Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
34.16 KB
2008-04-04 13:06:58
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
819
4683
Rövid leírás | Teljes leírás (4.64 KB)

Börzönce - Zala megye földrajzi nevei - Zalaegerszeg - Zala M. Tcs., 1964 - 532-533 old.


A részlet a következő könyvből származik:

Cím: Zala megye földrajzi nevei
Közreműködő: Papp László (1924) (szerk.) ; Végh József (1921) (szerk.) ; Markó Imre Lehel

(gyűjt.) ; Ödög Ferenc (1933) (gyűjt.) ; Kerecsényi Edit (1927-2006) (gyűjt.)
Szerz. közl.: [szerk. Papp László, Végh József] ; [közzétette Markó Imre Lehel, Ördög

Ferenc, Kerecsényi Edit]
Kiadás: Zalaegerszeg : Zala M. Tcs., 1964
ETO jelzet: 809.451.1-311(439.121) ; 801.311(439.121) ; 914.391.21(083.86)
Szakjelzet: 800
Cutter: Z 19
Oldalszám: 737 p.
UK azon.: 650947


A következő szöveg a könyvből keletkezett autómata szövegfelismertetővel


22\\. BORZONCE

221. BÖRZÖNCE

Börzönce, Börzöncén, Börzöncérü, Börzön-cére. Korábban Berzence, később Börzönce (Hn. 1882.). — T: 1527, L: 350.
l.Kürtösi ut : Főső-réti ut : Góla-vőgyi ut [Dózsa György út] Ű 2. Saroki ut : Ótárci ucca [Kossuth Lajos utca] U 3. Szüli kert : Zsíros közlet : Petőfi ucca [Petőfi Sándor utca] U 4. Fő ucca [Fő utca] U 5. Malom ucca : Náci köz¬let [Árpád utca] U 6. Hegyi-part : Gizella ucca U 7. Hegy aj ja Fr
8. Hármas-határ [Hármashatár] Ds, sz, e. Három község határa találkozik itt. 9. Herceg--ódal [Hercegoldal] Ds, sz, sző. Esterházy herceg birtokával volt határos. 10. Kis-kut F 11. Birkajárás Ds, e, sz 12. Verebes [Verebesi ol¬dal] Ds, sz 13. Kis-kuti-düllő [Kiskúti dűlő] S, r 14. Kopasz-part [Kopaszdombi dűlő] Ds, sz. Régen itt legelő volt. 15. Tölösi-hetyhát D, sz 16. Kürtös : Kürtös-puszta Lh 17\'. Sipos-kerti--düllő [Siposkerti dűlő] Ds, r, sz. Sipos nevű egykori tulajdonosáról. 18. Göndő-kerti-kut K. Göndő nevű földjén van. 19. Botosi-düllő [Bo-tosi dűlő] Ds, sz 20. Göndő-rét S, r 21. Zsidó--kut F 22. Jankó-házi-kut K 23. Főső-erdő [Felső erdő] Ds, e 24. Iharfaji-kut F 25. Tus¬kolos Ds, 1 26. Sipos-ódal D, sz 27. Malom--árok [Kürtösi patak] P 28. Verebes [Verebesi duio] Ds, sz, e 29. Száz-öles : Száz-ölesi-düllő [Százölesi dűlő] Ds, sz, e. Száz öl volt egy-egy gazda tulajdonában. 30. Góla-vőgyi-sánc Á 31. Két-erdő közi Ds, sz 32. Birkajárás, D, e, ak 33. Léránt-főd [Leránt föld] Ds, sz. Leránt nevű egykori tulajdonosáról. 34*l§ipos-közlet [Kürtösi út] Lh 35. Góla-vőgy : Góla-vőgyi--düllő [Gólyavölgyi dűlő] Vízmotsásos, sz, e. Va¬lamikor itt egy sokgyermekes juhász élt. 36. Molnár-kérészt Ke 37. Főső-rét [Felső rét] S, r 38. Naty-part : Naty-parti-düllő [Nagyparti dű-

lő] Ds, sz 39. Kösségi-kut K 40. Kollátoki-ut Ű 41. Domina-horgos : Góla-vőgyi-horgos Ho 42. Pnli-kut : Domina-kut F. Domina nevű föld¬jén van 43. Hétyháti-ut Ű 44. Pálfi-kérészt Ke 45. Kerek-csádé Vízmosásos, e, 1 46. Kis--folás : Kis-folási-düllő [Kisfolyási dűlő] Ds, sz 47. Hosszi-gesztényés [Hosszú gesztenyés] Ds, sző, gesztenyés 48. Szili-kerti-árok : Hégybü kivezető-árok Á 49. Hetykösségi-kérészt Ke 50. Csanát-kére\'szti-ut Ü 51. Kis-hegy Ds, sző 52; Temetőji-ut : Temeteji-ut Ű 53. Tuboj-szér Ds, sző 54. Ásó-réti-árok : Alsó-réti-árok Á 55. Temető 56. Sásazs-gödör G 57. Falu-réti--árok Á 58. Tislérics-erdő D, e 59. Bandi-főd Ds, sz 60. Börzönceji-kápóna Kápolna 61. Bükk álla A 62. Csanád-réti-kut F 63. Teme-teji-düllő [Temetői dűlő] Ds, sz. Valamikor itt volt a falu és a temető. 64. Gyurkó-karé Á 65 Kápónaji-düllő [Kápolnai dűlő] Ds, sző. Itt van a kápolna. 66. Uri-karé : Uri-közlet [Urikaré] Ds, sző, ka 67. Bötlehemi-ut Ű 68. Petrics-er-dő Ds, e 69. Szalaji-kut F 70. Csanád-rét [Csanádrét] Ds, r. Csanádi nevű egykori tulaj¬donosáról. 71. Hegyi-part : Hegyi-parti ut Ű 72. Vince-erdő D, e 73. Náci-kérészt Ke 74. Kokaskáttó : Kokazs-domb D, sz 75. Pálfi-erdő D, e 76. Kövecs-h\'égy [Kövecshegy] Ds, sző 77. Bértalan-kut K. Bertalan nevűről. 78. Ásó--rét [Alsó rét] S, r 79. Bocskaji-ut : Csárdi--közlet...