Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.09 MB
2007-12-29 12:36:19
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
354
4299
Rövid leírás | Teljes leírás (285.82 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. január - 1-4. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.


■EOYVEWHETEDIK ÉVFOLYAM, 1. 8Z
HAOTK
ZALAI


5 korona,
ára 20 fitl. i
í
EloAx«Mal árak: Egáu «*r« 10 korona, MUn ___».__ ? korona 60 fill. Egy*a aián
Mgjnadénv 2 korona 50 fill, Egyaa tiám ára 20 fill.
Tanáraknak, tanítóknak, jagyxfikntk 4a állami tiazMaaíoknck
I évra 6 korona, fii 4vr« 8 korona.

Felelő* -inrkei-ilit tw kiadó:
Kálmán Fái.

8iark«»T£i«s 4a kiadóhivatal: Nacykanlxaa.
Ffl-ul 16. Hám, Megjelen minden hétfőn délben.Újításunk.
A „Zalai Közlöny" mint hétfői újság.
T
— Olvasóink figyelmébe. —
A negyvenhetedik évfolyamot merész újítással kezdjük. Negyvenhat év szokását, formáját, hagyományát ráiiuk le magnókról, hogy minden vonalon, minden irányban alkalmazkodhassunk a raodefn kor követelményeihez.
Újításunk, melyről csütörtökön már értesítettük t. olvasóinkat, abból áll, hogy a ,Zalai Közlöny" megjelenési idejét áttettük hétfó délre.
Ezentúl tehát helybeli előfizetőink hétfó délben, a vidékiek pedig hétfó délután kapják lapunkat, mert * déli rónátokkal minden irányba szétküldjük.
Gsütörtöki értesítésünkben röviden okát adtuk e változásnak. Kimondjuk most részletesebben:
Az újság-olvasó közönség a hétfői napot mindig üresnek érzi. Nem érkeznek meg megszokott lapjai, nem értesni a napi eseményekről, az ebéd utáni olvasást kénytelen elhagyni, mert hétfon miien lap. A szombat estétói hétfő délig történt eseményeket, a legjobb esetben kedden reggel tudhatja meg. Hogy ez mit jelent, csak az tudja, akinek az újságolvasás napi szfikséglete.
Ezen a régi bajon akartunk segíteni, mikor elhatároztuk, hogy a „Zalai Közlönyt" 1908. januártol ketdódóleg hétfó
délben jelentetjük meg. \' ,
Lapunkban tehát már hétfón délben olvasható lesz. hogy ui történt szombat estétől hétfó délig, de azért a heti eseményeknek osak ugy hu tükre marad ezután is, mint volt eddig.
A legújabb eseményeknek gyors közlésénél nerolfttt rfígykaiiizsára és Zalamegyére terjeszkedünk ki. hanem aj égési országra.
A „Zalai Közlöny" u. i. hétfőn d. e.. 10 ómkor telefon- és távirat-értesítést kap Budapestről, melyben tudósítónk beszámol a vasárnapi és hétfő délelőtti eseuienyekról.
Ezzel elérjük, hogy t. olvasóink u helyi, megyei s országos eseményekról gyorsan értesülnek és hétfón sem érzik a lap hiányát.
Igaz, hogy ezen újítás sok áldozatul kívánt, de meghúztuk szívesen, hogy olvasóinknak ezzel is kedveskedjünk.
Osülórtóki értesítésünkre mindenhonnan elismerő én üdvözlő leveleket kaptunk. Olvasóink csakhamar felismerték ai újítás nagy horderejét. Reméljük, hogy lapunk ezentúl is nélkülözhetetlen lesz.
Tapasztalatból tudjuk, hogy a legtöbb és legfontosabb esemény mindig szombat este, vagy vasárnap történik. Városi közgyűlés rendesen szombat késő délután vun. Erről eddig csak egy hét múlva irhattunk. Egyleti s más egyéb gyűlések vasárnap vannak. Ezekről is oeak a következő szombaton vehettünk tudomást. Mulatságok, felolvasások s más hasonló dolgok Bzombat este szoktak lenni. Kit érdekelt a referáda egy hét múlva?
Ezután mindez máskép lesz. Hétfő délben már kimerítő, bő tudósításban számol be a „Zalai Közlöny minden gyűlésről, mulatságról, stbiról.
Mai számunkban már láthatja az olvasó, hogy újításunk célszerű és praktikus. Benne vannak a legújabb események is. így lesz eiután mindig. Már most közönségünkre bízzuk annak megítélését, hogy érdemesek vagyunk-e a pártolásra.
Eláruljuk, hogy az újítások sorozata még nem ért véget. Mihamarabb eljön az ideje, hogy nemosak hétfón kopogtatunk,
Azt hisszük, egyéb programmot adnunk felesleges. ...