Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* Adobe Reader letöltése (PDF fájlokhoz)

 
19.18 MB
2015-02-26 15:08:24
 
 

application/pdf
Nyilvános Nyilvános
721
3653
Rövid leírás | Teljes leírás (281.81 KB)

Zalai Közlöny 47. évfolyam 1908. január - 1-4. szám


A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

KAOt KANIZSA, 1808.
WEQYVENHETEDIK ÉVFOLYAM,
JANÜAR 7.
ílíflzatásl árak: K^ési é»rc 10 koron«, félévi« 6 koron», negyedévre 2 koron« GO fiit. Egyei Kim ár* 20 fitl. Tanároknak, tanítóknak, Jagylőknak <a állami tlaztvlaalöknek i I ávra 6 korona, fél ávr* 8 korona.
K«I«I6k kterknhzU\'i é* kiadó:
Kálmán Pál.
Sxarkaa\'tOiág 4a kiadóhivatal: Nagykanizsa, Ffl-ut 15. wám.
Megjelen minden hitfűn délben.
tt.H.uQZeuu
Hlrlnplibr.yviörl Néveüokt.apló
Újításunk.
A „Zalai Közlöny" mint hétfői újság.
— Olvasóink figyelmébe. —
A negyvenhetedik évfolyamot merész újítással kezdjük. Negyvenhat óv szokását, formáját, hagyományát rázzuk le magunkról, hogy minden vonalon, minden irányban alkalmazkodhassunk a modern kor követelményeihez.
Újításunk, melyról csütörtökön már értesítettük t. olvasóinkat, abból áll, hogy a „Zalai Közlöny" megjelenési idejét áttettük hétfó délre.
Ezentúl tehát helybeli előfizetőink hétfó délben, a vidékiek pedig hétfó délután kapják lapunkat, mert a déli vonatokkal minden irányba szátküldjük.
Csütörtöki értesítésünkben röviden okát adták e változásnak. Elmondjuk most részletesebben :
Az ujság-olvasó közönség a hétfói napot mindig üresnek érzi. Nem érkeznek meg megszokott lapjai, nem értesül a napi eseményekről, az ebéd utáni olvasást kénytelen elhagyni, mert hórfón nincs lap. A szombat estétól hétfó délig tórtént eseményeket, a legjobb esetben kedden reggel tudhatja meg. Hogy ez mit jelent, csak az tudja, akinek az újságolvasás napi szükséglete.
Ezen a régi bajon akartunk segíteni, mikor elhatároztuk, hogy a „Zalai Közlönyt" 1908. januártól kesdódóleg hétfó délben jelentetjük meg. \' .
Lapunkban tehát már hétfón délben olvasható lesz, hogy mi történt szombat estétól hétfó délig, de azért a heti eseményeknek osak ugy hű tükre marad ezután is, mint voli eddig. \\
A legújabb eseményeknek gyors közlésénél neirií&1ft Nagykanizsára és Zalamegyére terjeszkedünk kt, hanem az egész országra.
A „Zalai Közlöny" u. i. hétfőn d. e. 10 órakor telefon- ós távirat-értesítést kap Budapestről, melyben tudósítónk beszámol a vasárnapi és hétfő délelőtti eseményekről.
Ezzel olórjük, hogy t. olvasóink a helyi, megyei s országos eseményekről gyorsan értesülnek ós hétfőn sem érzik a lap hiányát.
Igaz, hogy ezen újítás sok aldozntot kívánt, de meghoztuk szívesen, hogy olvasóinknak ezzel is kedveskedjünk.
Csütörtöki értesítésünkre mindenhonnan elismerő és üdvözlő leveleket kaptunk. Olvasóink csakhamar felismerték az ujitás nagy horderejót. Kemóljük, hogy lapunk ezentúl is nélkülözhetetlen lesz.
Tapasztalatból tudjuk, hogy a legtöbb ós legfontosabb esemény mindig szombat este, vagy vasárnap történik. Városi közgyűlés rendesen szombat késő délután van. Erről eddig csak egy hót múlva irhattunk. Egyleti s más egyéb gyűlések vasárnap vannak. Ezekről is osak a következő szombaton vehettünk tudomást. Mulatságok, felolvasások s más hasonló dolgok szombat este szoktak lenni. Kit érdekelt a referáda egy hét múlva V
Ezután mindez máskép lesz. Hétfó délben már kimerítő, bő tudósításban számol be a „Zalai Közlöny" minden gyűlésről, mulatságról, stbiról.
Mai számunkban már láthatja az olvasó, hogy ujitásunk célszerű ós praktikus. Benno vannak a legújabb események is. így lesz ezután mindig. Már most közönségünkre bizzuk annak megítélését, hogy érdemesek vagyunk-e a pártolásra.
Eláruljuk, hogy az ujitások sorozata még nem ért véget. Mihamarabb eljön az ideje, hogy nemcsak hétfón kopogtatunk,
Azt hisszük, egyéb programmot adnunk felesleges. Az elmúlt év meggyőzhette olvasóinkat arról, hogy lapunk minden irányban független, s így radikális ói szókimondó. Ez lesz a ...