Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
103.28 MB
2023-09-08 12:41:13
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
15
32
Rövid leírás | Teljes leírás (846.61 KB)

Zala politikai napilap
1945. október 143-168. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Felelős kiadó: A Nagykanizsai Nemzeti Bizottság
Szerkesztésért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


SO* évfolyam. 14a szám.
Nagykanizsa, 1946. október 2. kedd
Ára 4 pengő
Demokratikus politikai napilap.
\ . --
Szerkeszti: Benoze Jené főszerkesztő.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: F6-út 5. szám. Telefon: 81.
Közvetlen tárgyalások kezdődnek a szövetségesek
és Magyarország kőzött
nem fedte a tényleges helyzetet Magyarországgal szemben
A^ Egyesüli Alismok külügyminisztériuma ma nyilvánosságra hozta, hogy a diplomáciai kapcsolatok ujrafelvótele és a békeszerződés megtárgyalása ügyében Angliával és a magyar kormánnyal rövidesen értekezletet tartanak. Természetesen ezen az értekezleten a kérdést kezdezményező Szovjet-Unió is részt-vesr ügy a Szovjet, mint a* amerikai külügyi hivatal ofy értelmű nyilatkozatot tettek, hogy Magyarország azért reszesütt ebben az elbírálásban, mert biztosítva tójták a szabid és közvetlen választásokat, de azért is, mert Magyarországon helyreállt már a politikai szólásszabadság, valamint a demokratikus pártok gyülekezési jogai. >
A Times azt irja, hogy Magyarországot gjéltónak Ítélték arra. hogy a nagyhatalmak tárgyalást kezdjenek vele annak ellenére, hogy több éven keresztül függó viszonyban állott Németországgal De tárgyilagosan meg kell állapítani, hogy Magyarországnak történelmi hagyományokon alapuló parlamentje van és az erős német nyomás alatt is kritikát gyakorolt az idegen befolyás ellen. A nép széles rétegei távolról sem helyeselték a németbarát politikát. A katolikus egyház feje, az akkori hercegprímás erélyesen állást foglalt az embertelen felekezeti üldözések és deportálások ellen. A Daily Telegraph megállapítja, hogy Bevin augusztus 20.-Í külügyminiszteri programrojában Magyarországról tett kijelentései nem fedték teljes mértékben a való helyzetet
A szakszervezetek világkongresz-szusán a szovjet-megbízott beszélt
Párizs, október 1
A szakszervezetek világszövetségé-jvek párizsi ülésén az alapszabályok jóváhagyásánál Kuznyocov, a Szov-jetnuió megbízottja a kővetkezőket mondta: A világ majdnem minden országának szakszervezetei elküldték képviselőiket, melyeknek hatalmas iebdatot kell megoldani. Olyan ri-iágtervezeíet kell létesíteni* melv '' falamennvi fontos probléma megoldásában erezteti hatását és a tartós béke érdekében kifejtett munkában megfelelően képviseli a dolgozók érdekeit, annak megteremtésében közreműködik és kiirtja a fasizmus maradványait. Az uj szakszervezeti világszövetség megingat hatatlan bástyája kell. hogy legyen az összes szakszervezetednek, mely biztosítja a munka védelmét, a társadalombiztosítást és a munkaidő megrövidítését.
Hitierifjak a zsarnokokról
Berlin, október 1
A németországi hatóságok alaposan tanulmányozzák a náci nevelés romboló hatását. Megállapították, hoey a németországi 13 éves tanulók tucfása nem éri el a nácizmus előtti 8 éves gyermekek tudását. A gyermekekhez körkérdést intéztek és- a boérkezett feleletek szomorú tapasztalatokra adnak alkalmat. A volt. náci iskolák növendékeihez kérdést intéztek, ki volt a világ három legnagyobb zsarnoka. A beérkezett feleletek 80 százaléka Hitlert jelölte meg, a többiek Attilái, Nérót, Ju-lius Oesart, Xapoleont és Jézust. Hat gyermek Jézust nevezte mc^. akit még ma is a világ legnagyobb zsarnokának tart. Ezek még mindig a náci nevelés hatása alatt vannak-
Az arabok igénye Tripollszra
Az arab iiíra jegyzéket intézett ? külügyminiszterek értekezletéhez és beie...