Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
8.38 MB
2007-08-31 11:01:54
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
740
9767
Rövid leírás | Teljes leírás (898.55 KB)

Zala politikai napilap
1945. október 143-168. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Felelős kiadó: A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
Szerkesztésért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


50> évfolyam. 14a szám.

Nagykanizsa, 1945. október 2. kedd

Ára 4 pengőDemokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: Bencze Jenó főszerkesztő.
és kiadóhivatal: F«5-út 5. szám. Teletem: Sl.


Közvetlen tárgyalások kezdődnek a szövetségesek és Magyarország között
Bevin beszéde nem fedte a tényleges helyzetet Magyarországgal szemben
Az EgyBsdU Allamok külügyminisztériuma ma nyilvánosságra hozta, hogy a diplomáéi*! kapcsolatok
ujrafehrétsl* és a békeszerződés megtárgyalása Qgyáben Angliával és a magyar kormánnyal rövidesen érte
kezletet tartanak. Természeteién ezen az értekezleten a kérdést kezdezraényezö Szovjet-Unió I* részt-
yesz. Ugy > Szovjet, mint a* amerikai külügyi bhratal oly értelmű nyilatkozatot tettek, hogy Magyarország
azért részesült ebben az elbírálásban, mert biztosítva tájták a szabad és közvetlen választásokat, de azért
is, mert Magyarországon helyreállt már a politikai szólásszabadság, valamint a demokratikus pártok
gyülekezési jogai. >
A Times azt Írja, hogy Magyarországot méltónak ítélték arra, hogy a nagyhatalmak tárgyalást kezdjenek vele annak ellenére, hogy több éven keresztül lüggS viszonyban állott Németországgal De tárgyilagosan meg kell állapítani, hogy Magyarországnak történeimf hagyományokon alapuló parlamentje van és az erSs német nyomás alatt is kritikát gyakorolt az idegen befolyás ellen. A nép széles rétegei távolról sem helyeselték a németbarát politikát. A katolikus egyház feje, az akkori hercegprímás erélyesen állást foglalt az embertelen felekezeti üldözések és deportálások ellen. A Daily Telegraph megállapítja, hogy Bevin augusztus 2O.-i külügyminiszteri programrajábán Magyarországról tett kijelentései nem fedték teljes mértékben * való helyzetet
ró! kivonulnak, miután á fegyverletétel i egyezményt végrehajtották. Az orosz csapatok Mandzsúriából való kivonulisiinuk hadműveletét Mali-novszky tjbornok vezeti.
Szocialisták győznek Franciaországban
FraiH-iaorszáEjbaii a de Gaulleí t&moirató ptrtűk erősen, vezetnek a győzelmi tatán. A választások ..eredményei méír nem biztosak, de az ed-.
szcrszüksésletének kielégítésére 85 millió tonna élelmiszert kellene szállítani a küíönböző vidékekre. Xatrv-britannia ellátása9 és félmillió tón-* na éléiül íszort kíván. 4 és Fél mii] iá tonna t\'-lslmiszer kellene a brit és francia megszállás "alatt íe-vó német területekre, hogy a elkerüllietűk l
A szakszervezetek vitégkongresz-szosán a szovjet-megbízott beszélt
Párizs, október t A szakszervezetek viláüfszövetsétíc-;>ek párizsi ülésén az alapszabályok jÓYánaiZvásáná! Kuznyocov, a 5?-or-jetnoiö nist\'bízottia a kővetkezőket Diomlra: A világ majdnoni minden országának szakszervezetei elküldték képviselőikéi, melyeknek hatalmas iehdatot kell megoldani. Ölvan vi- -laptervezetet teli létesíteni mely \' vaíamennvi fontos probléma megoldásában érezteti hatását és a tartós béke erdőkében kifejtett munkában ma^felelócn képviseli a dolcozók érdekeit, annak ine^ten^nitésében közreműködik és kiirtja a fasizmus maradványait. Az nj szakszervezeti vilásszövotsé-j: mepogathatátJan bástyája keíl: hogy legyen az összes szakszervezeteknek, inehy biztosítja a mimka védelmét, a táréadalombiz-Itt-itásl és u munkaidő megrövidi-tését. HlUerifjak a zsarnokokról
Berlin, október ...