Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
34.99 KB
2008-05-10 10:57:41
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
634
3338
Homokkomárom - Ki kicsoda Zala megyében 2000 414old

A részlet a következő könyvből származik:


Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Alcím: négyévkönyv
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Halassy Gábor (1955) (szerk.)
Szerz. közl.: szerk. Rikli Frenc ; szerkbiz. Halassy Gábor [et al.]
Kiadás jelzés: 2000
Kiadás: Nagykanizsa : Ász-Presz : M-M Bt., [2000]
ETO jelzet: 929(439.121)"2000"(03) ; 06(439.121)"2000"(03) ; 908.439.121"2000"(03)
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 777, [3] p.
Megjegyzés: Lezárva: 2000. nov. 1. ; ISSN 1416-5864
UK azon.: 200101172
A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


HOMOKKOMÁROM

Homokkomárom Nagykanizsától 11 kilométerre északnyugatra fekszik, legjob-ban a 74-es főútról közelíthető meg. Keletről erdők, legelők, szántók övezik. A falut nyugatról körülölelő szőlőhegye a Balaton-melléke borvidékhez tartozik. Mostani külterületét, Zsigárdfalut a török időkben lerombolták. Homokkomárom 2000-ben 234 lelket számlál, többet, mint 4 évvel ezelőtt.

Közművesítettsége jó, a villanyt és a vizet minden házba bevezették, földgázt a háztartások egynegyede használ. Telefonja a családok négyötödének van. A szennyvíz-csatorna rendszer azonban egyelőre hiányzik. Néhány egyéni vállalkozás kivételével a településen nincs munkalehetőség, az emberek Nagykanizsára és Fűzvölgyre jár-nak dolgozni. Az önkormányzat sikeresen gondoskodik a mun-kanélküliekről, 1999-ben például valamennyien részt vehettek a közmunka-programban.
Homokkomárom közössége készséggel befogadja a tenni- és alkotni vágyó idegeneket, így a Kanizsa Sportegyesület tagjait, akik sokat időznek a zsigárdi pihenőházban, vagy a Híd Dunántú-li Vizuális Műhely Egyesületet, amely alkotóházat épít a faluban. A helyi római katolikus hívekről Szűcs Imre gondoskodik. Homokkomárom régóta Mária-kegyhely - amit annak kö-szönhet, hogy az 1700-as években, a falu határában Mária-képet találtak. A képet a község templomában őrzik, ahol - a fatimai engesztelés jegyében - minden hónap 13-án zarándoklatot tarta-nak. A kegytemplom melletti kolostort 1990 óta a Nyolc Boldogság katolikus közösség lakja. Valódi idegenforgalmi kuriózum - minden szeptember második hétvégéjén - a szüreti búcsú, amikor is a kulturális vetélkedők, sport- és ügyességi versenyek mellett kivá-lasztják a legjobb misebort, megrendezik az Aranytorok bordal- és szavalófesztivált, végül pedig nemzetkö-zi vadételfőző-viadallal zárják a kétnapos mulatságot.

Az önkormányzat az idegenforgalom élénkítésében látja a legtöbb fantáziát, és ezért sokat is ál-doz. Részt vettek az Utazás 2000 kiállításon, 5 ezer példányban adta ki a települést bemutató füze-tet, benne a mind népszerűbb homokkomáromi programokkal. Emellett az utóbbi idők legnagyobb beruházása valósult meg azzal, hogy - 83 millió forintos költséggel jelentős támogatással - felújítot-ták a faluba vezető bekötőutat. A közös érdekek iránti fogé-konyságát és együttműködő-kész-ségét a Principális-mente Térségi Területfejlesztési Társulás és a Nagykanizsa és a Környező Telepü-lések Területfejlesztési Társulása tagjaként is kamatoztatja az önkor-mányzat.
Homokkomárom polgármestere Strausz Ferenc, alpolgármestere Bo-dó Tamás. A képviselő-testület tagjai: Horváth László, Pap Zsolt, Singula Ferencné és Varga László.
414