Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
12.57 MB
2008-08-13 08:13:16
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
673
10782
Rövid leírás | Teljes leírás (1.23 MB)

Zala 1947. február

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

»47. február 1. tiombtt
Ara 40 fillér.
¦udaptttl tudóaltónk kdsli, hegy a köitáraaaágl alnök Humbelka Mihály namiatgyQlétl képviselőt IgasaágQgymlnlaitarl politikai államtitkárrá n«v«st« ki.
Aar* p«r«nnlus..
r.i inagy.tr köztársaéve, újra szabad a ma-föld és szabad a magU\'ar
re perennius... éi\'cnél ma-j-.^andóbti belükkel, tenger vér hullása, tenger könny omlása, sicuvodéstk hekatombája árán szerződött a törvény, amely ma «;gy esztendeje meghatározta, pura^r.tlusok szavával is mc^-siabta, minden elkövetkező ktokre életbe lépletle végleges nugyur államformának a köztársasagot. Megszűnt ezzel nemcsuk három évtizedes, királynéi-kuli operett-királyság, a gyökér Mm, amorf tcngernugy-kor-úanyzósag, amihez kótvagos álmok szőtték csak a (lélihoXen-t*ur nosztalgiáját, hanem megszűnt vele 11/ udvari kegyek cs feudális önivluság korlátlan ha-latma is és megszűnt a magyar-v;V« örökös hinta-pnlinl:i hely zt>ú< 4t történelmi fejlődés p.tran-csa szerint :tl:ikuli\'i curó|>«il né|t-ugyOtlivibcu. Magyarország cm-horöllökön ál lúnlor.\'.ó lépése!;-kel kcrcsle hiiyél tu evolúció in»\'^ivllebbezht.\'l<.|liiii logikájával kietjvfkclt közösségi sorsalakn-\' lás tiljui mentén. "Kgy es/tun.lt\'i-vwl ezelőtt végre megtalált:\' ön-ittagál ez a sokat nyuzoV, sokai alázott nép é< kimondta a siippnina lex elhatározó szavát: kikiáltott,í a magyar köztársasági. Káléputt arra az uíra, amely eftyiedül vezet a legfőbb törvény: a nép jóléte felé. Ezen az ulön nem lehet tovább bukdácsolni. nem lehet nyomoruságba gör-nyeszMt milliók hátán üliu a szüntelen lort kiváltságosuknak, tömegek vérén, verítékén hizotl kalózoknak és senkinek, aki nem szerez munkával jogot a közjóban való részesedéshez. Egy esztendővel e\'iiőtt lelt igazán hazája a magyarnak Magyarország földje Akkor leli ura a Duíia-Tisza népe 11 saját sorsának. Akkor lepett rá bálran és elhatározóén arra az utrn, amelyen nincs megállás, nincs télo-vozás, mert ezen nz utón csak előremenni lehel, vagy belezuhanni a semmibe. A fiatal magyar demokrácia az előrenézők íanatikus hitével megy előre a roaguváUtsztolta ulon és az első esztendő határkővénél pillanatnyi emlékezés pihenőjére meg-nllva, nem őntömjénező megelégedéssel áll meg, hanem erőt gyűjteni a józan ónbirálatbol. A fél világot rombadöntő fasizmus :Unokfutasa után nem szégyel-|Ak, hogy nem a magunk erc-jtíből, haiiam felszabadítóink, a diadalmas szovjet-hősök vérnl-dozatábol született meg n ma-gyár demokrnci.i, az alap, iwiire uunden dolgozó magyar hifáját vésrre felépfíhetjük. Tudjuk, tőb-b«t tehettünk volna azért, nogv1 a felszabaditás müve kevesebb vérbe, romba kerüljön és tud-jvk, hogy a népek ítélő széke <<16tt ezért a felelősséget visel-
nünk köti. A íiata\' detuokráciú-nuk kell íuegbüuhőduie a nuil- \' lat, hogy tisztn lapot kapjon ti \'¦ magyar nép a jövi-ndöro. Váiiil- [ luk és viseljük, mert hiszünk a demokrácia átalakító ere/beii. abban a demokráciában, amely , nem egyhelyben topogási. nem u i forró kása kcrülgclé\'-ét jelenti, hanem a bizlos kilépést az örök- \\ löl örökre kiszabott fejlődés utján.
Pusztulás, halai, hüiihoilés, gond, bűn ezer árnyékában ér-lük cl uz első mérföldkövet és mégis a/.t mondjuk : e/.l a nehéz, próbás esztendőt nem éltük hiába. Szabad magyarokként, szabad magyar hazu jobbsorsát cgycngeljük és lépésről lépésre,
igen nehéz akadályokon ál is, ma uuy írnak, ugy Mólnak rólunk határainkon lul. mini a délkeleti nép-kongloinerutum It\'gépitöcrcjubb néperői, mint a romeltakarításban és ujraépités-ben legfáradhatatlanabbnkról. Csak mi szereljük, itthon, lekicsinyelni eredményeinket. Pedig akinek nem lörlént semmi\', ám csuk nézzen vissza ezen uz évfordulón u kél év elül ti február elsejére. Ha vissza kívá...