Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
154.27 MB
2023-11-06 08:15:41
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
17
30
Rövid leírás | Teljes leírás (1.23 MB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1946. november 249-273. szám

Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő út 5. szám
Telefon: 31.
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykanizsa
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Sèb 8*toty8m. 249 izarr.
Ara 40 fllléf«
Tlldy Zoltánná a köztársasági elnók hit-vese november 2-án szombaton 19» óra 50 perckor a hétfőn megnyitó Országos házitpart vásár és b*mutatóvai kapcsolatosan a munkanélküliség leküzdése érdekében a magyar rádióban felhívást Intéz a magyar -társadalomhoz.
Feltámadunk!
A piacon a sok-sok virág, az utcákon virággal és kerti szer-tzámokkai a temető leié siető emberek mutatják, hogy Halottak napja közeledik. A rohanó, egymást iépö világban egy nap, amikor a rohanás meglassul, a veszekedés eiiiaikal és az eleven a boltra gondol. A eirokon felgyúlnak az emlékozés gyertyalángjai; emlékezüuk halottatokra, akiknek száma az Utolsó iiét évben nagyon megszaporodott. Mint minden ünnepen vagy évfordulón, ugy ezen is visszagondol az ember az ei-mult évek ünnepére vagy évfordulójára. Nekem 1944. Halottak niipja jut eszembe. 1942. és 1943. iiaio.ták napján nem tudtam felkeresni anyám sírját, ahová pedig sajnos, négyéves korom óta kellett kijárnom. 1ÍS44. Halottak napja Budapesten ért, természetesen az ilk-gaiitásbau. A levegőből angolszász bombák hullottak, minden utcasarkon száz c* száz halál leselkedett, de az emberek százezrei vándorollak ki a budapesti tefsotükb«. i?okan voltak, akiket a háború borzalma mór kiűzött otthonukból, &iját halottaikhoz nem mehettek és idegeu síroknál saját halottakra gondolva rótták le az emlékezés kegyeletét. Édesanyám sirjánái is egy idegen nénike imádkozott- Beszédbe elegyedtünk és elmondotta, hogy egyedül maradt a világon. Fia elesett a Donnál, veje a Bácskában átment a partizánokhoz, a iányát e miatt internálták, őt pedig Szabadka kiürítésekor minden uitakozása ellenére „kimentették az oroszok elöl." Besötétedett, amikor kiielé indultunk a temetőből. A ''jól ismert mindszenti gyertyák nem éghettek, mert elsötétítés volt. A temető kapujához énre, Csepel sziget felől ágyútűz látszott A nénike -a kapun lévő feilrásra mutatott: Feltámadunk I Igen, feltámadnak azok, akiket a sírok magukba zárnak, de mi, akik a nyilas téboly kellős közepén. a fasiszta fenevad marcan-golása közben élünk, mi élők, magyarok, emberek,vájjon feltámadunk-e valaha, — gondoltam a felírást olvasva. Akkor még nem tudtam, hogy éppen abban az óraban, amikor a teaietőf elhagytam, érkezett Budapest alá a felszabadító orosz hadsereg előőrse.
De 1944. Halottak dapján még hosszú út volt hátra a feltámadásig. Ártatlanul megölt emberek mérhetetlen száma szegélyezte ezt az utat És most amikor újra Hatoltak napja van. amikor a virággal díszített sírokon újra ég-betnek a gyertyák, tegyünk gondolatban L-y száí virágé és gyújtsunk meg egy szál gyertyát azo-kou a képzeletbeli sírokon, amelyekben az orosz pusztákon idegen céiokért elesettek, a lialál-táborokban elégetettek milliói Ieki;sznek. Emlékezzünk a halottikra kegyelettel, de gondoljunk sajnálkozva azokra az élőkre, aküt hiába várják vissza szeretteiket de akiknek még azt sem
adta meg a kegyetlen soryT liogy sírjuk mellett imát mondhas^nak. A megbocsájtók, a mindent oiyan könnyen elfeledők ne a gyilkosokat sajnálják, akik az igazságszolgáltatástól méltó büntetésüket nyerték el. hanem a tömegsírokra, a krematóriumokra gondoljanak és arra a végtelen nagy temetőre,
cét, nz 0!*réget, a betegséget. — a bíiiáit Kincs család, amelynek halottja ne lenne. A virággal díszített, gyerfyalángos sirok felett fogjunk végre kezet^iegyünk fogadalmat, hogy öldöklő fegyverekkel,...