Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
136.23 MB
2023-11-06 08:21:15
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
19
33
Rövid leírás | Teljes leírás (1.2 MB)

Zala
Demokratikus politikai napilap
1946. december 274-298. szám

Hiányzik: 293. szám

Szerkeszti: Bencze Jenő főszerkesztő
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő út 5. szám
Telefon: 31.
Kiadja a Nemzeti Bizottság, Nagykanizsa
Szerkesztésért és kiadásért felel: Bencze Jenő
Nyomtatott a "Közgazdasági R. T. Nagykanizsa" nyomdájában Nagykanizsán
Nyomdáért felel: Zalay Károly


A következő szöveg az újságból keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

eytcJyanv 274. azam
*ía<flr*cniz*a ©48. december 1. vasárnap
Ára 40 fillér.
Tegnap elindult Moszkvából az a szovjet küldöttség, amely a Belgrádban megtartandó szláv kongresszuson vesz részt Qord&nov, á küldöttség vezetője kijelentette,, hogy a belgrádi szláv kongresszus nagy esemény a szláv népek számára.
'' Bencza^Jenő:
Ami egy cikk mögött van
Átmegyek a kocsiúton, mellettom efeiklik egy autó és rám fröccsen a íár. Egy pillanatra ^bosszúsan nézek éz elíünt kocsi után, majd moso-lyogra hazamegyek, lokpfélem rucámról az utca sarát. Mindössze ennyi történt, amikor elolvastam az egyik zalaegerszegi ^hetilap ellenem irt négyhasábos vezércikkét Lényedében ez lenne .Válaszom a ciki: Írójának, ha nem tudnám, hogy csak a tollat tartó kéz volt az övé, dó a diktáló szel lenjei másutt, magasabb régiókban kell keresni. A cikkiró Önképzőkör! -költőcske, elhanyagolható kicsiség számunkra, sem vele, ám Írásával nem foglalkoznánk, mert, aki bennünket ismer, nagyon jól tudja, hogy a fánk fröccsent sár egy mihmé tőrrel som tud bennünket eltéríteni az egyenes útról, az ösvényről, aminek beiárását c&gunk elé tüztük s melynek végcélja egy becsületesebb emberi élűt tikarcolasa minden magyar dolgozó számira. ;
Világos, hogv a ¿cikk aláírója csak tgy közbeiktatott eszköz volt, egy ¿ián általa sem ismert politika ko-afccn. amely aztítüzto ki egyik feladatául, nogy személyemet kiemelje abból a szerkesztőségből, honnét — EÚg én ott Vagyok — ¿tem gazdaság, sem politikai céljai elérésében ttzp, sokat remélhet- A szituációt psiosoh cs világosan látjuk, ¿ppen tmX semmi haragot sem táplálunk 3 főiét megjelenésű, futját tévesztett) poétácskávai Szemben. Írásában (Vállalatának és munkatársainak érdekében emel szót, -do ugyanakkor pontosan vigyáz arra, ''hogy vállalatának rezeióségét éa igazgátóságát, mint akit nem tudnak''cikke megjelenéséit, ne vonja be — mint ahogy írja — i cikk nyomán felverődő támadásokba és " kellemetlenségekbe. • Ezt egyedül ó vállalja. E téren azonnal cegnjugtatliatjuk. Semmi szándékunk'' sincs bolhából" elefántot csinálni ús bármennyire szeretné is, hó óhajának nem teszünk eleget, mert sem Tagyunk hajlandók''személyével bőrebbon vagy jeientóségteljesébben ícgialkozni. '' -
A november 5-én ''mosrólent vezércikkünkben kizárólag''a MAORT-cal meghúzódó fasisztákat támadtuk és világosan, félreérthetetlenül aegirtuk, hogy ''távol áll tőlünk az üíalánositás. Üjságirói önérzetünk, becsületünk és tiszts^azándékunk azt kitánta, hogv egy iwszul rne^vá-asrtott cimTKoKtelenségét boismer-jük. Ezt leplézet-''euüí meg is tettük, tte ugyanekkor azt is kijelentettük, togy nyigirt.cikkünkből esetlen szót «m fonunk visááa. l>e lxangs«ilyo-•ottan megmondottuk ezt a szer-feeztóségüiikbon megjelent MAOKT ágyésznek is azzal, hó?}'' állításainkat, amennyiben arra sör kerül, egy ¿»jtóper keretében bizonyítani is íogjok..
A MAOKT munkásság, do a vároá aiadcu dolgozójának nagy tömegei s több alkalommal ''teljen égyetérté-jelentették ki ''cikkünkkél, ami-csk dróiüustratjv formában két gyü-tanújelét *idták. Ezek után tudjuk, honnan arrogálja magnak a cikk írója, hogy ezeknek a ''•<®egeknek nevében "beszéljen. 0 a saját nevében és oszmfctársai :^Kbizát''aból emelhetett szót inind-az érdokében, akikot cik-telibetalált Jóleső érzéssel álltjuk meg, hogy cikkünk elérte amit uz''az ellenünk megjelent ^...