Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.* DjVu fájlokhoz használható szoftverek - A "Következő" gombra kattintva (ha van) a PDF fájlhoz juthat.

 
13.04 MB
2008-08-13 08:29:04
 

image/vnd.djvu
Nyilvános Nyilvános
473
5102
Rövid leírás | Teljes leírás (1.2 MB)

Zala 1948. január

Nyári gyakorlat keretében készítették: Dezse György, Bagladi Milán, Németh Miklós.

A következő szöveg az újságból készült, automata szövegfelismertető segítségével.

53. évfolya -i 1. szám.
Naay Sxilvesxter~e&t a Pannóniában!
Nagykanizsa, 1948. jaruéf 1. osütörtök
Ara 40 fi II ér.
Boldog uJ6v*t
kíván a ZALA szerkesztősége és kiadóhivatala a lap minden olvasójának.
1947: Ezt végeztük
1948: Ezt kell elvégeznünk
Irta : Varga ílózset polgármester
Amikor «\'lköu.%»**liink ijr> >\'» vé^én ,i:v. o-zt\'-ndő. minden bizalmunkkal !.i¦\'yr.\'./.ük iroa-.ztsilun.kra 8/ u] u:ip-túii. \\z emberi vorm\'szet nök tüi-jijtxr^;is;a ez. kapaszkodni a jövő s/ei\'hnoJí-jobbnak mutatkozó k |i\'!:e. Xcm vagyunk szentimfiikViisnk. ni .\'\'jjii> lvi;|iz\'j!f1üiik mi\'il«(\'\'ln» .rakunk, oiniult ofcz év.
Mit iirítt^k lúlcd .\'* ,.,< aritál e.\'/inf- .\'
AmHor n)<j ii*it, ndfjc ká*:ö.itöt-uük nj.\'-vi kiuilüKxlhon, mi is ipariunk Nokrd. Hitei önmagunkban, iKiinkánk t rl^totlcn.v\'xv\'bon i*>t t\'lni-.ikniuMink -/.iláiii óhttji\'iban.
l-\'.j.) os/.tpmió. .Megadtuk-e. u:nit ._• rtimk ? Krre minck\'nkl nm^a tav-iu/ik iiii\'^KiIni n rúlaszt n\'w.loloi-Ivn.
Altut;\'uio>-\'A^hHii mr.íállaprl Julink Iiok\'v rsaJi ulkonttük a munkái- T-s nii-f Kikú koli dol^)/.uunk, é|iit^| iiünii. Twlán m«\'-({ saját i\'iiÜJikn.\'J unni iartunk. uliol kuuiunünk kollctt \\ol-iui. lio^yau dolgo/.lwtimk, paian-i\\soll>atunk i:i.*iuik \'.\' Csal; ókkor \\uruk a Síi/rpt. a jót, hu »>i in:i.r,.nlc - ;izt can.etetjük.
Az 0Ly<in, » család, « Város. » nein/ei ónimann kcnwzlüt moiídlmt \'liiiúíatot. it.\'-ikezni csak akkor van jogunk, lm mi .magunk is n;e^iu-l-tcitüak. Sokan c-suk núzik a dolgokat <-s tcszúlnek. S elfelejtik, ha őszinte munkával bot»pcsol6<li\\áiiak az átformálandó világba, jobbJUi meglátnák annak giirönxyös talajút, au-elynek siniává szántába mindenki ttg(ií"«-a van ópitve. Az éJet j ee kott>tel. K.n-oteli a mun
:iáí bo.-sü\'Etet és kü\\-el-.;ii az uj cm-!ki ki\'|iitÚM>t. Kz az nj ei)ib«r üj, nio,; <-n. nioi; ö vagyunk. Az uj viláft lían-osai, a jöví embfribb í-iet vm-iogai 4
Mit m Lafjtit.ik (\'« ,„,/ míin I
Ha azt \\áii.uk, hogy nem lot-y, nmnkant\'-tküii apa, mezítlábas Ky*1\'-iiijek, ezt folt>ilf!niii tulnuM-iiix\'z.\'rtt elkt>])ze.ésünkbEn tettük. Xeni bzá-mit\\-a sok k<>i°ülménnyel, tormészet-adta csaiiásokkal, amelyek i\'vrték or-»/4^unkat s amik nagyoa hozzajá-niitak sazúabági i\'-letunk ineijbéni-tásához. Hisz a gyöió áll&mok is küzdenek hasonló lünctekkjí, prob-U>máktai. Nem vitáé, hoity enjaik d»-<úra az idei esztendő g&züasági mtr-lofio bizonyoe vonalakon kieltíjritóbb az elmúlt eastondeinéi. Különösen i-úlzok az ip»ri termslóBi*, amely a b.ikBbe.inok eléri a tíO »zá«»tókát. Az ujjáúpités továbbfejlesztéséről nem is szóira. Épültek útjaink, hídjaink ít mér elértük, hotry rasuton wm utaznak lütetleniU r-s abhikiiR-lanul.
XurmC»íOiiBS, hogy amint az inflú-lúónak egyeden áHoaati .\'« kifosz-tottja a Makett keiotetó Tolt, u»<yan-ugy a Ktubilizáció el*ó számú tchor-rúllaloja n*«int csak a szabott ke-tü
szűkebb t-ietünk eisóoorbaii • gáikérdée. Ma már mindenki «iórt tiIAroi, hc^y Hagy-kanizaa ügye orHz4$rugA\' fa minden ronaloii a TervhiTfttalreltótlen hoz-sájúrulúsa szükBéges az üfcsk si-JaBréi^ez. Ugyanígy huíódik korházunk kiMmúeérel irayt^1?*^ »l-Sondoiásuk tető alá hásasá is. Amit BlértÖnk tn eimult érten,
u)mó>oi\'Iihii iskaláink xi&zal való el-lútH>4i. Amit forinthiúny miatt az iskolák rendboliozáaúval "múlt év fo-lyuiuáu elérni nem tudtunk, azt az idén a vároH cca 80.0(X) forint költ-s-\'f(i^)l luajdnein tiAcJetcsan elvé-aezte. Mcivni úllituni, hogy országos viszonylatban \'s k...