Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.17 MB
2007-12-29 12:41:05
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
347
3938
Rövid leírás | Teljes leírás (294.14 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. február - 5-8. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAOYKANIZBA, 1908. NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 5. SZÁM. FEBRÜAB 3.
ZALAÍK^LSNY
titgyeJcvte 2 korona 50 011- tgycs tt«m ar* 20 fill. I\'.-.»■,■»- */.r( Wi^/t., ,., kl.liln \' po ^ |fi (j

U
T5 A \\T TT C * bÍrÓ\' Ut0" Ml0 r8habÍlitáCÍÓ- S^ind™*^^^
|V /\\ [ll II Íj Van egy igen ügyes francia novella, a S"JU"\' "K-vik kclévl>l » bümeies képében.
^w *\' •\' * ** m^ be.-silletes megtalálóról szól. Tönéut ugyanis, "kkur ""\'i011 \'»eg«iiuogali>;. a sebeket be-
hogy elókeló társadalmi állású fiaiul ember l"«e*zleni es a további tisztességes mogél-
valamelyik boulevanlon egy lelt — de ezresek- hl"lwi1 l»".losilaiii a másikkal.
... c-,.ík.l l.r ín i7 I ...l.l M tt!|l — biigvellárist talált Azonnal elvitte A lni \'\'\'Hogasunk nagyon felszeg, elég
sin. crziimt-tír zo. tz. i. tmiiBt. ,. . 6- . . , i,., V,,J.,IJ, KÓ,. ,,.;.,,,.,,, ..L. ■,,íIL-n■ oi
a rendőrségre, a gazdája jelentke-zett és az "<l vu1llhil \'"» niiniicn OK ueikui — n
\' újságok .lieshiinuuszoU zenglek az ifjú ünir" »ll\'"-\'-1tes letartóztatásba helyez vala-
Nagykanizsa egyetlen látványos és kellé- [„.„sflleiüsségérúl. Ue múlnak a napok. |i--\' "lel.vik tulcielyjjs, vagy ideges rendőrtiszt-
mes szórakozó-helye. I peregnek az évek és az ifjúnak ez a becsilleies vi%"-\'lú\' llialj" \'"\'\'-V™ »*»b»<llábra a vádtanái-s,
I telte csakhamar feledem, ni, ellenben ha hml)a s*"r.L.iik meg vele szemben a további
IInnnn{-n kÁt Mársaságban fordult meg. vagy ha bemutatták :KIJHI-RHI, a Kaui-belyeg már ott ég a liomlu-
liCtUUlllfl, l\\Cl ; valakinek, aki közeh-bbrol .■rdekló.lötl iránta. ka" ^ \'^""P """K j"1\'*™\'" \'"» elfordul-
akkor azt a választ nyerte, hogy ez az a \' ll \'
„.\'.fii i»A« nlnnrlnn fllll<l1 <■•\'■\'\'\'«\'•■ » ki «fkk\'il "*«\'""» valami. \'Vliinladilig lehat, mig a nép a nagy-
iTOSTBI DiaS BIDtiflaS >«*<*•■ bugvellaris ügvbe volt belekeverve. ki>/.ónseg lelki érettsége, nem lesz olyan magas
IIIUVIWI Ul UK W.WWMWW. s i|;a ^ huil)Il-|lizlllus korj>.íllkátjlin!fuliU, mim amilyennek a hasonló ügyekben
........ , ,. ,... igy vagyunk a birói rehabilitálóval I lennie kell. addig hiába minden rebabilitáoio,
Uso előadás: ,1. u. b - \\,S-,g |W ^ r J(,gll8z ko,unisé!! f(,COT mert segíteni nem segit, csak talán rége,,
Második elóadás: este \'/,»- 10-ig. j komolyan vetette fel azt a kérdést, hogy \'\'ll"l!í!eilt sebekel szakit fel újra
.. ,. (mindazok, kik jogerős bírói Ítélet alapján.\' .\' .\'. .,\' ., \' " . ,. . -,. ,.
Vn«Ar i\'m flnnenrijin fit vlonns e óadás , . . , ,, i i ■ i . A« Állandó válaaxtmáuy ulíao. &i állaoito
\\asai is nnnepnap tolvtonos kisebb-nagyobb szabadságvesztés büntetést. ía|.„tm,„y ra. d.,. za|.wrMeg«a uli,i un, m.lyw
Kezdete ,1. u. 4 órakor. szenvedtek el, ha egy bizonyos számú lefolyt, „ kévéikért meghívót küldollok síit: Tekintetoj
esztendőkön keresztül példásan viseltek magú- állandó riluitinauji tag url A temiilló Bubáljriia-km, ünnopelyesen rehabilitálják, mintegy Mri értalmóben folyó |uo»-ik úvi február lió to-en
.«. «^.r^ r TI-T T-. T- nr»»x, jr T vi...