vállalatok ííny iegea atkáijiaio:iai sioigilaíi hdyQkú.i jeleittkeiicnek. ftof YeielŐikkeí tiln\'-M helyiségeiket hoitik rendbe, a további munka megkezdésére.
A terhes anyik. é* sttknek 3 éven kíu\'i Syci3:rkük ván, öiíl»r<i»Hlífcan marad-nat3*K. A n unkita vt.o j*l«nikczest s iegsiigiirjbbán cl)euÓ<iiteloi logon és at KtiűlJüanul otltH-,n tarlóikodófcct, rcint } alól ma;i: kivr>nnt aknákat a |
e , !y4
tjá: kivonni egb3ntelem 5 ivi áprilii ho S.
Hirdetmény.
A tfc-Ttaaka lebouyuü.ailta hizltSz.it>-kei lagoi ktje\'-ö\'-ai Ai e£jei hái\'ömMk cpegwervízise a»pon\'»é3t f g meglöf ■ tenni, — tz allbb tsisorolt sorreadbea — ttljotoi; Dtcikbac UkJ fí;!lak 16-M
Ctliak ^^ V- tV flS4 \'I, 4 UV\' «^ ■« .^ *** ~
tél. A \\t\\tDtitzetl Bcneod a koveltezA:
10 t-, ktdJtn t S\\*~yv atcai la\'tók 37.
siámtó: 177. s.aalg, 40. srlraMl 150.X-\'*-
sio iki*3l ■ ü«al utcai lakók
11 te, utrdio a Joxiel fobeiccg-Vcat
lakók, Viiág Benedek n\'cii és PitoadMky-
ulcal lii^k,
I2-en, ciütörlöí/Wi Rlktet!- {KiaUii-ntc...