Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
11.73 KB
2008-02-11 10:43:53
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
847
4668

Cím: Zala megye története a középkorban
Szerző: Holub József (1885-1962)
Szerz. közl.: Holub József
Kiadás: Pécs : Dunántúl Egyetemi Nyomda, 1929-
Kötetei: 3. köt., A községek története
ETO jelzet: 943.912.1 ; 908.439.121
Tárgyszó: Zala
Szakjelzet: 943.9
Cutter: H 77
Nyelv: magyarBACONAK
(Nagyrécse Zala m. nagykanizsai j.)
Megyénk 1792-i térképén még ott találjuk Récsétől és Bakonaktól délre. Egy 1325-i
határjárás szerint Récse szomszédos volt a baconaki nemesek földjével, de határosak voltak vele a
bakonakiak is, mint 1259-ben olvassuk, és Csapi, valamint Sztolc is.
1259-ben Egyed fia Gál és rokonai egy ekealja földjüket itt eladták Holpári Gunolth fia
Henriknek /ÁUO. VII. 518./. 1335-ben Baconaki Dénes fia Mihály és Nagy György fia Gergely
osztoztak itt, ahol Sástelek és Horgasföld dűlők említettnek. 27 szőllő is jutott egyre /ZO. I. 311./.
Ezzel a Dénessel, majd fiával, Miklóssal és Osváttal gyakran találkozunk. Szomszédjaik voltak a
Kanizsaiak, akiék volt Récse, Bille, és sok bajuk is volt velük.1446-ban Hunyadi János
familiárisának, Csapi Mátyásnak és atyafiainak, Bakonaki Török László fiának birtoka Baconak
puszta, akik ekkor a király igazságát kapják meg, tehát megerősítést e birtokukban /Dl. 13.962.,
24.733./. 1451-ben Imre fia Benedek itteni birtoka felét Pati Török Lászlónak adta – egy kúria és rét
és a szőllőhegy 2/3-a kivételével – s ezt a király is megerősítette 1456-ban /Dl. 14.506., 14.507.,
15.013./. 1486-ban azonban Paati Török László hűtlenség miatt elvesztette birtokait, köztük
Baconakot is, s ezeket Tolnai Bornemisza János alkincstárnok kapta meg /Dl. 19.180./. Mint
ilyenkor szokás volt, olylan egyezség jött létre köztük, hogy Bornemisza kegyelmet eszközölt ki
részére, s ezért Török birtokai felét neki engedte át. Ehhez a király is beleegyezését adta /Dl.
19.205., 19. 302./.
Egy 1491-i oklevélből arról értesülünk, hogy Baconak tulajdonkép Kanizsai Miklósé volt,
akinek atyja korán elhalván, Török László lett a gyámja. Ő azután ezt magának tartotta meg, halála
után pedig fia Bornemisszának kötötte le. Ezért azután amikor ő Miksa mellé állt s elvesztette
birtokait, Ulászló azokat 1491-ben Kanizsai Miklósnak adta /Dl. 19. 757./. A Kanizsai-birtoklásról
nem tudunk azonban semmit, sem régebbről, sem későbbről, sőt 1502-ben P. Török László kötelezi
magát, hogy Bornemiszát, aki annak idején adományba nyert birtokai felét neki adta, azokban meg
fogja védeni /Dl. 21. 098./.