Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
A védett dokumentumok csak könyvtárunk épületén belül, az erre kijelölt pontokon tekinthetők meg!
1.96 MB
2010-12-03 15:03:03
 

image/vnd.djvu
Védett Védett
0
775
Cím: Emlékek szülőfalumról
Szerző: Papp Valéria Sarolta
Tárgyszó: Nagybakónak
Kiadás: Nagybakónak, 1997
Kézirat

A következő szöveg a kéziratból keletkezett automata szövegfelismertetés segítségével:
* f\\& ^Vft* $V*tf fiM <pV)gfr %\\&{ 1\\A* < V tíV* 4V 4A> í^ <fM ^
«
t
Szülőfalum múltja után 1946-4 ? telén kezdtem érdeklődni. Akkor még élt \\
néhány 90 év feletti ember. Közöttük legértelmesebb volt Horváth János. ^
Egyszerű napszámos ember létére okosan el tudott beszélgetni a régi *
dolgokról, pl. az iskolaépítésről 1976-77-ben. Tudta, mi az "alapítólevél," $.
meg tudta mondani, hova építették be. I*
A nép között élő mondákat, szokásokat a tanítványaimmal gyűjtöttük. Előre bocsátom, csak laikus ember munkája, amit és ahogyan leírtam. Mindazt, amit rögzíteni tudtam, a szülőföld iránti szeretet, a szülőfaluhoz való kötődés íratta le velem.
Nagybakónak, 1997.
Papp Valéria Sarolta nyűg. mat.-fiz. tanárnő
í
? t
l .

Ti

*. t
$ "Nem tudhatom, hogy másnak e ^
+ tájék mit jelent,
|* nekem szülőhazám itt e lángoktól
4 ölelt
^ kis ország, messzeringó gyermek-
^ korom világa,
"^ Belőle nőttem én, mint fatörzsből
É
%- gyönge aga
# S remélem, testem is majd e földbe
p süpped el."
19
r
(Radnóti M.)
»
; ..

J Forrásmunkák:
$ a./ Holub József történész: "Zala megye története"
A
* b./ Kisbán Emil: "A magyar Pálosrend története"
1 c./ Dr. P. Gyéressy B. Ágoston: "Acta Paulinorum" II. kötet;
L latinból fordította: Krugné Fehér Magdolna gim. tanár
e d./ 1761-ből plébániánk anyakönyvi feljegyzése;
j| latinból fordította: Dr. Gasztonyi Ferenc nyűg. háziorvos
, e./ Dr. Kerecsényi Edit múzeulógus gyűjtése a faluról
* f./ A nép ajkán élő emlékek
J g./ Saját emlékek
»•
^ Köszönetemet fejezem ki azoknak, akik segítségemre voltak munkám
% elkészítésében.

f
J

S :
á 1
2 I
4
I
2
á
4
I
i
i
I
? I
\\
I

A mai elnevezés Nagybakónak, az eltűnt Puszta néven ismert falu vagy $
puszta - ma már csak egy dűlő neve - helyén épült "Száka" és Bakónak 1
egyesülése után, a XIX. század közepe óta használt falunév. }»

I


á

A falu elnevezései a különböző korokban a Megyei Levéltár
feljegyzései alapjánI
i
I
i }
II. András uralkodása idején: IV. Béla uralkodása idején: 3 Károly Róbert uraik, idején:
I
Nagy Lajos uraik, idején:
Mária és Zsigmond idején:
Mátyás uraik, idején: II. Lajos uraik, idején:

1203. Baconuk 1226. Bachonuc 1259. Bakonuk 1270. Bakolnuk 1320. Bakonuk 1322. Keth Bakonuk 1326. Bakolnak-Bakonuk
1339. Duas villás Bakonuk
1340. Bacolnuk-Bakolnuk
1363. Egyházas Bakonuk
1366. Bakonuk super et inf.

1372. Egyházasbakonok
1373. Bakolnok
1381. AlsogBakonuk-Felseubakonuk
1382. Bakonuk
1387. Bakonok
1389. Bakonuk
1401. Kysbakonok
1405. utraque Bakolnok
1409. Bakolnuk
1428. Nagbakonok 1483. Felsewbakonok 1519-21-24. Felsew Bakónak, Bakolnok Alsó Bakonok

l
i
4

í
;>¦ I. A falu földrajzi elhelyezkedése;
;Nagykanizsától ék-re fekszik. Van egy pontja a határának, amelynél 7
- község h