Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
65.98 MB
2023-09-15 08:53:31
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
9
21
Rövid leírás | Teljes leírás (603.31 KB)

Rövid leírás | Teljes leírás (583.16 KB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1946. január 001-026. szám

A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalai Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

51* évfolyam. 1. szám.
{ ■>• ... -V-> ■"*. • -f • -V . fy "
Nagykanizsa, 1846. Január 1 kedd
■. • * • •* » Ára 400 pengő
Zjttf ^jv ^
; Demokratikus politikai napilap. !
'' , . - • Y.
Szerkeszti: Benpze Janó főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fö-út 5. azAm Tr>*<*an * Hl
Bdncze Jenó:
El kell hinnünk ...
Így íorjr az idő és fonalas kerek6a Az \ ''r eleven köpeny»*! szövöm én.
(ÖOrthf)
j
Isméi Morgott egy .esztendő az íonalns kerekén. Egy esztendő : a legvéresebb, leggonoszabb. amit az emberiség valaha is megélt. Ha visszanézünk és újra átéljük az 1945-ös év első negyedének tébolyult l>orzal-majt, meginog hitünk az emberiség jövőjében. {Egyszerűen nem tudjuk elhinni, hogy akik részt-vctlek a tömegmészárlásokban, vagy* néma gyávasággal tűrték azt és" nem emeltek szót ellene, v.ihibu is épilő munkásai le-hcinek egy uj társadalomiak, amelynek a szerelel év egymáséri dolgozás jegyében kell felépülnie. Pedig ha élni és uj világot akarunk építeni, akkor ezt .el kell hinnünk ! Hl kell hinnünk. houy a tömegeket fél re-ve/e:ték-í''''t keli hiiiuüiik. liogi* ; parancsra gyilkollak. hl kell biuRÜnk. hogy rablásra, mások javainak kifosztására utasították nálunk az emberekel. tel kell hinnünk, hogy minden csendőr mellett egy kétméteres SS legény . úíri géppiSztúrlyji, "aki kényszeriteUe, hogy szülő anyákat belökjön a marhavagonba, hogy szétloccsantsa gügyögő, nranyfüriü gyermekek koj>o-uyáií- és negyvenfokos hidegben meztelenre vetkőztetett, <kichez-IcteU. cwnlvázakat vizzel öntözzön te Ukrajna kietlen höme-zőin. KI l*''-M íiíi.nuuk*. i-.tnisz-szük :
KlliU^zúk. meri enéikül a hit nélkü! nem. lehelne itl tovább
élni.
lilmuii eN/.temii/. alapjában változtatta meg a vi lágol Amíg, ember él a főidőn, az 191.") esztendői emlegetni fogják. A germán hadsereg, amely az eddig isim-rt legna-g\/ibb és legszervezettebb rablógyilkos banda volt. végleg megsemmisült és vele együtt került (eritékre távol kelet nagy ragadozója, Japán is. • Nincs ellenség már sem nyugaton, sem keleten. Az embernek el kell hinni, hogy itt a Béke. Hl kell hinnünk, hogy mostnrár minden jóra- fordul, mert ''az emberek tanultak az clrmilt esztendők borzalmaiból. KI kell hinnünk, liogy a Nagyok éjt naj>->pallá téve, azon munkálkodnak, bőgj- a legkisebb államtól a legnagyobbik, a legelesettebb kis dolgozótól a leggazdagabb .tőkésig, mindenki mfegtalalja boldo-
glását az njjáalakuló világban, kell :>himiünk. hogy azért, szenvedtünk, juert .megszültök az uj világol, amélv világban a. demokrácia''nűnt gondos édesanya öleli magához egyformán minden gyermekét. Ki kell hinnünk, hogy eljött az idő, amelv-nfek fonalas kerekén az Ur ele* '' ven köpenyét ugy.szöyik a ha-'' lalmasok, hogy abba szövési hi-
ba ne essék és ez ¿r köpeny áldó meleget adjon minden didergő leslnek. épj>en ugy. mint. minden reszkető léleknek. Hl kell hinnünk. hogy ezután^iZerény bölcseké lesz a döntő szó. eltiporják a nagyhangú üres caőrtető-kel, akik a hősi halált hirdették hordóikról az Isten ajándékozta élei tel szemben. El kell hinnünk, hogy a. sima nyelvű tj! aj-diplomaták " és a- néma, de minden zöld asztalnál jelenlevő kaján atomdiplomüták nem azon törik
a fejűkel. hogy mily módon kövezhetnék ki újra" emberkoponyákkal széles e világ^ ország-uíjai...