Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
36.98 KB
2008-05-10 11:58:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
651
2418
Miháld - Ki kicsoda Zala megyében 2000 444old.

A részlet a következő könyvből származik:


Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Alcím: négyévkönyv
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Halassy Gábor (1955) (szerk.)
Szerz. közl.: szerk. Rikli Frenc ; szerkbiz. Halassy Gábor [et al.]
Kiadás jelzés: 2000
Kiadás: Nagykanizsa : Ász-Presz : M-M Bt., [2000]
ETO jelzet: 929(439.121)"2000"(03) ; 06(439.121)"2000"(03) ; 908.439.121"2000"(03)
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 777, [3] p.
Megjegyzés: Lezárva: 2000. nov. 1. ; ISSN 1416-5864
UK azon.: 200101172
A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


MIHÁLD
M
Miháld a Dola patak völgyében, Nagykanizsától keletre fekszik. Neve Szent Mihály arkangyaltól, a falu védőszentjétől származik. 2000-ben 866-en lakják. A fejlett infrastruktúrájú faluban 1960 óta van villany, szilárd burkolatú úthálózatának kiépítése 1968-ban fejeződött be. Vezetékes ivóvizet használ szinte valamennyi háztartás, 1997-től pedig a vezetékes gázszolgáltatás is megindult. A lakások 40 százalékában van telefon, 45 százalékát pedig a kábeltévé-hálózatba is bekötötték.

1980-tól a falun a lassú elöregedés jelei mutatkoztak, egyre többen - főleg a fiatalok - költöztek be Nagykanizsára. Az otthon maradók nagy része - a munkahelyek megszűnése miatt - megfelelő kenyér-kereset nélkül maradt. A termelőszövetkezet a rendszerváltáskor felbomlott. Egykori dolgozóinak többsége jelenleg is munkanél-küli. 1997-ben a munkanélküliek száma elérte a 100-at, s a hely-zet azóta sem javult számottevően: a bejárási, utazási költségeket a munkahelyek többsége már nem fizeti meg. Pozitív fejlemény viszont, hogy a községben sok vállalkozó tevékenykedik: ma-gánkézben van a fagyizó, a kocsma és a presszó is. 1974-ben 50 gyermek elhelyezésére alkalmas óvoda nyílt, konyhája a nyolctantermes általános iskola napköziseinek ét-keztetését is biztosítja. A településen postahivatal, gyógyszer-tár, háziorvosi és gyermek-tanácsadó szolgálat növeli a lakó-helyi komfortot. 1957-1960 között - sok társadalmi munkával - megépült a művelődési ház. 150 személyes nagyterme a kö-zösségi rendezvények színhelye. 1985-ben felújították, funkci-ója általános művelődési központra változott. A különféle programokon kívül 10 ezer kötetes könyvtárral szolgálja a kul-túra, a művelődés ügyét.
Közel fél évszázados múltra tekinthet vissza a sportegyesület. A község labdarúgó csapata a ki-emelt járási bajnokságban szerepel. Télen teremtorna-kupákat rendeznek, asztalitenisz- és sakkver-senyeket szerveznek. Sikeres a tömegsportmozgalom.

A község műemléke a katolikus templom, különösen barokk szószéke érdemel említést. Az épü-let felújítását nemrég kezdték meg. A faluban emlékművet állítottak mind az első, mind a második vi-lágháborúban elesett miháldiak tiszteletére. A környék turisztikai vonzását a horgásztó, a vadakban gazdag erdők, és a gyalogtúrák le-hetőségét kínáló szőlőhegy jelenti. Miháldon kiadó szobát is talál az utazó. A helybéliek egyik legnagyobb ünnepét, a falunapot pün-kösdkor tartják, míg szeptemberben a búcsú csalja ide a környékbelieket is. A település polgármestere Takács Já-nos. A képviselő-testület tagjai: Balogh Györgyné, Csik Imre, Jakabfi Imre, Lukács Imre, Maricsné Zámbó Margit, Polainé dr. Lenkovics Anna, Rácz István. A körjegyző Kanzsalics Eszter.
444