Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
A védett dokumentumok csak könyvtárunk épületén belül, az erre kijelölt pontokon tekinthetők meg!
1.42 MB
2008-05-20 16:46:07
 

image/vnd.djvu
Védett Védett
0
843
Nagybakónak - Emlékek szülőfalumról
Papp Valéria Sarolta nyug. matematika-fizika tanárnő kézirata 1997-ből
A következő szöveg a kéziratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:


Emlékek szülőfalumról!
Szülőfalum múltja után 1946-47 telén kezdtem érdeklődni. Akkor még élt néhány 90 év feletti ember. Közöttük legértelmesebb volt Horváth Jónás. Egyszerű napszámos ember létére okosan el tudott beszélgetni a régi dolgokról, pl. iskolaépítésről 1876-77-ben. Tudta, mi az „alapítólevél,” meg tudta mondani, hova építették be.
A nép között élő mondákat, szokásokat a tanítványaimmal gyűjtöttük. Előre bocsátom, csak laikus ember munkája, amit és ahogyan leírtam. Mindazt, amit rögzíteni tudtam, a szülőföld iránti szeretet, a szülőfaluhoz való kötődés íratta le velem.
Nagybakónak, 1997.
Papp Valéria Sarolta nyug.mat.-fiz. tanárnő
Forrásmunkák:
a./ Holub József történész: „Zala megye története”
b./ Kisbáb Emil: „A magyar Pálosrend története”
c./ Dr. P. Gyéressy B. Ágoston:”Acta Paulinorum” II.sz. kötet, latinból fordította: Krugné Fehér Magdolna gim. tanár
d.l 1761-ből plébániánk anyakönyvi feljegyzése
latinból fordította: Dr. Gasztonyi Ferenc nyug. háziorvos
e./ Dr.Kerecsényi Edit muzeológus gyűjtése a faluról f.l A nép ajkán élő emlékek g./ Saját emlékek
Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik segítségemre voltak munkám elkészítésében.
A falu elnevezései a különböző korokban a Megyei Levéltár feljegyzései alapján
II.András uralkodása idején: 1203. Baconuk
1226. Bachonuc IV. Béla uralkodása idején: 1259. Bakonuk
1270. Bakolnuk Károly Róbert uralk. idején: 1320. Bakonuk
1322. Keth Bakonuk
1326. Bakolnak-Bakonuk
1339. Duas villas Bakonuk
1340. Bacolnuk-Bakolnuk Nagy Lajos uralk. idején: 1363. Egyházas Bakonuk
1366. Bakonuk super et inf.
1372. Egyházasbakonok
1373. Bakolnok
1381. Alsou Bakonuk-Felseubakonuk Mária és Zsigmond idején: 1382. Bakonuk
1387. Bakonok . 1389. Bakonuk
1401. Kysbakonok
1405. utraque Bakolnok
1409. Bakolnuk
1428. Nagbakonok
Mátyás uralk. idején: 1483. Felsewbakonok
II. Lajos uralk. idején: 1519-21-24. Felsew Bakonok, Bakolnok,
Alsó Bakonok
A mai elnevezés Nagybakónak, az eltűnt Puszta néven ismert falu vagy puszta - ma már csak egy dűlő neve - helyén épült, „Száka” és Bakónak egyesülése után, a XIX. század közepe óta használt falunév.
„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyermekkorom világa,
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
S remélem, testem is majd e földbe süpped el.”
(Radnóti Miklós)

A falu látképe Alsószer: templom parochia a volt iskola

I. A falu földrajzi elhelyezkedése:
Nagykanizsától Ék-re fekszik. Van egy pontja a határának, amelynél 7 község határa találkozik. Nagybakónak, Újudvar, Gelsesziget, Gelse, Orosztony, Kerecseny, Zalaujlak. Ezért ezt a területet „Héthatárnak” nevezik. Keletről Zalaújlak, Csapi, délről Nagyrécse, nyugatról Újudvar a szomszédunk.
Dombok között, a domboldalakon és a völgyben épült, ezért látszik rendezetlennek, mert az utcáknak is követniük kell a domborzati viszonyokat. A falu helyén nagy tölgyes és bükkös erdők voltak. A két falurészt mocsár választotta el, amelyet a múlt század második felében, az 1848-as szabadságharc után csapoltak le. A levezető árok neve Bakónak pataka, másutt Bakónaki patak, amely összegyűjti a környék vizeit, és Légrádnál ömlik a Murába.

II. Visszatekintés
Holub József és dr. Kerecsényi Edit volt múzeumigazgató munkája alapján, és a nép között élő monda felhasználásával.
A nép Könyves Kálmán uralkodásához fűzi a falu nevének eredetét. Bakónak és Zalaújlak