Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
55.48 KB
2008-04-17 14:53:59
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
857
4976
Rövid leírás | Teljes leírás (7.56 KB)

Orosztony - Zala megye földrajzi nevei - 514-517. oldal

A részlet a következő könyvből származik:

Cím: Zala megye földrajzi nevei
Közreműködő: Papp László (1924) (szerk.) ; Végh József (1921) (szerk.) ; Markó Imre Lehel (gyűjt.) ; Ödög Ferenc (1933) (gyűjt.) ; Kerecsényi Edit (1927-2006) (gyűjt.)
Szerz. közl.: [szerk. Papp László, Végh József] ; [közzétette Markó Imre Lehel, Ördög Ferenc, Kerecsényi Edit]
Kiadás: Zalaegerszeg : Zala M. Tcs., 1964
ETO jelzet: 809.451.1-311(439.121) ; 801.311(439.121) ; 914.391.21(083.86)
Szakjelzet: 800
Cutter: Z 19
Oldalszám: 737 p.
UK azon.: 650947


A következő szöveg a könyvből keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


212. OROSZTONY

514

212. OROSZTONY

Orosztony, Orosztomba, Orosztombvx, Orosz-tomba. Korábban Alsó-, Felső-Orosztony és Baksaháza, később Orosztony (Hn. 1913.). — T: 3227, L: 1148.
1. Ujj ucca [Kolozsvári utca] U 2 Ujj ucca [Szent István utca] U 3. Főső-Orosztony : Petőfi ucca [Petőfi utca] Fr. Valamikor itt volt a falu. 4. Levente tér Té. Itt gyakorlatoztak a felszabadulás előtt a leventék. 5. Szenthárom-sák-tér [Szent Háromság tér] Té 6. Nagy-iskola Iskola 7. [Thúry György utca] U 8. Ujj--iskola Iskola 9. Hős kert [Hőskert] ke. Itt áll az első világháborúban elesettek emlékműve. 10. Templom ucca : Szent Imre ut [Szent Imre utca] U 11. Kis-iskola Iskola 12 [Kárpáti utca] U 13. Kérészt ucca [Dózsa György utca] U 14. Bodon-kut K. A kút oldala fából van kirakva, olyan, mint a hordók oldala. 15. Baksaháza [Baksaházi utca] Fr. Valamikor a Baksa-házi családnak itt volt a jobbágyközsége. 18. [Ady Endre utca] U 17. Cinki-kat K. Cinki nevű családról. 18. [Kiskuti patak] P 19. Al-só-Orosztony : Ósó-Orosztony [Temesvári utca] Fr 20. Major [TSZ major] M
21. Dérvalics-kérészt Ke 22. Székfalusi-kérészt Ke. Itt volt valamikor az elpusztult Szegfalu község. 23. Német-kérészt Ke 24. Dérva-lics-kastél Volt kastély 25. Kokas-hegyi-kérészt Ke 26. Vas-Furkó [Vasfurkói] Ds, sző, sz. Ha kiszárad itt a föld, olyan kemény, mint a vas. 27. Farkas-kérészt Ke 28. Kurija [Kurjai hegy] Ds, sző, sz 29. Kokas-hégy Ds, sző sz. Egy nemes lakott itt, aki csak kakast fogadott el dézs-mában. 30. Fcu.tó-horgos Á 31. Nyires : Árpa--hégy : Árpát-hégy [Horgosi] Ds, sző, sz, 1. Valamikor sok nyírfa volt ezen a területen. 32. Árpa-hégyi-kapu Ü. Valamikor itt szőlőbejárat, kapu volt. 33. Ádám-kérészt Ke. Ádám nevű családról. 34. Vajda-kut K. Vajda nevű családról. 35. Legelő-kut : Nyiresi-kut Ds, 1 36 Döktemető : Dökkut S, 1 37. Barkócás-malom Régi malom 38. Pati-ház Páti nevű családról. 39. Kisfaludi-hégy : Báró-hégy [Nagyréti] Ds, sző, sz. Valamikor a Kisfaludy báró tulajdona volt. 40. Asztag-Gyóta [Asztag gyótai] S, sz. A jobbágy világban a learatott gabonát ide szokták összehordani. 41. Pacsa-uti-düllő S, sz, r 42. Rét-melléki-düllő S, sz 43. Pap-főd S, sz. Egyházi javadalmi föld volt 44. Polétár-főd S, sz.

