Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.11 MB
2007-10-19 16:18:12
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
627
10679
Rövid leírás | Teljes leírás (681.65 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1881. január - 1-9. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


:<o b. «*,

ZALAI Ki.2Lv.HY
1581. ■v.20.évf.;. jan. 2-dec. 29.

1-104.szám. Teljea.

. mell: 1 db: 83.számhoz. Csonka: 57.sz. 3. lap.
Az egész évfolyam ne-yor. hib--ís és nshezen clvashatŐ.

KAfiY-KANIigSA, 1881. január 2-án.

Mit

Huszadik\' \'éyfolyam.Eletette*! ir:
egész ém ." 8 fit.
ff] ívre ....... ■* .
OLItyecl úvro 2 B
HIRDETÉSEK
8 hasábos pttitsurbaB 7, másodszor G s mÍDilcn lotábbi son-rt r> kr,
NYH/TTÉR\' ES
soninkt\'-Dt ]0 knírt vi-lctni-k fi-1.
Kiurítári illett-k minden ogyts hirde-
iiS-wt :io kr. fizetendő.


■t illető küileuiPiiypJi 3 kiadóhoz bementve
A lap szellemi részét illető közleme-

*!Nagy-Kantesaváros helyhatóságának, „nagy-kanizsai önk. (Üzoltó-egylet", a „nagykanizsai kereskedelmi s iparbank", „nagy-kanizsai takarékpénztár", n „zalamegyei általános tanítótestület,", a „nagy-kanizsai kisded-nereló egyesület", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyző szövetkezet", a „soproni kereskedelmi a iparkamara nagy-kanizsai kfilválasztmánya* s több megyei és városi
■ egyesület hivatalos értesítője.
lleh\'iikiiii kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tarlalniu lap.

Előfizetési felhivás
ZALAI KÖZLÖNY
. huszadik évfolyamára.
Habár a lap nagyobbitott alakban jelenik meg, előfizetési ára az eddigi, t. i.
január—márcz. negyedévre Ü frt.
január - június félévre 4 frt.
január -deez. egész évre 8 frt. mely összeg mielőbbi beküldése ké rétik, hogy a pontos szétküldésben fennakadás ne törtíojék.
KIADÓHIVATAL.
tj évre.
Tán nincs az emberiség körében oly ünnepély, melyben az emberi kedély oly hangulatban volna, mint újévkor. Fájdalom s enyh, két -ségbeesés s vigasz, öröm s bánat egymással karöltve ál!.
Fájdalom, kétségbeesés s bánat dúlja az ember szivét, hisz bucsut kell mondanunk egy évnek, rövid életűek egy szakának, bucsut anélkül, hogy a viszontlátás reménye kecsegtetne, bacsót Örökre!
Enyh, vigasz s öröm vonul szivünkbe, midón az éjfél kongása az aj év szülelését jelzi. Reményieken nézünk a jövő elé. hisz az embrr termesze:i hajlamánál fogva, csak jót, szépet ?ár a jövőtől.
fclpy év szállt a semmiség Őr vényéin-, ejíy éj[ rövid idő az ember rövid ^lotőben, parány az örökség ben, s mégis minó hosszú időszak! Ho-szu idószali, különösen nekünk magyaroknak, urert ez az év is fekete betűkkel van szivünk mélyébe vésve, gyász emléke maradt lel-kflukben!
ÖrÖru s bánat folyton váltja fel egymást :iz ember életében, fény s homály mutatkozik az emberiség

történetében, s ez nem is lehet másként, mert a haladás többnyire ke serü tapasztaláson alapszik, az egyén pedig szintúgy mint az egész nemzet haladásra van hivatva, s ha a kese rüségre a haladás, ha a tapasztalásból a* óvatosság fukad reánk, édessé válik a bánat, mosolyoghatunk a könnypző szemekkel ÍR!
Milyen volt az elmúlt év? Fölösleges erre a íelelet, hisz mindannyian tudjuk, mindannyian átéltük, átszentedtüfc ! S a szenvedés, az átélt inség tán óvatossá tévé e? Oh már saját kárán sem tanul a magyar, a tapasztalat nem tesz okosabbá, a kár által nem leszünk előre Iái óbbak !
S miért nem?
Oh szégyen ránk nézve azt be vallani, mert közönyössé lett nemzetünk, népünk mint egy téli álmát aluszsza, érdekeit nem akarja telismerni, elhagyta önön magát I
De miért lett népünk közö -pyössé ?
Mondjuk ki véleményünket nyíltan, szabad...