Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
11.48 MB
2008-08-13 08:24:50
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
503
7017
Rövid leírás | Teljes leírás (1.05 MB)

Zala 1947. november

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

szám.
Idd
Ars 4O fillér.
"1
o

e
[árható Időjárás: Mérsékelt szél, a
íőzet a déli részeken felszakadozik,
)sebb éjszakai lehűlés, több helyen
jd. - A nappali hőmérséklet nyu-
Lton emelkedik, keleten alig változik.
A háborur / és
\\ magyar ina^as\'ó i\'si\'fln K\'íii H:ikosi *\'. iii\'iUli.-iycllesi r;in.-ik pónU\'k ;iniv\'iyi\'t a rá\' A "m;i<>y;ir lal.-in _/;olia ni\'in l\'i};yi ÍU\\ avatoltabban iKMii szólott, szédében Mái lapította, tiojp .-: iclenlo;ji a
. k IH\'Hl VO
dr 11\'inda:
!;l/Obb :\'i /<
min1 !\'tv lii !;\' kényé.
^p ni gazdasági napja alatt * azl a int\'nnj viilyihoz liiáí
IIH\'S/l llM\'ll 1
Ingni axokal Ivek a ltfsx r.ultiiW. IIa | \\6s is K\'nmBl korban tV^ nycfjcsvii na niii\'.l .1/ (\'lm
.1-- 7.SÍ4I "¦-\'int/isit
li:lt lllftlUtl
n
H.\'uiyiis/.al
dolgozik. A tai mutat iák szí-1 líibh\' d lölih cipő k> <;ozó ¦elé, W (\'¦s után bán Mégis azt mondott;) R nyugtalansá gédés terjed iiiiségti ni4 \'"> \\itorlájuk
i
p
és igy az
s>bb,
Hákosi í
lapilolta. hí
húlwrus ps
„^—UJLi.
Jlista
vi\'ri .1? ára kezén jíjtf lizt a hábo Aniiurikábó íl
níyit^ lik. hogy a Szövi©tu álliljúk M uri rend n
t*

Pál-toknak nz
\' irditjn a nemi
5át az s
lunista rt
ye a fe /a-
lanul a vm-
a voli. A re-
•visííaveré-1
ibb összvl\'<i-
leani min-<rmí etvá-
és
•if^t ¦¦\' ma-
\\(/eip"k azt
fra vérbe, v
önn inqzr
ínkaf
aíur\'-ta Párt nol:: cia élén háborús rők, a s/.a-fcketézök en áskáló-
kimeuctele ! (ivözni l\'o-
Sük, tkl nem oztatta, hogy Ilidéit, éppen « a többi népek-
irt rivtzttnl ogy Olaszorazáf-
\'. támogatást togy politikai
t veszélyt, amit
Wapesti Nemzeti rita a következi-
étt az egész az elnyomás tét aMehetősé-
1945. óta el-. \'gállt. A man-ikának clvcsz-t, hogy\'amun-\' áinak többsé- A munkás- többségben k a válasz-cét vették é\\i tiostani élel- időit kelteni, ellenzék ^y u vá-szthatla ft
t.oruii kell leplezni azokat, akik
,,)O« I ;VÍT(\'i
1 csupán annyiról, hogy m
•~ ¦«¦• lejjiwni uzuKiu, úrik i -j............................... i ¦¦ ,.t-üátltin siker .sorozat, utne-
i"égi uri rend helyreállítása cél- | nében kukoricái és más iwzo- j |yCt ar. imgol munkáspárt u ne-
t(irmiányn«kl
«i ngw.i ,aüu», .iogy a/, alióhás Jclonléffl összetételében nem képviseli az angol nép politikai elfogását. szám.
*
Nagykanizsa, 1947. novetnbe\' 4. ksdd
Ara 4-O fillér.
Várható idő]árás: Mérsékelt szél, a lelh \'«,et a déli részeken felszakadozik, erősebb éjszakai lehűlés, több helyen köd. — A nappali hőmérséklet nyugaton emelkedik, keleten alig változik.
A háborús uszítok ellen mozgósítani kell a békét és nyugalmat áhítozó nép haragját
\\ iii.i;iyiii" 1 >«.• L1 >• • liti 1<i 1 i élei ki-iimí-iis\'ó i\'Miii.\'iivOiH\'k kell U\'kin-Ii-ni" llákosi Máivá* minixzliTcl-nöklh lyi\'lli-siK\'k ;» MKP l\'nlilká-r;in:ik (u\'-iiUkfii liutn.l beszédé!. aiiiWvel a rádió is kö/.vcljtell.
A \'niitjjx\'iir élet vérkeringését l:il 111 solia senki julihan im\'fí ni\'in l\'ij;yi il<". és igy ahhoz szak-;iv:iloll;il>l).ilt soha s^\'iiki hozzá\' ih\'iii szólóit, mini pt\'nU\'ki be-s/OdólH\'ii Rákosi Mátyás. Megállapított;*. ho«y száz esztendőben a ...