Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
5.4 MB
2007-09-07 14:27:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
697
8807
Rövid leírás | Teljes leírás (666.79 KB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1946. március 050-064. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


51. évfolyam. 50. szám.

Nagykanizsa, 1946. március !. péntek:

Ara 8OOO pengfi.Demokratikus politikai napilap.
Szerkeszti: 3enoz» Jan6 főszerkesztő.


an. A spanyol laiiok <
íríöpva a franciák átlá.*.- ; A spanyolok 14 náci-bünÖst adtak
át a szövetségeseknek ;
/ .l/-a//-iV, íebruíir 2í> ■
A sjjftnwl kűrniáu;. ujabban 14 j
náci büín\'wt adott út a szüvou>i\'-í?s !
i.„«/\'...-.—i—tj;. Ezok.\';! »\'epülő^t\'i»n \',
, „.^ szfílliiották. Köztük TOII 1
kút \'Ocsíapo-tiszt (U a barcelonai j
jicirx". kíraazenexet vezetője. i
Helgoland vissza akar térni Angliához ;
Iletgűhüd íiziijűír niolycí Ansrlia \\
l?90-hc:i Númetoi-szágnák átorige- i
dett, most rissza kiváii törni Anp- <
. üfOon kéejc ntéz
mányhoz ■& közöltek, ho^- ki\'-szek ;
az üí^et av E^.e^ülf Xem\'zofok elé .
Byrnes szerint májusban mégis i
me<3\';czd&dnek a békeíárgyalasok í
Xewy.,rkl fcbiiu\'ir iíS i
A [MÍriz&i iiOketiirs;yalá«okról az \\
olniíilt naivjkban nít* hiresztt-Uék. |
hozy az olaíz kt\'i(í"-sbcn felmerülő i
i-A2\\iéy,-6ffek miatt tiiájus 1-én való- I
iíÜo^ nem tanják nx>^. Bynia* !
\'ininiszter tegnap Wa^binjnon
í^ gnap ^binjn
han annak a roinún\'yánek a^ott k\'ife- ,
jegest, hoíO" a békeíM^iezlot miat \'■
ten-e^1ék, május 1-én nioskezdódik. ]
Párizsban semmi okát sem- látják, j
í»jrj- a liúJío^rii-koiíIetet tjlhalasszák. í
Amennyiben hosszaWj elnapOláárs j
kerülnű scn\\ valOeizJcül?*; javasla- !
V)i teóz a húrom naejhataloni kül- j
iLrvmim&ztereUíCk ujlióli összehívd- |
sara. Jelcnkt\' a Londonbin tartóz- \'.
kcM kül»íír>jninis2torl>eh\'ettesoknek Í
még k>t\' h<kiai> áll rendotkezí-sre a
i-M;O t-K\'kéfi;:itéVéi-el kapcsolatban.
Eííenhower a Város Hadseregről
Newyork, ítbruir 27. !
Et3enh;,wcr tábornok Newyorkban :
mondott beszédében kijelentette, \\
hojiy ÍS, aki mcgíigyelhstte a Vörös í
Hadsereg harcait — csak a legna- \\
Kivégezték Imrédy Bélái
Magyar-csehszlovák myáilapodás; A következő tanácskozásokig felfüggesztik a kitelepítéseket A belügy miniszter döntéséig a kisgyüiés intézi a megye ügyeit
Február 27 én volt ogy óva annik, hogy az tngol-amsrikai misszió Budapestre köüözött Nifjy Ferono minisztereinek a misszió tigjrinek tl*zt«lot6re íogidést rend»zetf. Pohárkőstőntőjébon htngoztatti, hogy azok, akik az elmuít évbon íz oüaníltáii mozga\'ortt sortiben harcosak, nsgy li&zteleltel tekintenek a bríí világbirodalom felé. Biztosította a misszó vezetőit, hogy Magyarország uj e\'elfjrmája demokratikus lösz. Kérte, hogy birátsAguífcsl és Jarcogttésukicaí lepyeneka magyarok aigltséQéré. Koy alíébornegy válaszában hangoziatie, hogy Ar.glie a háború kitörése o!a nagy rokonszenvvel figyelte a magyarországi eseményekéi és most b a fegnzgyobb rokor,sz«nvvsl fordul az uj Magyar Köz árssrág és snnak felépítői fe ó. Beszedő végén kijelentette mennyire őrír, hogy sz UNRRÁ-t meg íudta nyerni Migyarorftzig megsegítésére.
A csehftríovák-magyar tárgyalásod befejezése alkatmából tartott ...