Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
13.33 MB
2008-08-13 08:17:29
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
596
7183
Rövid leírás | Teljes leírás (1.15 MB)

Zala 1947. május

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

52*
98 »xam.
N6v:y>erizta( 1947. -r-ajus 1 csütörtök
Ára 40 fillér.
ZALA
Várható időjárás: Mérsékelt, időnként élénk északnyugati szél, felhő-átvonulások, záporeső, esetleg zivatar, a hőmérséklet lassan tovább süllyed.
H«gyi Jánot:
MÁJUS RiTMUSA
A meginduló élet titokzatosan szép ritmusa: a május. A mezőn tarka virágok ezrei, az erdőben különböző fajta lak lombjai, a cserjék sölétzöld leveleivel ée a napsugár szikrázó színeivel szent Harmóniába olvadnak össze. Harmóniában, mint Buch zenéje, mint Beethoven szimfóniája, vagy mint Msrx, Eugels. Jaurés és Lenin omberszerctete. A természet így májusban mutatja meg az élet összhangjának csodáját. 1:gyedül a (öld ura. az ember az, akit a diszharmónia egyik katasztrófából a másikba taszít. Véres játékok sora jelzi fájdalmas útját ennek a diszharmóniának. Itt lenne az ideje, hogy az életet adó májusi harmónia és az emberszeretet léngeazü gondolkodói meg-taniuak az emberiséget arra & világot átfi>gú eszmére és magasztos összhangra, amit a szocializmus jelent.
Az emberiség roppant családjában csak a mostoha gyermekként kezelt és kisemmizett dolgozó jelentették u harmóniát. Először csak kevesen, majd idők folyamán mind többen ée ma tengernyi sokan ejtették már át, hogy az emberiség jövőjét csak a szocializmus igazságainak és szépségeinek világot átölelő összhangja mentheti meg. A dolgozó, a íöid bármely táját nevezi is otthonának; a fagyos sarkvidéket, vagy a napperzselte délt, bármilyen szinti is a bőre, akármilyen nyelven közli gondolatait, vagy bármelyik vallás keretei között is imádkozik Istenéhez, egy emberként hirdeti és követeli: az emberibb életet, az egyenlő jogokat, a sorsának intézésében döntő szót, a bókét és a félelemnélküli életet akarja.
Ezért van az, hogy a május elsei ünnep előtt semmivé fosz-lanak és leomlanak az országhatárok, mint ahogy az igazságnak és a szépségnek sincsenek földrajzi határai. Ezen az ünnepen a világ összes dolgozóinak szive egyetlen ritmusban dobban össze, hogy eddig még soha nem hallott robajjal dörgje az ingyen-ótók fülébe: szabadságot! Ei a ritmus ajmájus ritmusa. Még mindig nem a győzelem dala ez, hanem a harcé, és mert a harcé, fokozott mértékben kell megtanulnunk, hogy az egységnek, — a május ritmusának — a két munkáspárt között olyan elválaszthatatlanul erősnek kell lennie, amely minden veszedelemnek és ellenforradalmi próbálkozásnak útját állhatja.
A feltétlen együttműködés és larartalan megértés a két munkáspárt között lehet csak biztosítéka és talpköve a magyar demokráciának. De ennek az összhangnak nemcsak a népgyűlések szószékeiről kell elhangzania, ha-• nem cselekvő erővé kell válnia, olyan erővé, amelytől visszaretten minden kísérlet, amely egymagá-
ban elegendő, hogy elrettentse bármely kezdeményezéstől a magyar demokrácia ellenségeit.
A harmadik szabad májust ünnepeljük és küszöbén állunk egy hároméves tervgazdaságnak, a-melynek keresztülvitele a magyar dolgozó nép még eddig soha nem látott jólétét jelenti. Mi sem természetesebb, hogy nagyon sokan vannak ebben az országban, akik nem kivánják az életszínvonal emelését, mert jól tudják, hogy ha ez megtörténik, akkor az ci törekvéseik, hogy visszaállítsák a régi uri rendet, már eleve hajótörést szenvedett. S most a hároméves terv iiieyinduláwinak küszöbén el kell tüntetni mindazokat
a súrlódási felületeket, amelyek irritálták a két munkáspárt zavartalan együttműködését. Ez annál is könnyebb, mert lényegbeli különbség törekvéseinkben nincs. Mind a két munkáspárt a magyar nép szellemi és anyagi felemelkedésének gyors ütemét kívánja. Vitathatatlanul mindegyik a magánvagyon és a vallásszabadság tiszteletben tartásának alapján áll és azt kívánja, hogy a dolgozó...