Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz. 
49.4 KB
2008-05-08 15:08:23
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
518
3120
Garabonc - Ki kicsoda Zala megyében 2005 189old.

A részlet a következő könyvből származik:

Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Cservenka György (szerk.)
Szerz. közl.: szerk. Rikli Frenc ; szerkbiz. Cservenka György [et al.]
Kiadás jelzés: 2005
Kiadás: Nagykanizsa : Ász-Presz, [2006]
ETO jelzet: 929(439.121)"2005"(03) ; 06(439.121)"2005"(03) ; 908.439.121"2005"(03)
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 473, [3] p.
Megjegyzés: Lezárva: 2005. december 31. ; ISSN 1416-5864A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségév

Ki kicsoda Zala megyében? 2005
települési mozaik
Garabonc

Garabonc a Kis-Balaton partján fekvő, 775 lelkes település. A falu elhelyezkedése kedvező, a Hévíz-Keszthely-Zalaapáti-Zalakaros-Nagykanizsa útvonal mentén fek-szik. A legközelebbi vasútállomás azonban mintegy 10 kilométerre, Zalakomárban van. A Vezetékes ivóvízzel, villannyal (a község szőlőhegyein is), gázzal ellátott, és szinte minden család rendelkezik telefonnal. A szennyvízhá-lózat kialakítása az önkormányzat aktuális fel-adati közé tartozik, különös tekintettel a Kis-Balaton közelségére.
C Alapvető szolgáltatások elérhetők a faluban. A garabonci háziorvosi és védőnői szolgálat Nagyrada és Zalamerenye betegeit is ellátja. Az önkormányzat egycsoportos óvodát működtet, az 1998-ban átadott impozáns Álta-lános Művelődési Központ épületében pedig alsó tagozatos általános iskola és egy könyvtár kapott helyet. Természetesen itt tartják a köz-művelődési célú rendezvényeket is. Ugyan-csak az épületben van a modern számitógép-hálózattal, internet-elérhetőséggel és egyéb iroda-technikai berendezésekkel felszerelt teleház, amely 1998 decembere óta a közösségi élet színes fóruma. D A teleházat a Hálózat a Közösségért Ala-pítvány működteti a falu, az iskola és az önkormány-zat hatékony együttműködésével. De a falu boldogu-
lásáért több más civil szervezet is fáradozik, így a Garaboncért Alapítvány, a Garabonci Cigányokért Egyesület, a Garabonci Hegyközség, a Garabonci Természetvédő és Polgárőr Egyesület, a Kisradai Templom Építéséért Alapítvány, vöröskeresztes szer-vezet.
E Zalakaros közelsége fellendítette a falusi turizmust, amibe Garabonc is igyekszik bekapcso-lódni. Az átutazó turisták megtekinthetik Tóth Gábor festőművész Kis-Balaton Galériáját. A településen


él és alkot Lichtenwaller Zoltán festőművész is. Mindkét művész alkotásaival Magyarország és né-hány szomszédos ország több kiállítóhelyén, a leg-különbözőbb tárlatokon találkozhat a közönség. A garabonci látnivalók sorába tartoznak a régi szép há-zak, a két katolikus templom és a harangtorony.
G A község tagja a Kis-Ba-laton Térségi Társulásnak, a Nagy-kanizsai Kistérség Többcélú Társu-lásnak, valamint a Zalakaros Kör-nyéki Települések Területfejlesztési Társulásának.
H Garabonc polgármestere Koma László, alpolgármestere Hársing József. A képviselő-testü-let további tagjai: Bogdán Pál, Csörgei András, Gál Attila, Krá-nicz László, Szirtes Lajosné, Tirászi Istvánné, Tóth Gábor. A település önkormányzata 2000. január l-jétől körjegyzőségben mű-ködik a Nagyradai Önkormányzat-tal. A körjegyző: László Árpád.
189