Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.



 
42.84 KB
2008-05-10 11:38:15
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
423
1983
Rövid leírás | Teljes leírás (4.41 KB)

Liszó - Ki kicsoda Zala megyében 2000 439old

A részlet a következő könyvből származik:


Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Alcím: négyévkönyv
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Halassy Gábor (1955) (szerk.)
Szerz. közl.: szerk. Rikli Frenc ; szerkbiz. Halassy Gábor [et al.]
Kiadás jelzés: 2000
Kiadás: Nagykanizsa : Ász-Presz : M-M Bt., [2000]
ETO jelzet: 929(439.121)"2000"(03) ; 06(439.121)"2000"(03) ; 908.439.121"2000"(03)
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 777, [3] p.
Megjegyzés: Lezárva: 2000. nov. 1. ; ISSN 1416-5864
UK azon.: 200101172




A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


LISZÓ

Liszó Zala megye déli csücskében, Nagykanizsa közvetlen szomszédságában fek-szik, s bár szláv eredetű nevének jelentése "lapos", "tar", környéke inkább dim-bes-dombos.
A település úgymond "zsákfalu", nincs átmenő útja, vagyis a főútról egy be-kötőúton lehet eljutni ide. Négy kilométer hosszú belterületi úthálózata portalaní-tott. Minden lakásban van villany (Dédász Rt.), vezetékes ivóvizet pedig a háztar-tások 96 százalékában használnak {Dél-Zalai Víz- és Csatornamű Vállalat). A te-lefon-előfizetők száma kereken száz. Lassan teljessé válik a kábeltelevíziós rendszer is. Ma az ellá-tottság 82 százalékos. Liszó gazdasága - főleg az egyéni vállalkozások jóvoltából - fejlődőképes. Számottevő a bogyós gyü-mölcsök, valamint a fenyő termesztése. Helyben működik egy betéti társaság és 21 egyéni, illetve családi vál-lalkozás. Ezek elsősorban a kereskedelem és a vendéglátás területén tevékenykednek. Akad munkalehetőség a közeli, Nagykanizsához tartozó Miklósfa mezőgazdasági szövetkezetében, valamint Nagykanizsán is. A faluban napköziotthonos óvodát tart fenn az önkormányzat. 1995-ben felépült a faluház, amelyben helyet kapott a könyvtár, és a már a XXI. századot idéző Teleház, az információs társada-lomba vezető számítógépes bázis. Termináljairól - a világháló révén - a földgolyó bármely pontjával kapcsolatot lehet teremteni.
Főleg a rászoruló, idős emberek számára jelent felbecsülhetetlen segítséget a falugondnoki szolgá-lat, de persze bármely liszói igénybe veheti a falugondok és a Toyota mikrobusz szolgálatait. A településen régóta működik sportegyesület (vezető: ifi. Böjti István). Nemrégiben megszer-veződött a köz- és vagyonbiztonságra vigyázó Polgárőr Egyesület és a falufejlesztést célul tűző Liszó Községért Alapítvány (elnök: Kovács István).
A községben római katolikus, valamint evangélikus gyülekezetben is folyik hitélet. Mindkét temp-lom becses műemlék.
A horvát határhoz közeli kisközség vonzerejét a szép természeti környezet adja. A falut dús er-dőségek övezik, határát nyugaton szőlőhegyek zárják, a füves völgyekben tiszta vizű források táplál-ják a két nagyobb patakot. Ideális környezetre talál itt mindenki, aki kedveli a tiszta levegőt, az érin-tetlen természetet, a csöndet.
Liszó közelmúltbéli fejlődésének fontos szakasza volt az út- és járdaépítés, amely továbbra is ad feladatot. Komoly energiát fordítottak az esőzések és a belvizek okozta partfal-csúszások megelő-zésére, a megfelelő védművek kialakítására. Pályázati pénzekből megkezdődhet a hegyi utak rend-betétele is. A millennium tiszteletére játszóteret építettek és emlékparkot avattak.

A jövő tervei közül kiemelkedik a csatorná-zás, az önkormányzati épületek felújítása, karbantartása, továbbá egy árvízvédelmi táro-zó kialakítása. E tó egyben az idegenforgalmi fejlesztések magja is lenne, hiszen turisztikai hasznosításával szabadidő-központot alakít-hatnának ki körülötte.
Az önkormányzat a Nagykanizsa és Környe-ző Települések Teriiletfejlesztési Társulás tagja. Liszó polgármestere Godena József, al-polgármest...