Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
11.98 MB
2008-08-13 08:14:18
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
688
8861
Rövid leírás | Teljes leírás (1.23 MB)

Zala 1947. március

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

59* évfolyam. 50. szám.
Nagyítani***, 1947. méroius t. siombat
Ara 40 fillér.
ZALA
Kedden húzták ki az osztály sorajáték első 200.000 forintos juta/mát A szerencsés nyerő egyetlen egész sorsjeggyel játszó pestszentlőrinci villany hegesztő.
négyhatalmi egyezmény terve a moszkvai konferencián
Ai angol eieóhe* külügyi vltájábin Bévla nasylelentöaégC beasédet mondott Angiit külpolitikájáról: B»|t!ent«tt«, hogy ¦ motxkvil konf»r»non napirendjére tűitek »jy négyhitslml •fly««">ény tarvét. Anglia ¦ion igyaksxlk, hogy tgy olyin •gyatmény m*gk6tétét biitotltia, amaly nagtktdilyomá • tinudó háborút
B» 6p»btn.
örömmil üdvBitUt Oroszorttdf óhmjái, htgy mtghotiobbHtm m brit $xiv«*égi ixmtdéat «• htjtlamttUt, hegy Angiim rövidtt^n a «i*p/*( kormány tU f#r/««il< *m vonatkozó
ináttványmtt.
Bavln amt r«ményén«k adott kllajaiéat, hogy rovidaaan *«t6 alá houék ai angol franola aiftvataágl nar?6d*ar. Ó»ta a k*pfiaal6k«t, hogy n* várjanak tulaokat a moaakvd én»k»il«ti6l, melyen valeatlnOlag a «ém»ior»i«jg«l va«ó békaii«níd«t •Ikétcltéa* onk klaabb probléma. Ati mondotta, nem engedheti •tg Angila, hogy 66 minié ember Európa köiepen nyorrorteiepet alkoaaon, ugyanakkor gondoskodnunk b*n Európa blinonaagtról.
Ntm buonyot, hogy a hét tm$*iH1 hákorm mién m ném«Hk Mitmniék él ráébrtdtwh arra, miiytn tizfltn télkHMxii a iémméé hébwm.
A német 6**2teik(Wéa lelepietésével kapoaolatban hangoitatta, hoay mtgakadályouák a náolimua teterrelkedeaét. Heiyeaene a federaila Netneioraiig gondolatát. Egy deoemrailiátt Nemetoraiigot, ahol ai ia.igi».i»» havaimat tgy köipontl kormányra aktrjtk átruházni, klvlhetetienntk tartotta. Németország íven ltokba kerül Angliának ea Anglia aemmi olyat nem akar tenni, amely fokozná az angol adóflietökra re i terheket.
Meg ktü ahadályoxni mtmdtn olyan kiatritrtri, mmtry N*m»lor$xúg támadó hatalmának
f»léimdé*4ra vttetnt.
Ezeket a kárdéteket Momkvábin lehet elintézni. Egy pillanatig aem állítom, hogy Moezkvában meg-k6\'jOk a beket Nemetor»zággil, aionban minden megteendő lepesael kOzelebb nazOnk a vegs6 béke-
Heover ismeretté Truatuntl Németartzág megsagitaaének tarvét
Washington, február 28
itaover ii«nr(ígilj<\'n érkewll vissza i\\/. lCgvesült Állainokbii uúnvlorxy.áKi Körül járói, l\'j Iit-vei ii.Mijloti lii1 ^\'rumaii k\'lu<>k\' nt\'k NéiiK\'lorh/áj; angol-anu\'i\'i Icai /.ónájának iletnw/ó.séi\'e. A kél zónának t^\'yfiiként 110 millió iont költséget kivan im\'RS/.ii-vasctii. Megi\'illajíitolta, ho?y a/. elmúlt 1 és léJev idatt NéiiH-lor-s/.ág élehiK\'zési helyzelc sokat lialuitl Ajánlotta, hogy julUis-sanuk nagyobb fejadagol annak n 18 millió nemeinek, akik je-Itnleege csak l.V>0 kalóriát kúpnak. Nyissanak népkonyhákat melyek meleg ételekkel látnák <\'i a rászorulókat. 75 Liberty-lipu-^ an\\Ligszállitó hajónak kel-iciit nyersanyagot szálliUuii az amerikai övezelBe, aiaielynekel-icnérlékét Néníetország kész \'Pari áruban fizetné vissza, mely viasza tize Lés megelőzne minden •oás ország számára teljesítendő jóvátételt Ennek a tervnek az a célja, hogy biztosilsa a német lakosság munkaképességének és életerejének fenntartásét.
A eervéi kormány az aiamztult aiáék helyébe hontalan zaldékat
" • ae
Oéüó, fBbruár 28
aorrép kormány elhatározta: p a nénist niDtazLios kőrotkoz-ín olpusztalt norvégiai ítidó i&--"- helyett hontalan ssidókat bo-
csat bo a uómotoreíági menekülttáborokból. A 600 ffinyi eiofi csoport már el in indult Norvégiába.
Az angol-francia sz&vatssti szerződés aláírása aalautut szenvedett
Pari:*, február 1>8
A l\'runciu-brit szüvelmki...