Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
11.12 MB
2008-08-13 08:22:34
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
678
9411
Rövid leírás | Teljes leírás (1.14 MB)

Zala 1947. szeptember

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

92> .évfolyam. 157. »iÉm.
Nagytoenaaa, 1947. szeptember 2. kedd
Ara 40
Várhatjó Időjárás : Időnkint erős északnyugati szélfváltozó felhőzet, sok helyen, főleg az ország keleti részén futóesU A hűvös Idő tovább tart.
D Magyar Kommunista Párt előretör! a választásokon
Bár végleges eredmények mé] nem állanak rendelkezésre, de a beérkezet jelentésekből megállapítható, hogy az uionan összeülő orczággyüles legnagyobb partja a Magyar Kommunista Pf.rt lesz, mint amely párt a legtöbb szavazatit kapta az országban. A budapesti eredmények déli 12 órakor a következők voltak:
Magyar kommunista Piri 259.333, Független Kisgazdapárt 78.399, Sroclildemokrata Piri 229.933,
Notnreti Parasztpárt 13.368, Keresztény Nöl Tábor 15.330, Demokrata Néppárt 50.211, Magyar Függetlenségi Párt 235 693. Magyar Radikális Párt 28.386, Független Magyar Demokrata Part 52.73j, Polgári Oemokrata PartJ9 375.
A mmzkval rádió külön tudósítója a ludaputrö! és vldekrbi érkeiö Jelentések alapján azt jelentette, hogy a választatok mindenütt a legnagyobb rendben és kitűnően megszurvezve folytak le. A szavazók az egész ország területen nagy tömegekben járultak az urnákhoz. A hazaérkezett hadifoglyok ugyancsak a demokrácia meP.ett foglaltak állást.
fí válaiztások bizonyítéka annak, hogy az Igazi demokratikus korminy a magyar népet a béka és boldogulás utjira vezeti, amelyen együtt fog haladni a Szovjetunió népével.
A debreceni fogolyfogadó táborban 5779 most hazaérkezett hadifogoly szavazott le, akik közül 4700 a Magyar Kommunista Pártra es 1079 ai egyéb pártokra szavazott le.
Orosz Jegyzék az osztrák kormányhoz
liéct, SKM\'tomlx1:- 1 Az osztrák-amerikai i\'h\'iizüü.ví emezni.\'mviel kaix\'solatl«;i t\'s Amerikának az osztrák kormányhoz irt levéllel ka|icsolatrmn l^iirasov t:ü>or-nok. ausztriai fómeehizotf. josyzéket intézett Fiotrcl kancellárhoz,
amelfthcn lexzöíjfzi. hogy a szovjet katonai jj&rttn\'SniiksÁy vem iámeri el jogosnak azt a nt/ildkiizitlot, mely szerin! az ^lákiká kinyir!rn kii- u-Utí «- *\'<i\'r?k
tített film gyulladt ki és ez okozta a tűzvészt. Szombat estére való te-kintetiel a mozielöadas táblás házzal kezdődött és mind a hatszáz 0 (Vnrlv j»gyeit rnegvették.
,.nk a- osztrák ixai-wá\'ú ftet / eVeiiötzéaére.
A *z.>vo(s.\'í.ros tanács im?!>a<lta az osztrák kormánynak a joijot, hogy vagyoni oróforriisait felhasználja, H/.^\'rt képtpkm az állítás, hogy kc-z-(Iomk\'h.vo/i\'bí célokra biztosítani Mi az uniprikai Jü\'niiiM\'-uot az osztrák I\'.l-kosnáir ívsz.\'iv-. Kunok ullonéhfMl uz OHztrúk kormány korlátlan oll\'in\'ir-zi\'kí joiíoi biztosit az Kifyo^ült All"-moliiiuk. Kz ("Ioh clIiMi\'tiMlioii ( vun uz uj oHztiák-oroMi! iuo\'«\'állii]>\'<hisynl, rmon ozAt unni loliot törvényinek
Truman Brazíliába utailk
ltotro|iolmhan •« ambrikaközi éi-toko/lotcn iv«/,tví\'1t 10 niuorikiii i\'il-luin, oitvlianiru nxavawutul \\vtflour\'\'-Hon jóváhagyta az amorikaköxi vó-ilolm\'i oiryoz\'ményt, nmeivel kodiirn Írnak nlá. Trunian olnök ro[iüló(f\'\'l>-rcl Brazíliába indul, ahol az amnri-kaközi órtekozlotoiii koddon licszrdot mond.
halottja van a francia mozitüznek Púrus, ?zcpt. 1.
A versailleíi járásban levő Ruoil városkában szombaton este borzalmas tűzvész pusztított. A Selecht nevű mozi gépháza néhány perccel a 9 órai előadás megkezdése után kigyulladt és pillanatok alatt lángnyelvek csaptak át a másodikemeleti erkély padsoraira.
A zsúfolt nézőtéren vakrémOlet tört ki, ami rendkívüli mértékben fokozódott a másodikemeleti erkély beomlása ntán. Az omladékok sok embert eltemettek. A fejvesztett tömeg egymást gázolva törtetett a kijárat...