A földosztás alkalmával kapták a szegényparasztok. 45. Mestér-főd S, sz. Egyházi javadalmi föld volt, 46. Naty-parti-düllő [Kukoricaföldi] Ds, sz, r. Egy nagy emelkedés van itt. 47. Dógos-kérészt Ke. Dolgos nevű családról. 48. Mocsoláki [~] Ds, sz 49. Homoki-düllő [Homoki dűlő] Ds, sz, e, Homokos terület. 50. Ber-kényeji [Berkenyéi] Ds, sz, sző. Régen sok ber-kenyefa volt itt. 51. Barkócás [Barkóczási] Ds, sz, r. Régen sok barkóca (\'berkenyefa\') volt itt. 52. Szifaji-düllő Ds, sz. Valamikor itt szilfaerdő volt. 53. Gyértyányozs-düllő Ds, sz. A jobbágyok csak úgy kapták meg ezt a területet, ha a gyertyánfákat kivágták. 54. Samó-hégy Ds, sz 55. Lap-fődi-düllő S, sz 56. Baksaházi-temető 57. Temetőji-főd : Temetöji-düllő Ds, r, sz. A közelében van a temető. 58. Szük-erdő S, e 59. Temető-düllő S, sz, r. Az orosztonyi temető mellett van. 60. Baksaházi-állé Nyiladék az erdőben. 61. Kerék-tó : Kerét-tó G, e. A tó helye még ma is látszik. 62. Téglaszini-lap S, e 63. Fekete-kut K. A kút fekete kátránypapírral volt bevonva. 64. Bakmháza [Baksaháza] Ds, r, sz 65. [Barkócás erdő] Ds, e, sz, r 66. Baksaházi--erdő Ds, e 67. Nagy-állé Ű 68. Töllös : Bük-kös-ódal D, e 69. Fekete-kuti-part Part 70. Irtázs-düllő [Irtás] Ds, sz, r. Valamikor erdő voH. 71. Uj-g\\unyhó Kunyhó 72. Régi-vágás D, e 73. Csere-pupi-lénija : Csere-pupi-állé : Lesházi-lénija : Lesházi-állé Nyiladék az erdőben 74. Majorheli-düllő S, sz. Uradalmi birtok volt. 75. Nagy-rét S, 1, r 76. Müut Földút, a két szélén ki van árkolva. 77. Csere-pupi--szél D, e 78. Szarka-vőgy [Szarkavölgy] Ds, sz, r 79. Téglaszim-part Part. Valamikor itt téglát égettek. 80. Házikó : Régi-házikó. Romos ház, valamikor a papok itt tartották a vadászebédeket. 81. Józan-tábla S, sz 82. Cse-nye-ódal D, e 83. Balázs-domb D, e 84. Arany-hégyi-állé Nyiladék az erdőben. 85. Csapás D, sz 86. Kis-rét S, r 87. Csüngölös : Töllös D, e 88. Sor-vetés S, sz 89. Gépálo-más-alatti-erdő Ds, e 90. Kis-kuti-berék [Kis-kúti berek] Ds, sz 91. Kis-tőttés Töltés 92. Naty-tőttés Töltés 93. Tátos-temető [Pusztatemető] Ds, sz. Valamikor itt volt a falu temetője, ma is sok csont- és kőmaradványokat lehet találni. 94. Görbe-fődi-düllő D, sz 95. Tőttés S, r 96. Kozári-kérészt Ke. Kozári nevű33*

515

családról. 97. Osztot-rét S, r. Az első világháború után osztották ki a falubelieknek. 98. Urug berke S, r 99. Palánkos-rét D, sz. Valamikor itt konyhakertek voltak, és palánkkal voltak bekerítve. 100. Harc-kert S, sz. A monda szerint Thúry György itt esett el 300 vitézével a török elleni ütközetben. 101. Gyökeres Ds, sz, e 102. Arany-hégyi-ódal D, e 103. Ha-muházi-hid Híd. Amikor a régi malom leégett, annak a faanyagából készítették. 104. Homog-bánya D, e. Itt homokot bányásznak. 105. Ásó--orosztonyi-erdő D, e 106. Arany-hegy [Aranyhegy] Ds, sző, sz, e 107. Ornyák [~[ S, r 108. Pap-rét S, r 109. Pogácsa-hegy [Pogácsavölgy] Ds, sz, sző, e 110. Köz-domb Ds, e 111. Kovács-rét S, r 112. Ákhid Híd 113. Füszfás S, r. Sok fűzfa volt itt: 114. Sötéd-gödör G, e 115. Hármazs-domb D, e 116. Bábos-sátor D, e. Alakja a bábosok sátrára emlékeztet. 117. Kol-

lát-kut K 118. Határ-homp D, e 119. Ákhidi--rész D, e 120. Góla-lap : Gója-lap S, sz, sző 121. Vat-telep Ds, sz. Régen itt vadszőlőtelep volt. 122. Gosztony-tetö D, e. Gosztony nevű családról. 123. Paprika-ház. Paprika nevű családról. 124. Kanász-kut K 125. Marics-erdő D, e. Mancs nevű egykori tulajdonosáról. 126. Paprikázs-gödör G. Paprikás nevű egykori tulajdonosáról. 127. Avas [~] D, e, 1 128. Láz--vőgy S, sz 129. Öröm-hégyi-ódal D, e 130. Tanya [Alsóerdő] D, e, sz 131. Stadlér-gödör G, e. Stadler nevűről. 132. Öröm-hegyi-kereszt Ke 133. Legelő-kut K 134. Aranyozs-gödör G 135. Öröm-hegy [Örömhegy] D, sző, sz, e 136. Hét-határ Hét község határa találkozik itt.
Gyűjtötte: Újvári István ált. isk. tanár. — Adatközlők: Domina Jenő 50, Hardy István 35, Herczegh Frigyes 68, Horváth Sándor 71, Kiss István 54, Leránt Károlyné 40, Molnár Sándor 68, Rákhely Géza 48 és Tamás István 41 é.