Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.86 MB
2007-12-29 14:25:23
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
299
3180
Rövid leírás | Teljes leírás (273.35 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. július - 27-30. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

■AÖTKAOTZ8A, 1008.

jEQYVEWHETEPIg ÉVFOLYAM, 37. 8ZÁM.

JÚLIUS «.

ZALAI KÖZLÖNY


E g tv,. 10 korom, Hu,,, S koron.
„,,tJ(.,« 2 korona 60 Bll. _ £«>•• „| , 20 „\',. akk títókk j«kk 1 ill
Vfifli.Ual arak: Egé*i t
„«íy.d(vi« J korona 60 Ml. _ En.a uám ara
Tanároknak, tanítóknak, j.jyUkn.k fa állami Iliit,!. I 4vra 0 korona, f4l 4vra 8 korona.

Peklom nerkeizlő Kertfu Joaacf.
Uptuttjaor,"* ti kiidú. J. WAJP1TH JÓT.Hf.f.

Si«r\'«irtoaég: Nagykanliaa, Hunyadl-utea M. Eloflzataaak ai hlrdataaak IfJ. WaJdIU Jóiaaf kony«-
karaakadaaéba kQldandok. Megjelen minden hbtfon délben.
Városi világítás.
értelmében módosított kiírási művelet alapján versenytárgyalás hirdettessék."
Ez a kérdés foglalkoztatja most egész] És a mai közgyűlés, ha nem is epoobá-városunkat. Uton-iuféleii városatyák és egyéb ||j„, de mindeneseire a város érdekére olyan polgárok bol nyugodt flegmával, hol pedig\'mélyreható, hogy remélhetőleg a képviselő-ökölbe szorított kezekkel tárgyalják ezt »i i testület teljes számban "felvonul .innak tarügyel, amely most lapunk megjelenésekorJgyalására, akárosak — tesszük fel - a kerül tárgyalás alá \'» városi közgyűlésen, költségvetés megvitatásakor.
Lenni vagy nera le$ni, ez a kérdések kér- - . ■-■ .
dése, T. i. Franz-al-e ha lehet, vagy küle, sót ellene ha kell.
A „Zalai Közlöny" t. olvasóihoz.
Másfél évvel ezelőtt súlyos kézbajom miatt kénytelen voltam lapomat, a .Zalai KótlönyM bérbeadni, minthogy a kiadói teendőket nem tudtam ellátni. Ez az ok rnoti megszűnvén, lapomat ismét saját kezelésembe vettem és annak szerkesztését Kertész József tanár úrra bíztam Kertész urat fölösleges a t. olvasóknak bemutatnom, ismeri birlapirói működését nemcsak megyénk hir-lípiroi gárdája, de olvasóink is mindig szívesen olvaslak közmüvelódési, társadalmi cikkeit, ethnografiai tárcáit, költeményeit. Keméljük, hogy az a pártfogás, melylyel lapom már 47 év óta találkozik a vármegye közönségének körében, ezentúl még fokozódni fog.
Ifj. Wajdits József,
a „Zalai Közlöny" kiadója és laptulajdonosa.
On revient toujours á son premier amour.
Az én régi szerelmem a .Zalai Közlöny,
annak a munkása voltam már diákkoromban
es most a Kiadó ur bizalma a lap élére állí
tott. Ismerem a „Zalai Közlöny" becsületes
múltját, azt mondhatom, ismertem és iamerem
minden volt szerkesztőjét. Tudora, hogy u
.Zalai Közlöny" régi lap (is mini ilyen azon
a becsületes nton indult meg. mely a régi
zsurnalisztikát jellemezte. Szolgálni önzetlenül
mindazt, ami a köznek érdeke. A hírlapíró
cseppenkénti folytonos, akadály: nem ismerő
munkálkodásával ébren óhajtja tartani a hu
manizmus, a hazafias érzést, az erkölcsöt, az
elfogulatlan igazi vallásosságot; ostorozni
mindazt, arni ezzel ellenkező. Ilyen volt a
.Zalai Közlöny" mikor megindult, ilyennek
Herette a közönség, ilyen irányban óhajtom
azt tovább is a t olvasóink, barátaink ked
velt lapjául megtartani,
c Kertész József,
felelős szerkesztő
N-kaniaaa, Hunyadiutca 36. az
Kiadóhivatal;


nél-
= Városfejlődés. Nem találaulf heljesebb és találóbb kifujeiÓBt e cimaél, mikor a ma délután tarUoció Táróul kötgjralés tárRjsorowlát átolrutak., A tiszteli városi képviselók már effyj&upa c\\j dolgok, melynek érdekében a helyi aajtó
hete hogy megkapd az, a terjedelmes la- ^^„^3? "Sí\'TA£
...