Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.87 MB
2007-12-29 14:19:48
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
382
3644
Rövid leírás | Teljes leírás (245.98 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. május - 18-21. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

¥■■

HA0TKANIZ8A, 1808.

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, M 8ZAM.

BCÁJU8 4.

ZALAI KÖZLÖNY

EJÖfl««t*al Ar«k: Kgáu tvie 10 korona, UUvre 6 korona,
Dogyedtvic 9 korona 60 flll. - Egyea Mám ára 20 HU.
Tanároknak, Unitóknak, Ja|r<6knak ai állami Iliitvlaaloknak
I a»r. 6 korona, fái «vr. S korona. I

Kálmán Pál
I.aptulajdonoe ci kiadó. ■ FJ. WAJUITH A

Siark«a>toaag: NafykanUa*. Fö-ut 16. asám. Elolkalaaak áa hlrdaUaak Ifj. Waldlla Jöiaaf kl
karaaka<Ua«b« koldandsk. Megjelen minden hétfőn délben.1809-ben agyonreformállák a Szent Ferenorendct. Ennek áldozata a Szent Lászlóról nevezett tartomány lett. Szülöttje pedig a Ojril-llethod provincia — Zágráb székhelyijei. Ezt a tartományt hasították ki közprédára bocsátott hagyatékból.
Azóta 9 év zajlott le küzdelmes életünk ben. Már-már beletörődtünk a dologba, mint niegváltozhalatlanba, amikor belefuj a tárogatóba egy vérbeli. Egy ferencrendi szerzetes tiltakozik az elcsatolás ellen s köveleli a revíziót. Nem kevesebbet követel a hozzánk intézett levélben, mint azt, hogy a Szent-László tartomány lalpraállilassék s a osák-tornyai zárda, melyet Horvátországhoz kapcsoltak, megint visszacsatoltassék az igy újból életre keltelt magyar provinciához.
A levél, melynek közlésére írója minket felhatalmazott, teljes szövegében követ-kezóképen hangzik:
„Tekintetes Szerkesztőség! Ugy tudom, hogy Önök ott a. határszélen egyúttal hazafias missziót is teljesítenek. A bazaflsau egyik fóatlribut urua a király jogainak meg-v«lelnipzéfi<> Kbból n szempontból akarom a Tek. Szerkesztőség ügyeimét egy oly tárgyra irányítani, amely téren vagy mely ügyben a legszebb alkalma lehet a hazafiul érzelemnek nemcsak tápot nyújtani, hanem magát a hazaliságol is érdemmel gyakorolhatni. — A». flgy. amelyre figyelmét irányítani bátorkodom: a Szent Lászlóról nevezett szenlfereni-rwidi tartomány ugye és kérdése. A dolog igy áll: A Szent Lászlóról nevezett tartomány lt)01-ben létesolt: eleinte 10 zárdával rendelkezett, később a zárdák száma 16-re emeltetett. A zárdák következők: Zágráb, Várasd, Krapina, Ivanics. Kap-ronoza, Csáktornya. Péos, Verócze, Szigetvár, Siklós, Nagykanizsa, Segesd, Kosztaj-nioa, Nagyatád. iláriagyQd. Ezen zárdák közül 7 Horvát-. 8 Magyarország területén

van. Ez a provincia testvéries viszonyban\' Csáktornya a horvát provinoiához osatolua-egyesitette a magyar és kurvát szerzetese-\' sék. Azt vélem, hogy ezt »z ügyet igy hagyni ket — a békn kapcsával fuzto egybe a ma- j nem lehet. .. nem szabad. Revíziót kell gyár és horvát testvéreket. Ez a provincia, kérni stb. Tisztelettel ajánlom a Tekintetes mely 238 évet siámlál fennállása óta, az | Szerkesztőség hazafias buzgalmába az ügyet 1899. évben egyszerre ellilnt, mintha sohastb. stb. Nagyszécsény, 1908 április 7-én. se létezett volna. A horvát részen lévő zár- Kiváló tisztelője: Ángyán Aurél sjt.-fereno-dái a Cyril és Methodról nevezett újonnan rendi áldozár, ex Deflnitor-. nrigált horvát provinoiába olvasztanak bo aj Eddig a levél. Természetesen siivesen csáktornyaival egyöti. A magyar részen le-]vettük. Jól esik a harmónia, mely goudol-
; vők pedig részint a Szem Máriáról nevezett, kozásunkban minket összehozott. Nem lehet részint az újonnan erigált Sít. Kapiszlrán közöttünk a dolog lényegére nézve semmiprovinciába lettek beosztva. Az egéBZ dolog j féle nétellérés. Itt osak az a kérdés, v»jjon néhány rövid hónap alatt ment végbe anél-, lehet-e reménységünk a Szent László tartokúi, hogy hozzá szólhattunk volna. Magysror-\'miuy visszaállításán\', vagy érjQk be ama szagon <J Felségének legfelsőbb patronátuai óhajunk megvalósításával...