Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
47.13 KB
2008-04-04 13:45:55
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
423
2924
Rövid leírás | Teljes leírás (7.45 KB)

Eszteregnye - Zala megye földrajzi nevei - Zalaegerszeg - Zala M. Tcs., 1964 - 580-583 old.

A részlet a következő könyvből származik:

Cím: Zala megye földrajzi nevei
Közreműködő: Papp László (1924) (szerk.) ; Végh József (1921) (szerk.) ; Markó Imre Lehel

(gyűjt.) ; Ödög Ferenc (1933) (gyűjt.) ; Kerecsényi Edit (1927-2006) (gyűjt.)
Szerz. közl.: [szerk. Papp László, Végh József] ; [közzétette Markó Imre Lehel, Ördög

Ferenc, Kerecsényi Edit]
Kiadás: Zalaegerszeg : Zala M. Tcs., 1964
ETO jelzet: 809.451.1-311(439.121) ; 801.311(439.121) ; 914.391.21(083.86)
Szakjelzet: 800
Cutter: Z 19
Oldalszám: 737 p.
UK azon.: 650947


A következő szöveg a könyvből keletkezett autómata szövegfelismertetővel


245. ESZTEREGNYE

245. ESZTEREGNYE

ösztörögnye, Ösztörögnyén, Ösztörögnyé-ről : Ösztörögnyérü, ösztörögnyére. — T: 3489, L:1165.
1. Tüske-réti : Tüske-rét Fr 2. Perce köz Kö. Az itt lakó Percze nevűről. 3. Kolozs : Kosut Lajos ucca [Kossuth Lajos utca] U 4. Börzök köz Kö. Az itt lakó Börzök nevűről. 5. Kajkó köz Kö. Az itt lakó Kajkó nevűről. 6. Uccaji-rét : Fodbalpája Fr 7. Peti köz Kö. Az itt lakó Peti nevűről. 8. Borsos-part Fr. Az itt lakó Borsos nevűről. 9. Rigó köz Kö 10. Fő ucca : Fővég : Kosut Lajos ucca [Kossuth Lajos utca] Fr 11. Haba köz : Orvos köz Kö 12. Kis ucca : Berök ucca [Dózsa György utca] U\' 13. Kovács-köröszt Ke. Kovács nevű állíttatta. 14. Pásztorház : Bikaház : Bikaistálló. Itt laknak a pásztorok, és itt van a bikaistálló is. 15. Ci-gám-part : Cigány-part Fr 16. Templom tér : Templom kert Té 17. Szivacsos. Szilvafás terü¬let. 18. Fő ucca : Óvég [Petőfi Sándor utca] Fr 19. Gócán köz Kö 20. Kocfán-köröszt Ke. Koc-fán nevű állíttatta. 21. Temető ut U 22. Új¬telep Fr
23. Főső-kereg-vőgy : Fölső-kereg-vőgy : Felső-kereg-vőgy Ds, e 24. Hármas-határ Ds, e. Eszteregnye, Bocsfca és Magyarszerdahely ha¬tárának a találkozása. 25. Alsó-kereg-vőgy Ds, e 26. Nádasi-kut K 27. ötágu-tőfa Tölgyfa
28. Birisics : Birisicsi-ódal : Birisicsi-oldal Ds, e
29. Kettes-kut : Maort-kut K 30. Sindölösi-kut
K 31. Sindölös : Sindölösi-ódal Ds, e 32. Var-
ga-ódal : Varga-oldal Ds, e 33. Hosszi-fődek
[Hosszú földek] Ds, sz 34. Nagy-ódái Ds, e 35.
Kis-hötyhát D, e 36. Szorosos Ds, e 37. Főső-
-rét [Felső rét] Ds, sz, r 38. Cser-tető [Cser
tető] Ds, sz 39. Vár-bükki-erdő [Várbükki er¬
dő] Ds, e 40. Maort-ut Ű 41. Hamizs-vőgyi-
-tóka D, e 42. Cser-vőgy : Cser-völgy-erdő
[Cser völgyi erdő] Ds, e 43. Vadászház S, e
44. Cserösnyés Ds, e 45. Fő ucca [Fő utca] U
46. Bika-rét S, r. A községi bikákat innen takar-
mányozták. 47. Malom ucca U. Ezen az úton
járt a falu népe a hosszúvölgyi malomba. 48.
Gyurka-Jancsi-árok. Á. Gyurka Jánosi orvva¬
dászt itt lőtték agyon a társai. 49. Óbornak Lh
50. Határ-ut Ű 51. Mákos-lenija Ű. Mákot
szoktak itt termeszteni. 52. Komáromi-ut Ü
53. Ötfen-hódas [ötven holdas] Ds, sz 54. Te-
metőji-düllő [Temető dűlő] Ds, sz 55. Palkó-

