Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
7.73 MB
2007-08-31 10:58:50
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
665
9380
Rövid leírás | Teljes leírás (904.3 KB)

Zala politikai napilap
1945. augusztus 093-117. szám
098. szám hiányzik

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Felelős kiadó: A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
Szerkesztésért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

50* évfolyam. 93. szám.

Nagykanizsa, 1945. augusztus 1 szeNa

Ara 2 pemgftZALA

A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság hivatalos lapja
Szerkeszti: Bsnoze Jaiiő főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóWvatal: F«-űt 5. szám.
r Teleion: 81. . . i
Churchill nem fogadta el az angol királytól a Térdszalag Rendet
Hirek szerint lemondott a görög kormány - Ellentétes hirek a „három nagy" tanácskozásáról A Reuter angol híriroda mt^. ködért tette, hogy Attle. brit miniszterelnök Potsd.mbarr való-
;3S3S£S
««"éi,yn.k. ahol a tudósítók sokszor a kSIszinrol vonnak I. Íírt TLf"""1toli kel1 f°Sadni\' N»«°" valószínűnek látszik
tsw ^sar*"1"1 míreddiB N4teá
Rendel adományozta Churchillnek. Churchil azonban megkérte a ki- *,"!\' 2""\' \' kea9yeL Churohil1 ««rt "irtotta vissza a rendj.1 el-ü?\'-.f !\'r ^I"61 iár holott ö m83 akar mlradni egyszerow ni«ter me9ílllPllía. "OS* Churchill az elsS. aki a rend 600 éve, történetében visz-
Párizs: A konferencia rövidesen
véget ér.
London: A tanácskozást meg-
, hosszabbítják.
; Párh-o, július 31 ■
A jwtedatni tanácskozások a Icc-kűzcLébhi jövúlrcn v.;_\'ct őrnek. .Jol értesült diplomáciai körökben azt mondjuk, hogy Att-lcé, Truman ós ■Sztálin már a konferencia zárójelentésének megszövegezésén dolgozunk. Londonban a" volt spanyol köztársaság elnöke azt reméli, hogy a bárom vezetőfórfiu Európában való tartózkodása alatt valószínűié™ elintézik a- Franco kormányt is. Az értekezhet befejezés3 után Xruman elnök rövid látogatást tesz An^liii-. han.és a nyert értoíülések szerint máris folynak a. tervek kidolgozású az elnök "és az ansjof király közötf.-: latálkozásra. Londoni hirek -viszont arról számolnak be, hogy a tárü^alá-sokat meghosszabbítják. A konfVen* ciáról SZÓ\'Ü hasonló hirekeí, miut-án ,a sajtó képviselői azon részt nem vehetnek, nagy óvatosságiba! kell fogadni. Herriot vallott a Pétain-perben
Párizs, július 81
Péíaiii hun perének mai iárcya-Íú>á:i Kuuard il;->rriot-ot\' hallgatták ];i. a!ci tiiljüscn közöfisí\'get vállalt Jananr.r-yvd, a szenátus voll\'olnő-kévcl, aki usryanaz: a nézetet vallotta-, .1102;. u fegyverszünet ujeirkö-■\'■\' t(\'.-o heIvett a háborút a tengerén / tuion, Afrikában kell folytatni. Ezt Pétaimiol egyöntetűen határozták oi, iioíry . iiieirmünísék, ami mentheiö. Később Pétain megszegte ezt ::■ megállapodást Majd me^iiatoií sza-■ . vakban emlékezett meg George Man-v (ifiről, akinek Jutáin annyi szenvo-(i^t okozott, iíe^á II api tortái hog}\' Pétain megfojtotta a köztársaságot ő.- diktatúrát alíiiotí fol. Elmondotta, hoiy- >V;tain a német egvenrulitit viselő tiszteknek a.. becsületrendet .adományozta v.s amikor Herriot erre visszaküldte a salát becsületrendjét, néhány nappal később már" le is tartóztatták. A kővetkező tanú a Pétain által alakított francia szövetség elnöke volt, akit később az . ellenállás körül kifejtett tevékenv-séye miatt a mauthauseni. internáló-táBoríía hurcoltak. A következő tanú annak a francia csapatnak volt a parancsnoka, akinek Pétain kiadtn a parancsot, bosjv a szövetségesek afnkai partraszállását akadályozzák mes;. Ennek a parancsnak a követ-. kertében ll.OOOfranc...