Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
4.52 MB
2007-10-19 16:31:28
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
559
10801
Rövid leírás | Teljes leírás (667.45 KB)

Zalai Közlöny
Hetenkint kétszer, vasárnap- s csütörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap

Zalai Közlöny 1881. június - 44-52. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

1881. jnnina 2-án.

flawdik miofram.


Efftt txátH 10 kr.
HtftDCTÉ&EK v
8 hasidos t>fMts-ort»an 7. utAwodirto Ö s mitKlrn tr.HI.bi norirt S kr *
"NY7LT1 Í1RHEX
soronként 10"krvrt "vét. lii.-k fel
Kiui*stiri illeti.Jl miuJrr r??<~< hinl
téaért 30 kr. tmtrRdo

A Up SMlleni résxét Uletf kfrxleaté-
syek a szerkesztőhöz,
Myagi rétwn illető k6tlf>aeaytk
: ■■ fHMÜ« aJóadóboa UóraentK
■f ■■s^? iatézeadők:
NAftY KANIZSA Wlassfethiz
Bénmnterteo levelek CSAV ismert munkatárSí-któl fogadtatna* «■!
K- siratok TÍS«™ nem ^

S»\'Q-KJUIÚÜváros helyhatóságának, .nagy-kanizsai önk. tűzoltó-egylet", & .nagy-kanizsai kereskedelmi i iparbank*, ,,nagr-kanir.sai takarékpénztár", a . zalaraegyei általános tanítótestület", a ,B*gy-kanixsai kisded -nevelő pgyeEfltet", a nagy-kanizsai tiszti önsegélyzó Következet", a , soproni kereskedelmi s iparkamara nagv-kinizsai kül választ mioyaa s több megyei és városi
egyesület hivatalos értesítője.
lIMrukiiit kétszer, vasárnap- s esatörtökön megjelenő vegyes tartalmú lap.

me« Jól a házalókat.
Nemcsak aiukat a házalókat értem én itt, a kik mindenféle por-tékával járnak falnról-fahra, uuu-ról-utíiara és pusztáról pusztára és az ú hátukon hordott portékájukat árulják. « asial caalják neg u.ii-mentiét és lapasstalttlaa embert, mert utoljára is azt mondhatják: ketlio áll á vásár, á kinek nem tetszik valami, ne tegye meg; a kit megcsalnak, hát ne hagyja magát megcsalni. Hanem azoktól a huzaluktól is őrizkedjünk, a kik kfllSn-féle jótékony ezélok által szednek rá bennünket, vagy pedig galant, csipke s más csecsebecsék helyeit holmi értéktelen papírokkal csalnak meg bennünket.
Mert vannak olyan miudenféle emberek, a kik holmi irodalmi mun kákra, azután elkeresztelt jótékony, hazafias vállalatokra, egjw intézeteknek, egyleteknek a nevében jár uak aláíratni ivekre, vagy kéregetni, a mivel soha senki sem bizta meg ókét, a mivel soha senkinek sem számolnak.
Volt olyan ido. hogy egyes elitéit embereknek nemcsak a nevében, hanem például a forradalom utao Petőfinek,. Sárosynak személyében is jártak kértsgetni. A. ki nem ismerte az illetőket, gazdagon megajándékozta, a U pedig felismerte a csalást, elszidta az igyeDélöket — és ók tavibb csaluk. Meg a: hatóságok is hasztalan üldözték őket, az ilyen emberek elóre kiszámítanak minden hamis fogást.
De olyan eset is van ;nai napig is, hogy holmi lézeogók elindulnak házról házra, faluról-falura hulmi régen kijátszott sorsjegyekkel, a melyeknek ára 40, 100 frt; ezeket mint mondják, veszteséggel is eladják, mert természetesen az ily papírnak nincs már értéke.
Azután sorsjegyekre való részlet-utalványokkal, szelvényekkel, tár-

sasjáték-jegyekkel ftzérkedotk; azokat eladják és hire-hamva sincs az ily papírok értékének vagy nyerésre való kihuzatásának, mert már ki rannak jáKzva, raert lejárt az idejök.
Ismét vannak, a kik holmi pipát, órát, paplan, esifn szart, s másféle drágaságokat is hordanak kilntrizni, az ember berak néhány számot, kifizeti., a gonosz pedig el megy vele örökre.
Sót Pesten kivált nemcsak zálogházi aranyra, ezüstre szóló, hanem régen lejárt, eltitkolt és miut elveszett jegyeket árulnak, a melyek a zálogházban már mint elveszett jegyek újból ki vannak állítva, nemcsak ilyenekkel járnak házalni, hanem ilyen egyenesen lopott jegyeket is áruloak, a ki aztán megveszi, vagy sem kap semmit sem, vagy ha keresi, még bajba is keveredik, hogy a lopot...