-part Ds, e 56. Ösó-rét [Alsó rét] S, r 57. Le¬gelő [~] Ds, r, 1 58. Legelő-kut K 59. Mocso-lák S, r 60. Kis-Mánta [Kismánta] S, r 61. Kizs-bükki-ódal : Kizs-bükki-oldal Ds, e 62. Palinya [~] S, 1 63. Palinyaji-kut K 64. Nagy-domb D, e 65. Palkó-uti-árok Á 66. Kereg-vár dombgya D, e. Valamikor vár volt itt, a kerítése még ma is megvan. 67. Csákány--ódal [Csákány oldal] Ds, e 68. Templom-vágás Ds, e 69. Palkó-ut Ü 70. Legelő [Legelői dűlő] Ds, 1 71. Fölső-högy : Főső-högy Ds, sző 72. Örek-högy ajja : Örek-högy álla [Öreghegy] Ds, ka, gy, ak 73. Öndörgős : Öndörgősi-rét : Ör-döngős [Ördöngős] Ds, r 74. Legelőji-ut Ú 75. Örek-högyi-köröszt Ke 76. Pikó-lap S, 1 77. Pikó-kut K 78. Gurdon Ds, sző, sz, ka, r 79. Höty-köz Ü 80. Kis-högy [Kis hegy] Ds, sző 81. Slémán-ut Ű 82. Cicölle Ds, sző 83. Vár--bükk [Vár-bükki dűlő] Ds, sz 84. Högy-ut : Hégy-ut Ű 85. Szégém-mezző Ds, sz. A szegény emberek használták. 86. Högyvég S, sző 87. Kis-högyi-köröszt Ke 88. Langali-ódal : Lan-gali-oldal Ds, sz 89. Vár-bükki-ut Ű 90. Mán-taji-lapis : Bükszél [Bükk széli dűlő] Ds, sz 91. Farkas-lik S, sz. Farkas nevű egykori tulajdono¬sáról. 92. Cicölle-mezző : Cicelle-mezző [Cicelle] S, sz 93. Cicölle [Kertek feletti dűlő] S, sz 94. Benke-köröszt Ke. Benke nevű állíttatta. 95. Mántaji-ut Ű 96. Cicölleji-ut Ú 97. Tölgyes--erdő : Büki-erdő [Tölgyes] Ds, e 98. Partföl [Keleti kertek feletti dűlő] S, Ds, sz 99. Har-kazs-vőgy : Hargozs-vőgy [Horgos völgy] Ds, sz 100. Kis-mezzeji-ut Ű 101. Kis-mezzö [Kis me¬ző] Ds, sz 102. Kertök-fölötti-ut Ú 103. Teke-rös [Tekeres] S, sz 104. Tekerösi-ut U 105. Bazsó-vőgy [Bazsó völgy] S, sz 106. Farkas-kö-röszt Ke. Farkas nevű állíttatta. 107. Sormási-~ut Ű 108. Vadómás [Vadalmás] Ds, sz. Vadal¬mafák vannak itt. 109. Rigyáci-ut Ű 110. Ken-dör-főd: Kender-főd: Puszta [Puszta] Ds, isz 111. Hitfány-országut Ü 112. D\'érék-mezző [Derék mező] S, sz. A falu határának a legjobban termő területe. 113. Berök [Vörös berek] S, r 114. Kis-fenyős Ds, sz 115. Kis-kut K 116. Madár--köröszt Ke. Madár nevű állíttatta. 117. Tószél V, nádas 118. Kis-kuti-rét S, r 119. Árnyi--vőgy : Árnyi vőgye [Árnyivölgy] S, r 120. Körtészéi [Körtés szél] S, sz 121. Csikfaji-ut Ü 122. Kis-fenyős : Kasté-heji-düllő [Vas fe-

nyős] Ds, sz. Itt volt egy várkastély, amely a gazdag Eszter kisasszonyé volt. Az erdőt ő hagyta a községre, és ezért a nép hálából Esz-teregnyére nevezte el a falut. 123. Pupozs--börő : Pupozs-börü [Alsó erdő] Ds, sz 124. Berki-patak P 125. Csikfaji-köröszt Ke 126. Haba-téglagyár S, r. Itt volt Haba téglagyára. 127. Naty-hid Híd 128. Két-árok-köz S, r 129. Csíkja [~] Ds, sz 130. Tószél [Tószél] Ds, sz. Valamiikor itt tó volt. 131. Erdő-köz Ds, sz 132. Kis-rét [Kisréti dűlő] Ds, sz 133. Kolom-pos : Kolomposi-rét [Kolomposi rét] S, sz. r 134. Bánfaji-ut Ű 135. Ojtóji-ut : Szepetneki--ut Ű 136. Gányási-ut Ű 137. Malom-erdő

[Malom erdő] Ds, sz. Valamikor itt egy malom volt. 138. Kolomposi-ut Ü 139. Gáti-rét S, r
140. Bali-Gyura-kut K. Báli nevű földjén van.
141. Nagy-Ojtó [Nagyajtó] Ds, sz 142. Kis-Ojtó
[Kisajtó] Ds, sz 143. Gányás [~] Ds, sz, r 144.
Bozók főggye [Bozók föld] S, sz 145. Hosszi-
-rét : Hosszu-rét S, sz, r 146. Bika-rét Ds, sz

147. Kis-rét : Malom-erdő [Malomi rétek] S, r
148. Kolompos [~] Ds, sz 149. Bánja : Kis-Ojtó
Ds, sz 150. Nádas : Bürü S, r
Gyűjtötte: Nagy Rozália áit. isk. igazgató és Si¬mon János gimin. tanuló. — Adatközlők: Horváth Ist¬ván 78, Kocfán János 42, Nincsics Vendel 63, Simon János 49 és Tóth András 84 é.