Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
1.86 MB
2007-12-29 14:36:08
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
341
3412
Rövid leírás | Teljes leírás (266.75 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. szeptember - 36-39. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

RAOTKAHIZSA, 1808.

WEOTTENHETEDIK ÉVFOLYAM, 38. SZÁM.

SZEPTEMBER 7.

ZALAI KÖZLÖNY


Kelétől Rxeikcsit* ;
Kertrem J4i>r>r.
Upiillejdonos e» kie IFJ. WAJDITN JA
8i4g 1 g
Eiafl«elei.k ee hirdetitek KJ. W.Jdlte
\' Miab« kdtdandOk.
Megjelan minden hitftm délben.
g 1 NtgyktnliM, Hunytdl-utc* 30. hirdetitek KJ. W.Jdlte Jó,ee( ktnyv- kMb kdtddOk
Tudnivaló, hogy városunkban a nehéz
uradalmi göbölyöket. kivált nyáron, nem
használhatjuk, hanem egy paraszt hízlalásu
négy és fél éves ökröt szántam a próba-vágásra, Az állat nyugati fajú volt és nem
teljesen hizlalt. Pacain vettem. 500 kg.-mot
nyomott és ára 275 korona volt. Költség
volt rá 2 korona hajtási dij, vasúti és kocsi
költség ö K 00 f., fogyasztási adó 12 K
60 f., metszó dij 2 K 40 f.. vágóhidi dij
8 K BO f., üzleti regié 22 K. Belekerült tehát
az állat az üzletbe szállításig 328 korona
20 fillérbe. Levágás után bör nélkül 245
kgmot nyomott, unii nekem 323 korona 20
fillérembe van. bár az állal feje, mely majdnem teljesen értéktelen, szintén 8 - 10 kgmot
tesz ki. A lábakat sem lehet súly szerint
eladni, különösen nyáron majdnem teljesen
értéktelenek. Ilyen jó niiníségit marhahús A fentebbi oikkhez csak annyi hozzá-
kgmja tehát, mire bekerül a székbe, ma- fűzni valónk van, hogy kikflldtük tudósitón-
gainnak 1 K 30 filléremben van. k»\' » közvágóhidra és a fentebb közölt szám-
Minlhogv pedig csonttól 1 K 20 flllé-1 »d»t«ltJ ™lódiságáról alkalmunk volt mog-rt árusítom u hus kgmját, annálfogva be- gytaSdni. Sz.vesen állnak hasábjaink iparo-■telem 294 K lesz, amelyhez a bőrnek és saink, vagy bármily fog alkozásu olvasóink
szól és ahol a hus olcsóságát hirdetik, ott a közönség osak látszólag kap olcsó unst, mert az vagy csekélyebb táperóvel bíró növendék marhahús, vagy vén, hizlalás nélküli silány tehén hus. Igaz, hogy a növendék fharhahust ezentúl csak külön székekben szabad árusítani, de eddig ezt a különbséget a közönség nem vette figyelembe és innen eredt a különböző husszékek árai felett hozott elitéló kritika.
Kizunk abban, hogy polgármesterünk
és a városi tanáos az itt előadottakat figyel-
niőkre fogják méltatni vagy saját maguk is
őőd igazságáról és ak-
gj
meggyőződhetnek ^ g kor a mészárosok árai iránti bizalom teljesen helyre fog állani,
not jelent, Hogy ez husuzsora-e, azt a tisztelt (tartalmát elfogadja, vagy esetleges felszóla-olvasóközönség elbírálására bizom. Igaz j lásával, melyet szívesen közlünk, más oldal-
ElflfW.ié.l ir.k: KKÉM Érre 10 koron., félévre: 5 koron..
0„rtdév(c 2 koron. 50 flll, - Egyet «im ir» 20 flH.
Tantroknak, tanítóknak, jegyiökntk •• áJl.ml tli2tvi««lfikntk
I ávr« fl korona, f*l 4vr« 9 korona.
Próbavágás.
Az élet megdrágulása minden vonalon olyan hirtelen osapott le, hogy a közönség szinti: belekábult, mintha váratlanul fóbe sújtották: volna. Aztán kapkod levegő után és jobbra-balra néz: honnan jött e gyöngédtelen - érintés. A közönség is kutatja azokat és hol a szocialista mozgalmakban, a sztrájkokban, hol a kormány politikájában keresi és véli (eltalálni annak okait,
Azután az orvoslásról kezd gondolkodni p» fogyasztási szövetkezet, közös konyhák, városi mészárszékek s isten a megmondhatója, még micsoda hamar összeomló alkotásokat létesítenek. A lapok pedig felbuzdulva a hangulaton, meg a közönség érdekeit is szolgálni akarván, hangzatos oikkokben ápolják...