Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
48.08 KB
2008-05-08 15:48:51
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
818
4621
Liszó - Ki kicsoda Zala megyében 2005 229old.

A részlet a következő könyvből származik:

Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Cservenka György (szerk.)
Szerz. közl.: szerk. Rikli Frenc ; szerkbiz. Cservenka György [et al.]
Kiadás jelzés: 2005
Kiadás: Nagykanizsa : Ász-Presz, [2006]
ETO jelzet: 929(439.121)"2005"(03) ; 06(439.121)"2005"(03) ; 908.439.121"2005"(03)
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 473, [3] p.
Megjegyzés: Lezárva: 2005. december 31. ; ISSN 1416-5864A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:

Liszó


A megye déli csücskében, Nagy-kanizsa közvetlen szomszédsá-gában fekszik, s bár szláv erede-tű nevének jelentése lapos, tar, környéke inkább dimbes-dom-bos.
A A település úgymond zsákfalu, nincs átmenő útja, va-gyis a főútról egy bekötőúton lehet eljutni ide. Négy kilométer hosszú belterületi úthálózata portalanított. Minden lakásban van vil-lany, vezetékes ivóvizet pe-dig a háztartások 96 százalé-kában használnak. A tele-fonelőfizetők száma kereken száz. Lassan teljessé válik a kábeltelevíziós-rendszer is. Ma az ellátottság 90 százalé-kos.
B Liszó gazdasága -főleg az egyéni vállalkozá-sok jóvoltából - fejlődőké-pes. Számottevő a bogyós gyümölcsök, valamint a fe-nyő termesztése. Helyben működik egy betéti társaság és 17 egyéni, illetve családi vállalkozás. Ezek elsősorban a kereskedelem és a vendég-látás területén tevékenyked-nek. Akad munkalehetőség a közeli, Nagykanizsá-hoz tartozó Miklósfa mezőgazdasági szövetkezeté-ben, valamint Nagykanizsán is. C 1995-ben felépült a faluház, amelyben he-lyet kapott a könyvtár és a már a 21. századot idéző

teleház, valamint eMagyarország Pont. Főleg a rá-szoruló, idős emberek számára jelent felbecsülhetet-len segítséget a falugondnoki szolgálat, de persze bármely liszói igénybe veheti a falugondok és a Ford mikrobusz szolgálatait. D A településen régóta működik sportegye-sület (vezető: Milávecz László). Megszerveződött a köz- és vagyonbiztonságra vigyázó Polgárőr Egye-sület és a falufejlesztést célul tűző Liszó Községért Alapítvány (elnök: Kovács István).
A községben római katolikus, valamint evangélikus gyüle-kezetben is folyik hitélet. Mindkét templom becses mű-emlék.
E A horvát határhoz közeli kisközség vonzerejét a szép természeti környezet ad-ja. A falut dús erdőségek öve-zik, határát nyugaton szőlő-hegyek zárják, a füves völ-gyekben tiszta vizű források táplálják a két nagyobb pata-kot. Ideális környezetre talál itt mindenki, aki kedveli a tiszta levegőt, az érintetlen tctmészetet, a csöndet.
F Liszó közelmúltbé-li fejlődésének fontos szaka-sza volt az út- és járdaépítés, amely továbbra is ad feladatot. Komoly energiát for-dítottak az esőzések és a belvizek okozta partfal-csúszások megelőzésére, a megfelelő védművek ki-alakítására. Pályázati pénzekből megkezdődött a he-gyi utak rendbetétele is. A jövő tervei közül kiemel-kedik a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése, és a már folyamatban lévő árvízvédelmi záportározó és jóléti tó kialakítása. E tó egyben az idegenforgalmi fejlesztések magja is lenne, hiszen turisztikai hasz-nosításával szabadidőközpontot alakíthatnának ki körülötte. Parkerdőt is terveznek. G Az önkormányzat a Nagykanizsai Kistér-ség Többcélú Társulás tagja. H Liszó polgármestere Godena József, al-polgármestere Szörcsök József. A képviselő-testület további tagjai: Milávecz László, Novak Csaba, Petrekovics Jenöné és Szmodics Miklós.
229