Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
36.23 KB
2008-05-10 12:27:21
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
660
3521
Rövid leírás | Teljes leírás (4.43 KB)

Nagyrécse - Ki kicsoda Zala megyében 2000 455old.

A részlet a következő könyvből származik:


Cím: Ki kicsoda Zala megyében?
Alcím: négyévkönyv
Közreműködő: Rikli Ferenc (1957) (szerk.) ; Halassy Gábor (1955) (szerk.)
Szerz. közl.: szerk. Rikli Frenc ; szerkbiz. Halassy Gábor [et al.]
Kiadás jelzés: 2000
Kiadás: Nagykanizsa : Ász-Presz : M-M Bt., [2000]
ETO jelzet: 929(439.121)"2000"(03) ; 06(439.121)"2000"(03) ; 908.439.121"2000"(03)
Szakjelzet: 920
Cutter: K 45
Nyelv: magyar
Oldalszám: 777, [3] p.
Megjegyzés: Lezárva: 2000. nov. 1. ; ISSN 1416-5864
UK azon.: 200101172
A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertető segítségével:


NAGYRÉCSE


Nagyrécse Nagykanizsa közelében, a 7-es főút és a Budapest-Nagykanizsa vasút-vonal mellett fekszik, a Bakónaki patak két partján. A város közelsége, a jó köz-úti és vasúti kapcsolat segítette a községet életképességének megőrzésében. Nagyrécse 2000-ben 1056 lakost számlál; a központi településrészhez, külterület-ként - Ádámhegy, Bacónakhegy, Gáspárhegy és Virághegy - kapcsolódik. Belterületi úthálózata 9 kilométer hosszú, eb-
ből 7,6 kilométer burkolt. A lakások 95 százaléká-ban van vezetékes ivóvíz, 85 százalékukban földgáz, 40 százalékuk-ban telefon. A 618 lakás kétharmadába kábelen jutnak el a televíziós programok, közöttük a helyi tv-stúdió adása.
Nagyrécse lakóinak évszázadokon át a növénytermesztés és az ál-lattenyésztés jelentette a megélhetést - terményeiket, eladható jószágai-kat a kanizsai piacra vitték. A rendszerváltás után, a kilencvenes évek elején föllendült a magángazdaság, közel félszáz vállalkozás született, ugyanakkor mind többen találtak munkát Nagykanizsa üzemeiben. Eb-ben az időben állt meg az elvándorlás is: az infrastruktúra kiépítése, az olcsón kínált telkek a fiatalok szemében újra vonzóvá tették a falut. A község - a szolgáltatások, az intézményhálózat fejlettségét tekintve - komfortos település: általános iskolája és napköziotthonos óvodája van
(igazgató: Pánczél Lajos), a kultúrházzá átalakított kastélyt övező park kellemes séta- és találkozóhely. Megoldott a háziorvosi ellátás (dr. Éberling György), a szükséges gyógyszereket pedig a helyi patikában lehet kiváltani (Baltáné Lukács Mária). Állatorvos is letelepedett a faluban (dr. Pin-tér János).
Fölpezsdült a közösségi élet is: a több évtizedes múltú sportegyesület mellett megalakult a Fa-luszépítő Egyesület és a Tűzoltó Egyesület.
Nagyrécse legjelentősebb építészeti emléke az 1801-ben emelt templom. Máig ismeretlen ok-ból 1832-ben már romos épületként említik a dokumentumok, végül a XIX. század utolsó éveiben neoromán stílusban építik újjá. Azóta is a község ékessége. Az első és a második világháborúban el-esettek tiszteletére közös emlékművet állítottak.
Az elmúlt négy esztendő számos változást hozott, sokat fejlődött a település. Felújították a 9 ki-lométernyi úthálózat egy részét, megoldották a gázellátást, orvosi rendelőt s mellette szolgálati la-kás alakítottak ki, felújították az iskola és az óvoda tetőszerkezetét, fűtési- és villamos-rendszerét. 2000-ben várhatóan megépül a csatorna-hálózat. Mindez tovább növeli a település vonzerejét. Nagy-kanizsáról az utóbbi időben mind többen költöznek ki a már-már kertvárosnak számító Nagyrécsére,

bizonyítják ezt az üdülőövezetnek is beillő új utcasor-ok. Az eddigi eredmények nem teszik elbizakodottá a település önkormányzatát, amely a munkahelyteremtést tartja a következő időszak legfontosabb feladatának. Ennek érdekében kedvező feltételekkel kínál üzemi te-rületeket a betelepülő vállalkozóknak. Nagyrécse polgármestere Hegedűs György, alpol-gármestere Kulikné Medvenics Andrea. A képviselő-testület tagjai: Dávid Zoltán, Horváth Árpád, Kiefer Károly, Orsz...