Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
7.84 MB
2007-08-31 10:46:20
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
653
8407
Rövid leírás | Teljes leírás (784.36 KB)

Zala politikai napilap
1945. május 019-042. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Felelős kiadó: A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
Szerkesztésért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


. f ■■•

50. évfolyam. 19. szám.

Nagykanizsa, 1945. május 1. kedd

í pengőA Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja.
Szerkeszti: Benoze Jenő főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fö-út 5. szám. Telelőn: 31.


Szent Május
Irta: Bencze Jenő-
\' Rügyboirtó, virágfakasztó, kék-
\' egü gyönyörű Május. A mi Má-
ju^mik. Vártunk Kád kitartó bt-
/.ak>rouial, .sose csüggethe. perc
re cl nem tán torod va. Vártunk
Kád éhbértrn tengődve gyárak
géptj mellett, kapával kaszával,
lágyba esőbe künn ^ mások
földjén, H\'sováríyodva, vérszegé
nyen, penészszagu irodákban.
Ckiözött vadként vártunk Had,
mi.Májusunk 1 ! ,.. _ -■
Váriak mindenütt. ;ahol har-r/)s. dolgozó emberek élnek, máiKlonfiU ahol szabadságai, igazságot- b-ix-süleícl és munkát köví-tflnek a rab tartók tói, az igazságtalanoktól, a btxrstelenek-to! é-s íiixiükáíjanoktói.
Hosszú ideig várattál magad
ra kékszemü. varázslatos Májú?:.
Most minden szenvedésért kár
pótoltál bennünket. Megérkeztél
sokkal -szebben, mint azt meg-
áLmodtuk. Eljöttél teljes pom
pádba, a tavasz minden virágút
is illatát hoztad ^meggyötörtök
nek t« megalázót laknak. Kijöttél
a "n agy felszabadító Vörös Had
sereg nyomában a szabadság,
egyenlődéi*, testvériség márnorit-j
ajándékával. " . ^
ígéretet teszünk Neked, hogy e páratlan, szent ajándékodat meg is tártuk, ha kell cJetünk árán is. Mert mi tudjuk, keserve-*; (H-századokon át tanultuk m*!g. niit jelent a Te nagy ajándékod. Mi tudjuk, mit kellett az emberiség dolgozóinak szenved1 ni-<!. kinp:idon elvéreznie, háborúkba hajszolva, megcsonkítva elpusztulni,\'! azokért a sz«nt eszmékért\' amiket Te hoztál nekünk í-lsö szabad,- virágos Májusunk.
Most. hozzátok szólunk, akik
nró^ mim hisztek, mert nem\' tud
tok hinni a Május varázsában.
Hozzátok, akik még várjátok,
hogv ;i Vörös Hadsereg tank
jaitól kidöntött korhadt fa újra
n"igyet fakaszthat és nerw hisz
tek cpy uj. szebb, igazságosabb
világ ^jövetelében; Nekíek hí-
Mteneknck, akik a régi i világ
rahtaríó, éhező, liáborus ember-
öfö szépségeire esküsztök, nek
tek üzenjük, hogy a föld ;hafal-
nrasai a világ minden crííjt-- n
m5 izmainkat duzzasztja. íhuni-
tok 1nrz vágyak raaradHatnak
i Mijthéfc
bcrmetelort. Kiirthatnánk" ■ minden jfílíenségiJnkrt. hisz győzelmünk teljes és mar Jdékíalan. OÍ* mi saját szenvedéseink és vérünk huHásn állal taijultuk niOíj. hogv épiteni, neveint- <-sak wretetiol lehet. Mi türelaiesek vagyunk, hisz erre :t Májukra i< évszázadokig vártunk1. Tüí-elem-m<! kívánunk, tanítani botinetc-k\'fí. ;ikik m*"*j? nem: ismeritek a nmnka örömét. csak a profilét; Nnn érzitek úf a\'Testvér szó-

nak igaz és tiszta érteiméi- Ha
majd ezt megtanultátok és érzé
kelni tudjátok, hogy az egész
világ dolgozó közösségének tag
jai vagytok, ha észre veszitek,
hogy nincsenek irigyeitek, csak
barátaitok és hogy gyermekeitek
iskoláztatása nt-m a íi gondotok,
hogy ört-gségetek nyugalmas de
rűjét a nagy közösség biztosí...