Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
2.36 MB
2007-12-29 14:33:55
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
399
3843
Rövid leírás | Teljes leírás (334 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. augusztus - 31-35. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

HAOTKAHIZ8A, 1908.

NEGYVENHETEDIK ÉVFOLYAM, 31. SZAH.

AUGUBZTUB 3.

ZALAI KÖZLÖNY

Elóflí«1*sl lr*k: EJJÍK. évro 10 korona, filévre 5 korona
BCgj-edérn: 2 korona 60 fill. Egyot ti ám ára 20 flll.
Tanárokn«l«, Unitoknak, JogyiOkn«k i* állami tl(«lvJ>el6knek
I 4vr* 0 korona. 141 4vr« 3 korina.
Nagykanizsa nyáron.
Nem tartozunk azok közó. akik minden | áron oaomót akarnak keresni a kákán. D<v hát egyáltalán káka-ti városunk, amelyen i olyan nehéz volna egy-egy osonióoak&t fel-\' fedezni a kutató szemnek. Söi ellenkiv.ótcg, mindig éa mindenfelé akad a szemlélőnek lere, hogy hiányokat fedezzen fel a különben nem egy dologban kiváló városunkban.
Különösen igy nyáron olyan sivár képet nyújt a szemlélőnek, annyi sóhajt falctszt az oltlion rekedtekben (^s annyi ah! hung/.ik el a szebb vidékről liazakeraltek ajkairól, hogy szinte csodálatos, hogy ebben az irány-; ^ ban eddig fifmini se történt nálunk, Porti ff \'éppen, a módosabbalf, akik kftzíll a város-aiyák\'egy része kikeríll. panaszkodnak ebbi-n : HZ irányban. A kánikulai hóseg. hogy ugy mondjuk, minden évben készületlenül, fegyver nélkül találja a publikumot, a vörös téglából kisugárzó hőség ellen. Fürdőről, mely a népogészségét szolgálná, nom is merünk szólni, annyira közhely lett már hasábjainkon az ide vonatkozó panasz. I\'edig mennyi kís-hivalalnok, inog egyéb szellemi és testi munkás egészsége kívánná meg a nyári enyhülést és uj munkára való nwgitdtéHt, De hát nem vagyunk Törökországban, ahol a fürdést a korán elrendeli,
Roméljük, hugy a városi vízmüvek elkészítésénél erre is kterjeil a figyelem. Hanem árnyékos hely az utcákon igazán nincs. Néni mintha fák nem volnának utcáinkon, hanem mert akkor, mikor az iskolában a fák védelméről prédikál a tanító növendékeinek.

B*«rk»»Mfl«ég: NigyUniiia, Hunrad<-utoa Etöflietíiek és hlrdatéiek Ifj. WaJdlU Jóxi«1
kor«ikad4a4bt kUldondok. Megjelcn minden hétfőn d élben-
ugyanakkor felsőbb parancsszóm vandálkuzuk v««ui ugyanion letmtotlua. Ezek művészetről, ipari
■ . . . . , _ . .. . ...J.\'l l. .. _ I * _[ I M e _líl.f_... I É. *
I megcsonkítják a dúsan hajtott fákat éa szögletesre nyesik a szép ternuiü hársakat, hogy a suhönbrui^ni korteszott kultúrát fitogtatva megfosszanak bennünket a kellemes nyári árnyéktól. A természetet corrigálják, de nemesük hogy művészi hatása nem jó a leiekre, ilo a fának áriaimára, az árnyék után upedó népnek pedig bosszantására ki-rlészkednek utcáinkon. Xézzflk a városi egyletkertet, ahova még nem hatolt be a mükertészot futtyuhajtása. milyen kellemes tartózkodás esik olt. da csakis ott. A sétatér még (iatal
fontos célja lehet. Az egyik, hogy a kiállítás
. . . . , ... . | .».(..4izt>Mt álul gazdasági eradmúuyoket órjtlnk «l,
os L-Muk .-stefoltí lrelíventalhiito a nap heve| lH1|nnlalva IT1jfl(JllíIi Sl„jro » killfoldm-k síukségfl van.
miatt. De hiszen IL üllu-t az Pgésx világ Így e.-,6lí>kt\'diwk a franciak, midim kiAIlilénk meió-
nyáron se a vízben, se az árnyékon. Hanoin nazdasAgi résiéb.-ii főkénen gyümölcsöket, kölönbltzfl
jtírunk-kelnnk ft város uteáin fák alatt is, de , ^?rt*jjul<at .^\'^^^or/\'clkkok1\' ^ K.fIlíU"u.nk ipn^
„a ftinló sziv nyughelyre UHUI talál"—mert ■ j^*"\'cikkek* ÍLerepehiek Kt\'lIiné i«iö»° ^t/T\'íio
ahol fák vannak is. unak osekély az árnyék |ai(lrt n mű^ii kivitel itt KHUI marad »l, ami az
a fi-nti okoknál fogva. \'érzók keliundóségéi u«ak fokozza. A máuik cél ai
A kép tehát sivár, amit a kánikula te- \\ M«t ~ én a mi e...