Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
7.24 MB
2007-08-31 10:49:25
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
678
11216
Rövid leírás | Teljes leírás (797.34 KB)

Zala politikai napilap
1945. június 043-066. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Felelős kiadó: A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
Szerkesztésért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

<tfaly»<", -43. ~»«éw.

-Hegyimmé,^946 -tomos3 szoinbalA Nagykanitaai *e«»t* twaíatas Ja#a.
•ízerkeszti: "8eiK«e •*sr>6 íészerttesitő.
"4s\'ktadábtvstal: "Fő-üt 5.-szám TWelcn: 81.


.Japén
A moszkvai rádtö jnt rpggel syUaiiittntot^iÉa&H Oc&szorscig progranflártf 3 meysrtli; német [területeken. Ennek i pnagnmmk ke-retmt-es módozatait xAágosao; meghatározta • krimi érrefceztst. Célja a Déraet milltarizmus es neauati sawoiaüzmcs kiirtlaav*auaaa)kiiafc a biztosításoknak megteremtés*, melyek elejét fogják riiiiii. fcnjj>\'iMini»l ország ismét megzavarja a ytf{gbékét. Az oroszok\'itta.! maguáltt területeken a német Jejjyyeras arSkst haladéktalanul laaieraliík éa ialosz--látták.^EgjHíWBTrhafcíorinrbfiríözó\' sem fogja atfkerfllnr büntetését A.*Szbv-íotuntó té(iji»»eti eUiínni a\'nioi-bOíiosSkk.elj da embersige; afbioést gyakorot ♦Kémet polgári lakossággal szemben, ha azok ponlOJ&n he-t«rtj«k -a eetidalkezéioket és a azfiretségea hatöslgok utatítiíai »ZB- ; no: 1
M«nt9omeryitáborno1t, akit a Nometorszáool-eJleflSrzo blxottcigba \'\' ™nri ^ neveitek ki, a következí killtvínyt fntézte s nettetekhez: Elsi cilom \\ \'*"" *" "iinyítása ülatt váHahik ;ma-a2 egyizerü.és rend»»tt életbe va16 /isazaterés, az elviáailiBfSelBt- \' sukra »»t«eik--T«i>i*»i^tfaát. tíorOtméjiyek-megfereffliése, rmegfeleli éJelmiíjerellátáa. A.bkoasig- ! -*z angolok tílfojták Heinert, Kanak gondoskodn»>-keli és meg kell gátolnia c«gHyo» belegsigek fer- \' rimlhia -vdlt ráci kurrtámMHotát jedásAi.-,A .toemáet *e ~J»U.*«*(aritani. A közlskediai MzkazBkel és \' -\'\'■\'Gfoboísplinissot.\'BeM vbltartfloi-rendet hei|riw Aetfaálliiani. Bizonyos iparágakat, isnset Iteambe kéU 4e- \'"\' ÍT" ^ i ™fcz?n™S a™2< ,a ■yozni. Azon.oéroeiel<<.jkikji,aam3!etk8zi jog érftlmob»n Wborus iHiiö- \' SífEjt" MIOMO ma« • w*r lb aökn»k tefcinUndök,-m*lto^tM«tésben fognak részeáülnl. A jiéjnefck-nsk k«m*«y«i! di«U dolgcaiu,»«íogy megteremtaéka laffoilösíbb iSzDk-^kgiBUkíhietégítssít-es visstítllitsáV J norraáüs viszonyokat. A néaet haderít lefegyverezzak, a német katocíkaf, tengerészaket a» repOtSket polgári foglalkozásuk szerint csoportokba osztjuk ik roegkezdjlk a^ad--riból «aí6í«toocsátSaukjt hogy mielőbb..munkába Jffihassanak;.
A -avok oii
eddig 2500 j olaei, 1" 2,i2BR^var
fcfet bö
óvei.aidaijaik, ^ítaiá -elkúvottbüvel íovífbtj- -ádoin^í; A b"ö&k
.ilü^i>; a .iiarcsk _ , _ __
rendéi hiivi-cálUtották, iéáz&^ffpl ÍJ , ^^ ^ ^oj ^lláapBÉttnhfcötiAHar-bajlaniluK Aíüt ÍSDIJI LOJI- I y^. ü^pitias Mo»sk*ábftH ré6*t- vett
Ingta csapatok *ettfcK át Sziriálnn
Churchü! üzenete .-d
* IcMitzixiiattk. *z«t««*t
[íftií^k között. Tckmtertel, hogj\' Szi-
A f\'üJöp fziiieu-ísouortbaji Miiií iiíto szigetén Duvaótól északra
(!."]! ^saaeköítdVés. néni lélB?t tmlni : jeLnírúivbi ]^ úra. eeeroóiryeit- A \'■■"_ tulhí. rávliú te^nai. et>ie fraoi-.r: ineivwn azi. ji)lö3fc&tte, íiügí" <* íian-c^apaiok maradványait. A ki- cía -üsapatük- inöfuidotíúk A*t a-fe^-\'
\\-.t.l.-:.. .. -_ -irv ...". >.r ,i ■ _J.\'Í..)„Í -i . a-i i. .1... _ -n:*.
tt\'rt n>eriok.
iíi harcokról -ós rt...