Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
151.05 MB
2023-10-03 15:06:17
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
57
123
Rövid leírás | Teljes leírás (1.23 MB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1946. augusztus 172-196. szám

Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő út 5. szám
Telefon: 31.
A nagykanizsai egyesült baloldali front hivatalos lapja
Kiadja: "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa"
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

■tongsa, 1946. augusztus í. csütörtök Ára 40 fillér (80 roíilié adópengö)

Nagy műsoros S&llay és Fürst-emlék-ünnepéJyt tart ma délután 6 órakor a Magyar Kommunista Párt kultur-gárdája a párt dísztermében. Belépődíj nincsen. Mindenkit szívesen iát
a vezetőség.
orradalom dicstelen üi ki-> ^ pengő vésiegDBeu és tafianci eiííbit c magyar A bűnös mult e- halottjónál
r___<x oiík jajszó, nem tömök ¿srirr
r jráíiírüsDk. Alini «16zo cikkemben jríaau a peagő ravatalánál nem fomgxanak ci .''.juuos zsolozsmák, reá tépik meg az emberek rúnáikat, & efieal&iőleg, minden becsületes atigya.* szivébe C-s lelkébe a meg-künhVöfcbüiés érzése költözik, mert z fasiszta Yifág eírúJöcjtck -ayö-ijitra szaporodó ^áca lekerült úrról *a táb-Liroi, *meiyro Horthyók a magyar irták. A kíméletlen fehér terror eszköze voH> amellyel. >olós»ör a7. ingadozó lelkeket,, dc,£isóbb már »zokaí''is megvásárolták, akik eleinte -anóotiaJ fordultak ol S''fasiszta kor-icáhyok nemzetvesztő politíkájátóJ. Most, hoíCJ" jwntot teszünk ^ >.fam-rjon e fattyú hajtása mögé, mórt, hvgy átadjak ''öt a fcörténeíeninrfc, aaiefy minden bizonnyal a megfe-ieiO ítéletet kimond ja "niajd felette, :u05i, bo^y a lorlnt szüteiesévei uj korszak nvilik rneg, szállni« önmagunkba és mondjuk ol mi ü a ^oltárral együtt sXe bízzatok sarolt jarakban 63 rabolt jószága'', ce kmitiwrfjetnk: » vagyonban, im só, ne bizakodjatok''-. Fogadjak mj* ptrtköiönbsé^ nélkül, hogy a nemzet te''jss e«; tévői ¿li eüsnogy olyan ajabb kfeér.Sűtiíek, amely be akarná os»«npós2nr gyógyuló srorvtizetélv.'' fcciéí szokat ti m «urnákat, ami pénzéi e>ii:.agá?zati somokká duzzasztói /ei és menthetetlenül dpuszti-taza^raiudoat, amit oly nehezen vo-
wjtfo>zv<> és éhezve * teremtettünk ®-
'' Álljunk űrt és sohaeo fclo.''isűk el, ho?y ilyen és hasonló kísérleteknek najjóofo szemtanúi lehetünk..A pen-í^nútió roppant dzsun«e$je áttör-hotetlen bozótjaival, lápos mocsanu-T3Í, rothadó vegetációjával teljesen ¿tteküjth^tetlenhé tette a magvar éüefiet. Trteebbe a''»tét világbe kizá-róhs a gazdasági élet bűnözői, az ervicéítsi fedők és a lésipuskás sze-rer^n-adászok merészkedtek be, saig a becsülete« dolgozó irtózva tar-távol magát e bűzhödt világ E<Aaraitó!. A pénznek és üzletnek feíszánt kstianíiorai jói éroztók mairu-kK a «gazdasági ékA > inflációt? Ivííá-v''iban és az csak természetes, hog>-szOttTtkezTO a reakció® politika ri&^ávaJ, mindent eikövetnek, ho.g^'' 1 demokrácia felbecsülbetetfen stabilizációd győzelmét ritássá teg>''ék, éppen megdöntsék.
A forint bölcsőjénél ne bízzuk eí sagunkai Ne épitsüiik a magyar ¿oimöég mindig magabiztos lé^Tá-aixa és soiiase Ceiej.*ík et, hogy ^z dienfég^t még ntah semmísiterttük Vitathatatlan, hqgy a forint sföictéíéTe| nagy politikai és gazda-caaStát nyert auiemokráeia, d^ a •wcorat, aiuélyet ló íwnapja kimé-^tienüi íolytaf -- miközben eg^iK í-ízévci ¿piti az uj hazát még sefa^nN-erte ¡orz. A gazdasági és poiitikai parazitát ;>em leboeauiendű na^e.cjü hadserege'' uj állásokat [emiatt el a magyar élet sötét szög-•eieibeíi 6i felhúzott puskaravasszal wo lefelkodik, hol és mikor sújthat ^ég sok időbe és a^Etit^ vérbe »^rüi, amíg a régi rend ezen csctnik-veit feltéteinéíkuii jEegvrerktételrc


í-
Tegnap éjfélkor ayilváiiessásra h...