Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.95 MB
2007-12-29 14:17:30
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
348
3837
Rövid leírás | Teljes leírás (246.63 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. április - 14-17. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

NAOYKANIZ8A, 1808.

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 14. SZÁM.

APBILI8 8.

ZALAI KÖZLÖNY

: Kgt.i iv.e (0 koron., |eiev
rona 60 fltl. Egre, „,
loknak, jcgriűknek ét aJUmi l
6 korom, fét évre 3 koro

K n I IU á n Fái.
!.u|>tu!u)U< s .. kuni-..
IFJ. W.4J1HTS .HtzS

:erkoi\'tiliég: Nagykaniít*. Fo-ul 16. alá létek ti hird»U»«k Ifj. Wajdlta Jóiaaf
ker»»k«d«*óbe küldendők. Megjelcn minden hétfőn délben
utóvégre iö Ízléstelenné válik és mi is kivan-: in^ i,*iiitónö ez az áldozat, kinek a gelsei untatott, mely értekezlet lúgjai saját külön csiak vagyunk reá. hogy tulujdonképen hogyan Hminya afférhoz semmi köze, s mégíti mogvá-bizotságok is lesznek bennünket boldoggá, mint azt a,\'toltál mindennel; megondolatlanul kenyerén
Képviselőtestületi és egyebb
bizottaágok.
Múlt hónap a választások jegyében született és múlt ki.
A viiroai képviselők választása oly izgalommal, uly korteskedéaekkel és nagy rész-vevéssel folyt le, mint máskor a legdulóbb politikai harcok alkalmával az országgyűlési képviselő választások. Az újonnan megválasztott várus atyák a tisztújító széken a város polgármesterének és belopó tisztikarának jegyzőkönyvi elismerést szavaztak ugyan, kiindulván azon gyakorlati elvből: „nekünk nem kerül annyiba mint pld. l(J,/°-os drágasági pótlék, azok meg ennek is megörülnek"!
Ainily szép egyetértésben ruegjulalmaz-mazták az elismeréssel a tisztviselőket, oly hangok merültek fel a Hertelendy Béla által egybehívott értekezleten, mely értekezletnek feladata le.tt volna a képviselő testületi bizottságokat rovidiálni, hogy választások minden személyes ambitiókat lehetőleg kielégítsenek.
Az értekezlet egy szflkebb körű jelölő bizottságot külilött ki, de már ezen bizottság megválasztásánál össze külömböztek a város atyák, mert többen sokullották a bizottságiján jelölt 8 ügyvédet.
Amint értesülünk két ellen értekezlet is
jelölteikért törnek lándzsát wílasztásánál.
A társaskör is múlt hónapban tartotta évi tisztújító gyűlését, mely gyűlés pikáns meglepetéssel végződött. A választás ugyan megismétlődött, ameiiyiben az uj választmány lemondott és az első választáson elkövetett hiba megreperálődolt, — de jellemző ezen eset is társadalmi viszonyuinkral.
Az izraelita hitközség elöljárósága kiegészíttetett. Ismét korteskedés, házalás, kézszo-rougalás és a rejtet ambíciók vehemens kitörése. No de ez is megtörtént nagyubb

j baj nélkül. |eimerét is elhomályosítják a „lollas hiénák"
Az izraelita jótékony nóegyletnól az óvi!A bcusülelcs kultur napszámos kezében szii-
választások majdnem a jótékonv nó(1(!J,et!\'^« l^taságban ragyogó aoéltoll igaz, alig
... ,. ... , . . ... ,. * , ; adja meg n miatyánkbe h mindennapi kenyeret
válságához Jlletve ke.teválatához vezettek. A J „ fol|„8 hjínik felfedezték, hogy a
kedélyek azonban leosillapultak és remélhető,
hogy a nyomtat! betű. nemcsak tápláló, de. minden
Ihogy eme elsőrangú humánus egyesületnél; méregnél gyorsabban ölő is. — ^Üzletet
\'nem fog nagyobb rázkódáit sértett és ki nem! csináltak hát a kultúra fáklyájából s annuk
i elégített ambioiók mellőzése előidézni. í nles8° lorJedo \'""gossága mellett a tiszteseg
; é bl íji í kkl
Korteskedésben, polgári ÓH egyleti jogaink gyakorlásában volt tehát részünk\' a múlt hónapban egész rogyásig — Soha annyi
és becsület sírjait tíz körmökkel kupargatvu, szerié, hurcolják ax ólö emberek csontjait, m...