Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
11.42 MB
2008-08-13 08:15:47
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
762
10352
Rövid leírás | Teljes leírás (1.16 MB)

Zala 1947. április

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

52.
75.
N«gyk*nhua, tt47. április 2. szerda
Ara 40 ffllftr.
ZALA
Várható idójárátt Élénk déli, délnyugati átél, változó ftlhőztt, több-* Mé e$ő, a höméraékltt khté caökktn.
gO ai építőipari
munkáeiáiiot
Kvr. he
r Amerika ellenzi, hogy Németország Európa szegényházává váljék Budapest jelenti
Moszkvában a ktilOgymlalszterek eiután a tanács korlátoiolt aiámu latjainak rísivttelével tartiák t jyDKhfkei, Minden delegációnak 3-4 tagja lehat jelen, mivel i páriasl tapaszthatok alapján ugy vélik, hogy cjk korlátozott taglítsiámmsl lehet gyorsan dtlgoanl. \\
A tegnap délutáni gyűlésen Marshall külügyminiszter a tárgyalások ütemének meggyorsítása érdekében hsntsulyotte, hogy csak akkor érdemes megegyeinl, ha ésninte a vágy az egyeimány végrehajtására. Amerika iiaiarezottan ellent), hogy Eurépa stlvébeu Németország szegélyhá>zá váljék, melynek lakossága az éhínség rémevei néi szembe. ÖTást emelt a bUtonság érdekében, majd bestédé végén a kSvetkeaoket mondotta: Nem engcdlietjU, hogy a véleményeltérések Eurépa felépülésinek útját állják. Ha nem fogadunk el\'minden javasutot, ez nem jelenti, hogy nem vagyunk hajlandék minden javaslattal megérts szellemben foglalkozni. Azért vagyunk itt, hogy az ellentéteket kikosiooöijOk. Ai Betyesüit Államok tudja, hogy HeKssége Európában nem átmeneti, hanem a jövőben is fennmarad. Eiért inkább alaposan akarunk épiieni. mint gyorsan.
Bsvin brit kOiagymiaitzter uj javaslatokat tárt a mostkvai értekeolot elé Németország jövője érdekében. A javaslatok olyan feltételek megteremtését célozzák, amelyek egyszer és mindenkorra megakadályozzák Németország támadó szollomének feléledését. Slrgette a német föderáciés állam fe)állitás?t.
Franciaország isaaét kifejezésre juttatta álláspontját a német szén- ás a Saar-vidéknek Franciaországhoz valé csatolása érdekébea.
Molotov fenatarlotta Oroszország jóvátételt követelését Németországgal szemben és tagadta, hogy ez Németországot éhhalálra ítélné.
A Németországgal foglalkozó klIOgyminisitorfaelyettesek meghallgatták az amerikai és brit szövetséges jévátételi iroda elaBkéi. A kllDgy«mistterhelyettesek kérdése ffleg a német aranyra vonatkozott. Ruff kijelentette, hogy eat a mennyiséget körülbelül 220 loanara becsüli. Visinsiky tiltekoiott a körülbelül kifejezés használata ellen1. Ugy döntöttek, hogy a ~sz»»etségos jévátételi iroda elnökét ma délelőtt is meghívják a további felvilágosítások közlése végett.
New-Yorkban az etemerö bizottság tegnap zárt Ölésit tartott, amelyéé elfogadták azt a francia javaslatot, .\' mely szerint az atomenergia ellenőrzésével öseaefOggö kérdéseket éa javaslatokat egy kfilön bizottság elé
1 fogjak vinni. Trygve Lle, ax Egyesült Nemietek főtitkára tagnap Oslóban a sajtótudositók elítt kijelentette, hogy egy ors»*g sew akar belátheM\'ldín belOl háborút éa hogy « koieljövöben nlacs neborun veaiély, A köteleié katonai szelsálat vitája és c/./v\\ veszélyezteti ii Balkán* | Faruk egyiirtonű lurújy ai angol parlamentben ; Wkjét • I 8l-ét a brit c*e.p*tok
London, áprilist 1 A/ .iiijfil uUo\'hárlíJii) Aiscx inunk,nia\\i miiiNy.lcr nyitott ii ntcv a vlúl ii bi\'kf idején i« kö-Irlivc kiitnlliii s/.iilyi\'llal bl\'VX\'ZU-i(l»íníl *>//)U> törvény jnv.iHlutról, Az ciiiki\'iiU\'s liilxiiv.iiMM liulilott pi\'oiiiiftandii cr<\'(lm(\'iiiyt<ilcii mit-i\'iidl rji-iiiég u M/.iiki«(^cN U\'tw.i\'im lurcdí\'kít Mcm hizlosjtj.i A/, utl\' íjul koriMiinyinik sulyoi ^hhIhI jelent a híroduloiii lií/.t<niMÍgé-hoz szükséges kiitoiuti aKcrvcwt...